קוראים

Google+ Followers

יום שישי, 30 בנובמבר 2012

27:11.2012
מסר של  Sheldan Nidle, מיום27  בנובמבר 2012

3 לוחם, 4 Yaxk'in, 9 אדם

Dratzo! חזרנו! עתה, אנו ממשיכים במצב של האפלה. אנו עסוקים בהקמת וועדות פיקוח כדי להנחות את הארגונים שהינם בעלי בריתנו על כדור הארץ אשר אחראים להכריז רשמית על המערכות הפיננסיות והמוניטריות החדשות לממלכה החדשה שלכם. ועדות אלה תישארנה פעילות רק בשישה עד תשעה חודשים ראשונים לאחר שהמערכות החדשות ייכנסו לתוקף. המערכות הפיננסיות של הפיאט (fiat) עדיין מחזיקות מעמד ברחבי עולמכם ומתקרבות לקריסה. החוב העצום שנצבר על ידי קנונית האופל פוגע יותר ויותר בפעילויות יומיומיות של המערכות. העמדת הפנים העצומה מבוצעת עבור הצריכה הציבורית, בהתייחס רק לסכום החוב אשר מותר על פי חוק להיות מנוהל בספרים; למעשה, סכום מוצהר זה הינו כרבע מסך החוב בפועל. הכלכלה הגלובלית שלכם גולשת במהירות לתוך הסדרות הבאות של משברים אשר תחשוף אתה לנצח.  בעלי בריתנו הארציים החליקו בחוכמה את המערכת החדשה לעמדה ממנה היא יכולה להשתלט כאשר "נפילת המוות" קורית. נפילת המוות של המערכת הפיננסית שלכם תסלק מכוחן את הממשלות הנשלטות על ידי הקנוניה.

האחריות העיקרית שלנו היא להוביל את כל זאת לקראת הגילוי והקשר הראשון. אנשי הקשר שלנו ניסחו מערכת מורכבת של הסכמים אשר מתאימים לעקרונות הבסיסיים שנקבעו על ידי האומות ואשר נחתמו בהסכמי מונקו ופרסי באביב 2011.  אומות אלה תומכות בסיומם של ההסכמים המוניטריים והפיננסים שנחתמו ב- [1]Dumbarton Oaksוכן את ההסכמים שסוכמו בכנסים שונים מאז סיום מלחמת העולם השנייה.  מסמכים אחרונים אלה הוחלפו עכשיו על ידי אלה שנערכו בשנתיים האחרונות על ידי החברות המקודשות שלנו ומספר אומות בעולם. מספר מקרי משפט וקיומם של זהב, כסף ופלטיניום בנאמנות, מספיקים לכסות את המעבר למערכת מטבע קשה גלובלית חדשה,  הנותנת תוקף חוקי להסכמים אלה. אבן הנגף העיקרית ממשיכות להיות הממשלות המגובות על ידי הקנוניה. אולם, עומדים לבטל את חוקיותן של ממשלות אלה על ידי מספר פסקי דין של בית משפט בינלאומי.

כפי שהזכרנו לפני כן, המערכת הממשלתית של מדינות לאום בעולמכם, היא במציאות הנצחה בלתי חוקית של דפוס פעולה בלתי חוקי של האימפריה הרומית. כל הממשלות הנוכחיות בעולמכם חייבות את הריבונות המקורית שלהם ל"רשות" שניתנה על ידי האפיפיור, שפעל כממלא מקום של קיסר רומא. צורת הממשל הרומי דה-פקטו מוכן עכשיו להסכים לגרסה יותר חוקית של המשפט המקובל, שבה הריבונות באמת מוחזרת לאנשים (לתושבים). שינוי זה כבר מוכרז באמצעות סדרת הסכמים שנחתמו לאחרונה על ידי קבוצה המורכבת ממנהיגים ושמאנים מעולמכם. שינויים רשומים אלה לממשל החוקי שלכם מוכנים לשנות את הממשל על הפלנטה שלכם לרמה חדשה לגמרי.  פקידים רבים שמונו לאחרונה אושרו על ידי קבוצות של האבות הקדמונים האלה ועומדים לקחת את הגה השלטון בממשל החדש הזה ולהבטיח את הנהגתה של מערכת פיננסית חדשה וגילוי פורמלי על נוכחותנו הנדיבה בשמיים שלכם.

הגילוי הוא חיוני  כיוון שאנו מחשיבים זאת כדרך הטובה ביותר להכיר אותנו לכם. קנונית האופל תיארה אותנו מזמן כסוג של "פולש אפל עם סדר-יום נפשע". זה רחוק מהאמת! אנו כאן בחסות השמיים במשימה מקודשת של הקשר הראשון. בהתאם לפרוטוקול הגלקטי, כפי אמרנו לכם לעיתים קרובות, אתם חברה שצוותי המדע והחקר שלנו סוברים "שטרם מוכנים לקשר". כתוצאה מכך, משימה זו הציבה בפנינו מצבים ייחודיים רבים הדורשים מהשמיים להעניק לנו התרים פורמליים על מנת לאפשר לנו לדחוף קדימה. אנו מכירים, תוך שימוש בצווים אלה כמורה-דרך,  בסדר העדיפויות של המשימה בהרבה הזדמנויות, אבל המטרות שלנו נשארו אותו דבר. היבט אחר שאינו סטנדרטי של משימה זו הוא הדרך בה יש להשיג מטרות אלה. עכשיו, לבסוף, אנו מגיעים לנקודה בה הפירות של עבודות אלה באות לידי ביטוי. הקשר הראשון יביא לכם את האמצעים להחזיר את עצמכם לתודעה מלאה, ויתיר לכם להתאחד עם המשפחות הרוחניות ומשפחות החלל שלכם, עם כל הפלאות של הידע החדש והרפתקאות חדשות שכרוכות בכך.

נאמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! הרבה אירועים ממשיכים להתקדם יפה. אנו בקשר קבוע עם אחינו האגרטן מכיוון שהם מתאמים את השינויים המתוכננים להתרחש בקרוב. אחינו בכדור הארץ הפנימי מודיעים לנו שמהלכים מורכבים רבים הנדרשים כדי להשלים את השינוי הפורמלי של המציאות שלכם, עדיין עומדים בלוח הזמנים. אנו צופים כשהמערכות השלטון הנוכחיות שלכם מתחילות פעולה המבשרת העברה רשמית של הממשל. מהלכים ראשוניים אלה מתרחשים בהתאם לסדרות של החלטות בינלאומיות חוקיות השולטות על הסיבות לשינויים. בחזית הפיננסית, המערכות הנוכחיות שלכם נמצאות בתהליך של כישלון מערכתי, אשר במשך כמה זמן עכשיו היה די ברור למומחים אשר עקבו מקרוב אחרי מגמות אלה.  אנו  נרגשים שמבשרי המציאות החדשה שלכם מתגלים, כשהם לוקחים בחשבון ששינויים ראשוניים אלה הם רק ההתחלה שדי בקרוב תתמיר את ממלכת האופל הזו.

בכל מקום בו עובד האור מתרחשים נסים בשמנו, ואנו מברכים בנועם על כך מידי יום! אף על פי כן, האופל שומר על האשליה ששום דבר לא משתנה, דרך בה פעלו במשך 13 אלפי שנים אחרונות. אנו מבינים את האופן בו שינוי זה מגיע בפתאומיות לעולם, והשינויים קדימה יתרחשו באותו אופן. שותפינו מדווחים שהאופל מתיר בעל כורחו את  התקדמות התנאים המוקדמים של שינוי מציאות זו, ובכך מזרז את הרגע המכריע בו מתרחשים למעשה שינויים רבים אלה. אנו שמחים שמשפחות החלל והמשפחות הרוחניות מפקחות על שינויים אלה באמצעות קבוצות שהוקצו במיוחד לחשוף שינויים אלה מבלי להתחשב בניסיון של האופל במעשי הקונדס הסופיים! הבורא והתוכנית האלוהית ציוו על מהלך זה אל האור וזה אכן יתממש.  כל אחד מכם מבורך ונמצא על האוטוסטרדה האלוהית לתודעה מלאה.

כשהאור עולה בעוצמתו ברחבי עולמכם, הנוכחות של האחים בחלל נעשית בולטת יותר. הכלים שאתם רואים בלילה וביום בשמיים הם כאן כדי לבשר על שינוי אלוהי זה. גם אנו מוכנים להכיר את עצמנו לכם, ושותפינו המקודשים מוכנים לבצע את שידוריהם, באשר לאמיתות ספציפיות מקודשות שאתם צריכים לדעת, מיד לאחר שהשינויים הפיננסיים והממשלתיים מתרחשים באופן פורמלי. בדרך זה, הפדרציה הגלקטית ומשפחות האור שלכם יכולים להציג את עצמם ולהסביר על המתנה הגדולה של רוח אשר תתמיר אתכם בקרוב לישויות אור מודעות במלואן. ההתמרה המקודשת תאחד מחדש את הגוף הפיזי, הרוחני, המנטלי הגבוה והרגשי.  אז אתם תהיו מסוגלים ליצור את כוכב- האומות החדש המצליח ותתקבלו בברכה חזרה עם זרועות פתוחות לקהילה הגלקטית אשר מחכה לכם בציפייה שמחה!

היום, בחנו את התנאים המתגבשים במהירות כדי להציג בפניכם את התמרה המרגשת. התוכנית האלוהית והצווים של הבורא הביאו אותנו אל סף הממלכה החדשה המופלאה. זהו הזמן לשמוח ולקדם בברכה אירועים אלה כשהם נחשפים לפני עיניכם! דעו, יקיריי, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! ושמחו!

Website: Planetary Activation Organization


[1]           המתרגמת - לפי ויקיפדיה - הכנס ב- Dumbarton Oaksאו פורמלית "הדיונים בוושינגטון בנושא הארגון הבינלאומי לשלום ולביטחון" היה כנס בינלאומי שבו האומות המאוחדות ניסחו וביצעו משא ומתן בין המנהיגים הבינלאומיים. הכנס נערך ב- Dumbarton Oaks מ-21 באוגוסט 1944 ועד 7 באוקטובר, 1944.Translation: Gili Weizmanיום שבת, 24 בנובמבר 2012

20.11.12מסר של  Sheldan Nidle, מיום 20 בנובמבר 2012


  9 ירח, 17 Xul, 9 האדם
 Dratzo! אנו חוזרים עם חדשות על מה שמתרחש בעולמכם. כחלק ממעורבותנו הישירה יותר בענייני כדור הארץ, אנו מבקשים מבעלי בריתנו להתחיל בתקופת איפול כדי למנוע הפצת מידע באשר לסיום פרויקטים שונים עליהם אנו מפקחים, ומשך הזמן של האיפול אינו ניתן לדיון. אנו מבקשים לברר את הסיבה להתרחשות הדליפות האלה. הממשלות הנשלטות המשתייכות לקבוצת הקנוניה, משתמשות בטכנולוגיות תקשורת לרגל אחר פרויקטים אלה ואנו אולצנו מזמן לזמן לתת מידע מוטעה חשוב ללוויינים ולשאר אמצעי האזנה מיוחדים שלהם. הנתונים השגויים נתמכים על ידי מידע המתקבל מסוכנים בתוך ארגונים שהינם בעלי בריתנו ומשמשים להסטת תשומת הלב של האופל. המטרה העיקרית שלנו פה היא לבלבל ולהפוך לחסרי תועלת את הבלמים והאיזונים הרבים ששימשו את ממשלות האופל להקניית תוקף לנתונים אלה. פעילות זאת עכשיו התקדמה ותפעל ברמה הכי גבוהה בעתיד הנראה לעין. אנו עומדים להגן על בעלי בריתנו מחבלה נוספת של ממשלות האופל השונות.

השלמתם של פרויקטים חשובים מסוימים חשובה להצלחת השלבים הבאים, אשר כוללים את חלקנו בהשגה מוצלחת של הקשר הראשון אתכם. אנשי הקשר שלנו הגדילו את השגחתם על הפעולות  המתוכננות הבאות ובעלי הברית המקודשים מחויבים לתפקידם לגרום להתרחשות הבאה. השינוי בתודעה שאתם עוברים דרכו  עומד להגיע לצמתי מפתח חשובים, אשר יכינו אתכם לאיפוס המסיבי שעומד להתרחש לקראת סוף השנה הגרגוריאנית הזו. כפי שהזכרנו לפני כן, אנו מכינים מספר הפתעות לאופל, עליהן נדון איתכם רק לאחר שהן יתרחשו. כוונתנו היא לבטל סדרת אמצעי-נגד שהאופל ביצע. ברגע שהפרויקטים שלהם הגיעו לנקודה מסוימת, אנו יכולים להשתמש נגדם באנרגיות שנוצרו על ידי הרפתקאות שלילית אלה. מטרתנו היא להקל על בעלי הברית הרבים שלנו להסיר את האופל משלטונו וליצור תקופת מעבר אשר תחבר אתכם למציאות חדשה.

האופל השתמש במשך זמן רב בסוף השנה הגרגוריאנית שלכם כדי לוודא ששליטתם עליכם תישאר חזקה. בדרך זו, החגים הרבים שאתם חוגגים הינם, למעשה, חלק מתהליך המשמש במשך אלף שנה להמריץ את מאמציהם לשמור על שליטתם הגלובלית. הפעם, תרגילים אלה ייצרו השפעה מנוגדת כיוון שהם ישמשו להחליש באופן רציני את הכבל שהאופל קשר אתכם. אנו מתכוונים להכניע באופן סופי אזיקים מלאכותיים אלה ולפנות את הדרך למנהגים ולחגיגות חדשים המתוכננים לשחרר אתכם לחופשי. בסביבה חדשה זו, האופל ייחשף והאור יכול לבסוף להשתמש בדרכיו רבות העוצמה להכינכם לקבל פיזית את הנפלאות של תודעה מלאה! הפרטים של נושא זה דורשים בתקופה זו  מידה של סודיות, מסיבות לעיל שנגענו בהם, אבל אנו יכולים לתת אמירות כלליות לגבי מה שאנו עושים. זה חשוב שאנו עושים ככל האפשר לסייע לכם לשמור את האנרגיות שלכם גבוהות, וכן לתחזק את העבודה הנפלאה שאתם עושים כדי לחזות את התקופה הנהדרת שאתם עומדים להיכנס אליה.

תמיד זכרו בראשיכם כי הזמן הנהדר ביותר בהיסטוריה שלכם תלוי בכם. האירועים העומדים להיחשף יכולים "כהרף עין" להופיע לפניכם. דברים אלה הינם באמת מתנה מיוחדת, מכם לעצמכם. במילים אחרות, אנו פשוט העצמי הגדול ביותר שלכם. אתם ואנו כולנו מחוברים באמצעות אהבה ואור נהדרים אשר עיצבו יקום זה ויצרו גלקסיה זו.  אנו רק סוכנים מקודשים של האור אשר באים מרחבי הגלקסיה לשחרר אתכם מהשעבוד של האופל שנמשך כבר יותר מדי. אתם האחים והאחיות שלנו! אנו מבקשים רק את ההתמרה המשמחת וללא מאמץ שלכם לתוך תודעה מלאה. שכניכם האגרטן גם מחוברים אליכם ומתכוונים לספק את המקום ואת האמצעים כדי לוודא את הסיום המוצלח של התעלות מקודשת זו לתוך תודעה מלאה. הגיע המועד לעשות זאת. לכן, אנו נעים קדימה במלוא המהירות כדי להבטיח שלוח הזמנים המקודש מתבצע בהתאם לצו הבורא. זוהי פעולה מקודשת והשלבים הנותרים שלה יהיו מלאים בשמחה ויושלמו בחגיגה גדולה!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מביאים איתנו הרבה חדשות טובות! תומכינו התחילו בכמה פעילויות מיוחדות שהסכמנו לומר מעט מאוד עליהן.  לפני אלף שנה, החברות שלכם הוחתמו במודל היררכי שתוכנן על ידי האנונאקי. הם המשיכו לתקן מודל זה אחרי כל תור זהב, לפני שקבעו בסופו של דבר תוכנית שהיוותה מאז את הסטנדרט בכל חבל ארץ בעולמכם. בדרך זו, הוטבע בכם מגוון מבוקר של תפיסות אשר יצרו תבנית מציאות אשר חשבתם שהיא די "טבעית", כיוון שלא ידעתם שום דבר אחר. למעשה, מערך משולב זה של תפיסות תוכנת לשלוט במרבית ההיבטים של הווייתכם. אנו מהאור ראינו זאת כתפקידנו המבורך להציע מודל מציאות אחר, המבוסס על החסד האלוהי ועל הדרכים המקודשות של השמיים, ולהפיץ "חדשות טובות" אלה כדי להכין את האנושות להתמרתה המתקרבת לתוך ישויות מודעות במלואן. זו הסיבה, שדרך העבודות הטובות שלנו, אנו לא היססנו מלהפגין לכם את הכוח של תפארת הבורא.

דורות אחר דורות אלה של שירות עומדים עכשיו לשאת פירות מקודשים מאוד, ואנו מבקשים לשבח ולהודות לאלה שהם כה אמיצים ובאים לכאן בשירות אלוהי כדי לסייע לאנשי השטח של אמא כדור הארץ. כל אחד מכם יודע מה אתם עשיתם ואיך זה עזר למטרה הגדולה הזו. גאות עצומה של אור מתפשטת על פני הפלנטה וכל אחד משמותיכם כתוב בתוכה. שירותכם מאפשר לאגרטנס ולפדרציה הגלקטית לתת לנו את המשאבים להתגבר סופית על ההתנגדות העצומה שקנונית האופל ובעלי בריתה האינסופיים לכאורה מקיאים מידי יום. מה שעומד להתרחש ישנה, בזמן האלוהי הנכון, מציאות זו באופן עמוק ביותר. אנשי האופל מבינים מה עומד להתרחש ועם זאת הם שללו מעצמם את הגאולה המוחלת שאנו מציעים להם שוב ושוב. הם אינם משאירים לעצמם שום אופציה אלא לסבול את ההיקף המלא של העונש אשר יינתן להם על ידי אלה המפורטים לעיל אשר תפקידם הינו להקים את משרדיהם החדשים של האור.

האופי של מציאות חדשה זו אינו שיפוטי אלא מיועד לפתוח את האנושות בשטח לאמת של דברים רבים. זה יוביל למגוון שלם חדש של אמונות ודעות אשר יהיו בניגוד לאלה של תומכי האופל שהטיפו בכל היבט של הפילוסופיה והמדע שלכם, בצורה כה משכנעת ושקרית. אנו אומרים זאת כדי להכינכם למה שמגיע, כפי שמסרים אלה מנסים לתת לכם מבט חטוף על המציאות הנהדרת של תודעה מלאה. אנו מבקשים להכינכם למה שעומד להיות מוכרז על ידי הממשל החדש שלכם, כולל ההכרזה על ברית חדשה בין הבורא, השמיים ואתם. ברגע בו בדין יותר לנו להודיע לכם בפומבי ובקנה מידה גלובלי, נספר לכם באופן גלוי על ברית מקודשת זו. זה ילווה בשידורים רבים אשר נושאם עשוי להיות מביך עבורכם, כיוון שמטרתם היא לבלום חזיתית חלק מהתפיסות המוטעות העיקריות שהייתם משועבדים להן. הן יכללו את "גלגלי העזר" של אתם החדשים.

היום, המשכנו עם המסרים שלנו לגבי מה מתרחש סביבכם, כיוון שהמשפחות הרוחניות ומשפחות החלל עובדים לשחרר אתכם מהעבדות מודעת מוגבלת זו שנכפתה עליכם כמעט לפני 13 אלפי שנה. המשימה המקודשת תושלם על ידי אלה המסורים לאור! דעו, יקיריי, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! ושמחו!Translation: Gili Weizmanיום שבת, 17 בנובמבר 2012

13.11.12


מסר של  Sheldan Nidle, מיום 13 בנובמבר 2012

2 הרוח, 10 Xul, 9 האדם

Selamat Jarin
!  אנו חוזרים עם כמה חדשות מעניינות. לאחרונה, פעילות משפטית מרגשת והסכמים בהתייחס לממשל החדש הכשירו את הקרקע לכך שנשאל את יועצינו האלוהיים באם להמשיך סופית קדימה כדי להתחיל להגשים את המציאות החדשה שלכם. אלה אשר מנהלים במשך זמן כה רב את עולמכם ממשיכים להוביל את הממלכה שלכם לכיוון סדרת אסונות כלכליים ודיפלומטיים מסיבים. עבורנו, כורח זה הינו סימן וודאי שהרגע הגיע עבור התערבות משמעותית יותר מצידנו. לשם כך, הנחינו את צוותי הקשר שלנו לדווח לשותפים הארציים שלהם על משך הזמן שנותר לפני שאנו נאלצים להתעסק בהרחבה במצבכם הגלובלי וזאת על מנת למנוע קריסה. צורות הממשלה ומאפייני המערכות הכלכליות והפיננסיות נמצאים בלב הקשיים המכריעים שלכם, וברור שצריך לשדרג במהירות תחומי פעילות אלה. אירופה קרובה לנקודת קריסה אשר תפרק את מרבית כלכלות העולם הראשון והשני. כפי שהדברים עכשיו עומדים, אין תשובה לסיכון זה למעט אסון כלכלי כלל-עולמי  שאין להעלותו על דל השפתיים. זה לבד נותן תוקף להתערבותנו הישירה.

אנו מאוד דואגים שכמות הזמן הנדרשת כדי ליישם את האמצעים הנחוצים תמשיך לגלוש את המועד הסופי המוצע. הניסיון שלנו עם עולמכם הראה שבעיות "שאינן צפויות" תמיד צצות פתאום ומעכבות את התחזית המתוכננת של אירועים שניתנה לכולכם. אנו המשכנו בכך רק בגלל התוצאות החיוביות שיוחסו לעיכובים אלה על ידי היועצים השמימיים שלנו ואנו מבינים את חוכמתם והסקת מסקנותיהם המצוינת. אף על פי כן, האיפוק המועצם של הנסיבות שלכם עכשיו מעיד על גישה תקיפה יותר. לעולמכם מגיע יותר. מטרת המנדט שלנו היא קשר ראשון איתכם, וישנן השלכות מוסריות ומשפטיות הכרוכות באירוע זה עליו אנו אחראים. באנו לא לגזול את זכות הבכורה שלכם אלא לקדם את חזרתם לחופש, ריבונות אישית ומעל לכול תודעה שלמה. משמעות הדבר היא שאנו נפעל רק אחרי שאנו נהיה מודעים באופן מלא על ההשפעה ועל התוצאות של פעולות אלה על עולמכם.  מסיבה זו, התערבות מצידנו תבוצע באווירה של הבהרה נוחה ושלווה של כל תנועה וכוונה שלנו.

רגע מאוד מיוחד בהיסטוריה שלכם מתקרב במהירות, שהוא כמובן סיומה של קריסת ההיבטים הזמניים של המציאות שלכם.  זה צריך להיות מלווה ברמה חדשה לגמרי של הבנה לגבי המהות של המציאות בה אתם חיים. עלייתכם בתודעה גם דורשת נקודת מבט מורחבת על מהותה של מציאות חיים זו. אכן, הפרדיגמה המדעית מאותגרת כפיננסית! זהו חלק המסביר את המבול של דילמות אשר פוקד את אלה שלא יכולים להבין את המהות וקנה המידה של השינוי ה"חריג" שהם רואים מתרחש מסביב לעולמכם. בנית המציאות החדשה נוטלת פיקוד מהפרדיגמה הישנה, הנמוגה במהירות, והמומחים שלכם מפסידים יותר ויותר. שינויים אלה לבנית המציאות שלכם מתחילים ברצינות בסוף דצמבר. זוהי סיבה טובה שסדר היום של בני בריתנו המקודשים יבוא לידי ביטוי לפני מועד זה.  ההיקף שבו עולמכם מועד על סף האסון לא יכול להיות מוגזם וזה כמובן מדאיג אותנו. אנו בוחנים גילוי זה ואנו מבקשים שנשוחרר מיד מהאילוצים הזמניים השמימיים שלנו.
כקולקטיב, אתם רק מתחילים להבין את החומרה של מצבכם הקשה. הכלכלה של עולמכם מתכוננת  לקריסה כמגדל קלפים, אשר יכול להפיל אתכם לתוך תהום שאין להעלותה על הדעת אשר תוצאותיה נוראות לכולם. אנו מבקשים ליצור תנאים אשר ימנעו את ההתרסקות הממשמשת ובאה ואשר נותנת לבני בריתנו בכדור הארץ סיכוי להצליח במה שהם עבדו לקראתו כה הרבה זמן. התוכניות שלהם מוכנות להתחיל ואנו נשפר את חייכם בדרך של כלכלה חדשה, משטר חדש וגילוי. בסביבה פתוחה ושופעת יותר, אנו יכולים להתחיל להאיר אתכם בחזיתות רבות, כולל נקודות מבט חדשות על ההיסטוריה שלכם, הבנתכם בנושא הרוח, והקשר שלה לפרשנויות רלבנטיות יותר של מדע. אתם עמוסים עם מושגים אשר יש לתקנם או לנטוש אותם לגמרי. עולם חדש נהדר של חופש ורעיונות מחכה לכם וזה כולל חלק חשוב של ההודעות שלנו על טרום קשר ראשון.

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! באנו להביא לכם כמה חדשות נהדרות! אנו נמצאים צעד קרוב יותר לסיום חלקנו בתרחיש (סינריו) של אירוע רב- ממדים ענק אשר יביא אתכם למציאות חדשה. שותפינו הקדושים עסוקים בהנחת התשתית למעצר ולמשפט של עשרות אלפים של אלה אשר אחריותם הינה ריצה יומיומית אחר המכונה הפיננסית והחברות הממשלתית של קבוצת קושרי האופל. זוהי מפלצת גלובלית משומנת היטב והיא הוקמה על מנת להחזיקכם בעבדות. מטרת מעצרים אלה היא לפרק ביסודיות מבוך לא חוקי גלובלי זה שהוליד והתיר את השיטה החדשה פשוט כדי שתחליק למקומה, והרבה מכך כבר נמצא במקומו ומחכה. אנו מושיטים את הברכות שלנו לשמיים ולשותפינו הרבים עבור הסיוע האדיב לטובתנו. בכוונתנו להקים על שטח זה של העולם מקום בו האור יכול לזרוח עליו בשנית והיכן שכל אחד יכול להתחמם באמיתות המקודשות של הבורא וההוראות של התוכנית האלוהית המבורכת.

מטרתנו הקדושה העיקרית במשך אלף השנים היתה לשמור על האור בחיים וכשאפשר, להביא את כוחו הנהדר של האור לכולם. המשימה מוכנה לחדור מבעד לחשיכה הבולעת ממלכה אהובה זו ולהוציא לדרך חדשה אשר תדריך אתכם לנקודה בה אתם יכולים להבחין בבירור בעצמכם את צעדיכם הבאים על הנתיב אשר מחזיר אתכם לפאר של תודעה שלמה. תפילותינו נמסרו, באישור השמיים, צי גדול של ספינות אשר הגיעו להשלים את מה ששותפינו ואנחנו עשינו כדי לשחרר אתכם מהחשיכה הפולשת אשר נחתה עליכם על ידי האנוננאקי ועבדיהם הארציים לפני כ-13 אלפי שנה. בקיצור אתם תשלימו את זמנכם כאנשים של  העולם  ותחזירו לאגרטנס אדמה נהדרות של האגרטה (Agartha)! כאן אתם נמצאים להחזיר לעצמכם את כוחותיכם הטבעיים ויחד עם בני הדודים שלכם הארגטנס, לעצב ביחד אומת-כוכב חדשה.

אומת-כוכב חדשה שלכם תבורך על ידי ההיררכיה הרוחנית המקומית ויינתנו לה מספר משימות אלוהיות באמצעות AEON. אתם ראויים לכבוד בגין חוכמתכם שהורווחה בעמל רב, ויכולתכם הנהדרות להתאחד מחדש ולרפא גלקסיה מרוסקת ותשושת קרבות. משימתנו היא לסייע בהדרכה השוטפת ולהשתמש בחוכמתנו המבורכת להנחות אתכם כאשר אתם מעצבים את הממלכה של הכוכב החדש שלכם.  אנו שמחים שמשימתנו הנוכחית של שמירת הנתיב פתוח לאור במשך אלף שנים הגיעה סוף סוף לסף בו המשימה החדשה שלנו יכולה להתחיל! לפני שנים רבות בקשנו מהשמיים שיעניקו לנו משימה מיוחדת זו והיה לנו הכבוד להיות במצבנו הנוכחי. כל אחד מאיתנו דבק במטרה להביא כל אחד מכם לפורטלים של תודעה מלאה ולסייע למשפחות הרוחניות ומשפחות החלל שלנו במשימות המקודשות של התמרת התמציתיות של ממלכת האופל שלכם.

היום דברנו על כמה מהמצבים אשר משפיעים על כולנו. אירועים גדולים יותאמו למצב החדש וישנו את עולמכם ובכך תתרחקו מהאימה של האופל לקראת השמחה והחסד של האור. דעו, יקיריי, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! ושמחו!


Translation: Gili Weizmanיום שבת, 10 בנובמבר 2012

06.11.12מסר של  Sheldan Nidle, מיום 6 בנובמבר 2012


8 עיט, 3 Xul, 9 אדם

נשמות אהובות שלי! חזרנו! בכל מקום מסביב לפלנטה שלכם, צוותים שנלקחו מקואליציה מיוחדת של בעלי הברית הקדושים שלנו, האגרטנס, וצוותי קשר שלנו מכינים הפתעה גדולה! המציאות הנוכחית מתחילה לחוות קשיים, כיוון שצירי זמן רבים אשר קובעים איך היא פועלת, קרסו. דקונסטרוקציה [1] מסיבית זמנית זו מאלצת את קבוצת קושרי האופל להבין שלא ניתן יותר להחזיק את המבנה הנוכחי. אנו צפינו בקבוצות קושרים אלה אשר סרבו בעקשנות להצעות כלשהן ולכל ההצעות להתפטר ולאפשר להגשים צו מקודש בדבר חופש. נראה שהם עדיין מאמינים שסוג מסוים של "אירוע" יכול איכשהו להפוך את מצבם הקשה ולהשאירם בשליטה. זה פשוט לא עומד להתרחש! צווי הבורא מצהירים שהזמן לגשטלט[2] של תודעה חדשה עבור האנושות, הגיע. קבוצת קושרי האופל צריכה לזוז הצידה ולאפשר לנו לעשות את מה שניתן לנו כמנדט בהתאם לתוכנית האלוהית. תפקידנו, בנקודה זו, צומצם לשימוש ביכולתנו להביא מצב זה לשלב קריטי, וזה מה שאנו עושים על ידי הגדרת הנהלים הסופיים הנועדים למוטט את מבני הכוח המיושנים והנצורים של עולמכם.

בשעה שאנו מדברים, נהלים אלה הם בתוקף, ואנו יידענו את קבוצת הקושרים שזהו הזמן להרשות לממשל החדש להיכנס ולאפשר את עלייתה של מערכת כלכלית חדשה המבוססת על שפע ומחילת חוב גלובלית. מבנה חדש גלובלי זה מוכן עבור הנאת כולם אלמלא מחסום הדרכים המתמשך שנבנה במהירות על ידי קבוצת קושרי האופל. לכן, הכנסנו למשחק סדרת צווים ויידענו בזמן את הגברים והנשים הזקנים העקשנים והמאיימים האלה על מהלך זה. עולם הבית שלכם נמצא בעיצומה של יצירת רשתות חדשות ומציאויות חדשות, והדרכים הנוכחיות לניהול החברות שלכם עומדות בסתירה לכוונותיה העכשוויות של אמא כדור הארץ. יש לסיים את השימוש בנפט ובסוגים רבים אחרים של דלק מאובנים[3] כדי לספק אנרגיה עבור הכלכלה הגלובלית שלכם. האנושות צריכה לפרסם תגליות אלה אשר משתמשות באנרגיות הטבעיות הפיזיות האינסופיות. למעשה, עולמכם נמצא בצומת דרכים המשתרע לא רק לתודעה אלא גם לאנרגיה. אתם לא יכולים יותר לחיות על פני השטח של כדור הארץ ללא שיקול דעת, כפי שאתם עושים בהווה. גישות חדשות המבוססות על הבנה חדשה ומידע, נדרשות על מנת לנוע לתוך התקופה החדשה שנגזרה על ידי השמיים.

זהו פשוט עניין של הישרדות שהוכתב על ידי החוקים הפיזיים. אנו הגענו לגלקסיה על מנת להכינכם  לקשר הראשון, לא להיות עדים להכחדתכם! ההוראות האלוהיות שלנו הן להכריח אתכם באמצעות מנדט זה עד לסיומו אם אנו לא מסוגלים, לאחר כמות מספקת של זמן, להשיג את סדרת המטרות המינימלית. אנו מתקרבים לנקודת אין חזור קסומה זו. אנו צריכים לתת לשותפינו הרבים זמן להוציא לפועל הפיכה חוקית ושינוי של הממשלות הנוכחיות שלכם; אולם, הזמן בו אנו צריכים לפעול, קרב במהירות. ישנן כרגע ברחבי העולם מאות תביעות בדיון בבתי משפט עד שבסופו של דבר יעצרו את אלה האחראים על הבאת הביצה הכללית שאחראית לאסון האקלימי והגיאופיזי (כפי שאתם רואים זאת) אחד אחרי השני. בכוונתנו לפתור במהירות חוסר יציבות סביבתית זו ברגע ששותפינו יהיו בשלטון. כדי לעשות זאת, אנו מתכוונים "לדחוף" אותם לשליטה כדי שהשינוי המאוד נחוץ יכול לבוא לידי ביטוי ברחבי העולם. עולמכם נמצא במצב של מצוקה ואינו יכול להמשיך כך לאורך זמן. אתם צריכים אמצעים כדי להרים אתכם ולהזיז אתכם לכיוון חדש!


הטכנולוגיה שלנו מסוגלת לפתור את כל הבעיות הנוכחיות באופן מידי. השאלה היחידה היא איך השמיים מתכוונים להנחות אותנו. אנו קבלנו בתקופה האחרונה "אורות ירוקים" רבים, אך לאחר מכן הם הפסיקו. אין זה רצוננו לפייס את קבוצת קושרי האופל בכל דרך; זה די עניין של איך השמיים רואים את המבוי הסתום הנוכחי הזה מסתיים. כך אנו פועלים: אנו מאפשרים לשמיים לומר את המילה האחרונה בכל העניינים. אנו לא שופטים ולא עושים מהלך בודד שאינו עולה בקנה אחד עם מדיניות זו.  קיימת סדרת נהלים מסוימת שקובעת איך חוזה החיים הקולקטיבי של האנושות יותמר על ידי השמיים, וזו קובעת לוח זמנים אלוהי שעלינו לציית לו. השמיים משתמשים בלוח זמנים זה  כהנחיה עיקרית כדי לקבוע איך אתם נפגשים איתנו פנים מול פנים בקנה מידה גלובלי. הזמנים הסופיים נקבעים ואנו מצפים שאתם תקבלו בזמן הקצר כמה הודעות היסטוריות גדולות. אנו מציעים שאתם תראו הפתעות אלה באור זה כמצעד שלם של פלאים שמוכנים עכשיו להיות מוצגים לפניכם! אנו מתקרבים יותר ויותר לקשר ראשון מסיבי איתכם!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! באנו היום עם כמה חדשות חשובות לגבי אירוע קרוב. שותפינו הקדושים השלימו שורה של פרויקטים אשר יובילו לנפילת קבוצת קושרי האופל.  עד כה פרויקטים אלה יצרו את היסודות של מערכת מוניטארית חדשה; הפיקו את היסודות למערכת פיננסית גלובלית חדשה; וביססו את הקמת העידן הבינלאומי החדש של שלום ושיתוף פעולה גלובליים.  דברים אלה הם רק הקצה הדק של הטריז.  ממשלות האופל הרבות של עולמכם מבינות עכשיו כי הברכות של האור אינן רק מילים כה רבות אלא מציאות עוצמתית. כשאנו ממתינים על הסף להודעות אשר יתמירו את עולמכם, אנו עוקבים בשמחה אחר שותפינו המגישים תביעות משפטיות מרובות ומכינים את העדויות עבור המשפטים אשר יסירו את האופל משליטתו. הזמן עבור הניצחון הגדול, הגיע!

האגרטנס תורמים למה שמתרחש בכך שהם נותנים לנו את האמצעים להתמודד בקבוצת קושרי האופל  באמצעות הכחשה משפטית של טענותיהם על לגיטימציה. כוחה של קבוצת הקושרים נובע מסדרת של מבנים אשר הלגיטימציה שלהם נמצאת כעת בסימן שאלה. לא פחות חשוב, אנו יסדנו את הבסיס לחוק חדש אשר המבנה שלו מושרש באור. זה נותן לכל אחד מכם את הריבונות, השפע והקרקע לחזרה לתודעה מלאה הניתנת מהבורא באופן אישי. מסמכים אלה קרובים למקום בו ניתן לפרסמם באופן בטוח כדי שניתן יהיה לדון איתכם עליהם באופן מלא כאשר הממשלות החדשות שלכם ממוקמות במקומן. יום זה מתקרב במהירות. כשהזמן של מציאות זו קורס, כך גם כוחו של האופל שהחזיק אתכם זמן רב.

ההתפתחות הטבעית של מערכת שמש זו היא לייצר מציאות חדשה, מציאות המבוססת על, ומוקדשת ל, אור. כאן, הצווים המבורכים של השמיים ייעשו גלויים, אולם התצורה של העולם החדש לא יכולה לתמוך באופל וביצירותיו. בהתאם ליישור זה כלפי מעלה, השמיים התקדמו במהלך העשור האחרון עם מספר מערכים חדשים אשר מכינים את הגוף, המוח והרוח שלכם לתודעה שלמה. במצב זה, אתם נהפכים לביטוי מפואר אחר של השמיים. המסע המבורך שלנו הנחה אתכם לקראת זה. למרות מידה רבה של התנגדות מצד האופל, אנו שמרנו על מצב של מודעות שלמה עקב תפקידנו המבורכים על ידי האור. השיר שלנו והאנרגיות המאוחדות שלנו הקימו נתיב זה, ועכשיו אתם הולכים לאורכו להתעלות העצמית שלכם. אנו מוכנים, במלוא הדרו של האור, לקדם אתכם חזרה לפלאות שאנו חווים מדי יום. ישתבח אלוהים!

היום אנו הסברנו את מה שמתרחש ברחבי עולמכם. אנו שמחים במה שבני בריתו הסודיים המקודשים עושים להביא מציאות חדשה לעולם ואסירי תודה לדיווחים היומיים של אנשי הקשר שלנו אלינו. מציאות חדשה, עם גילוי מלא, מוכנה להופיע על כדור הארץ! דעו, יקיריי, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! ושמחו!


[1]            המתרגמת- מתוך ויקיפדיה - בפילוסופיה קונטיננטלית ובביקורת הספרות, דקונסטרוקציה היא  שיטה פילוסופית וספרותית פוסט סטרוקטורליסטית (או, יש הטוענים, "מאורע"), שתוארה לראשונה על ידי הפילוסוף הצרפתי ז'אק דרידה. בניסוח כללי יותר, דקונסטרוקציה היא קריאה ביקורתית של טקסטים  בשיטה הדומה לזו של דרידה. על פי רוב, דקונסטרוקציה נחשבת תנועה ליברלית אקדמית, ואחד מעמודי  התווך הפילוסופים של פוסט מודרניזם.

[2]            המתרגמת - מתוך ויקיפדיה - גישת הגֶּשְׁטַלְט היא תיאוריה פסיכולוגית, הבאה לידי ביטוי גם בזרמים אמנותיים שונים. גישה זו מדגישה את חשיבותן של תבניות שלמות בתחום התפיסה, הלמידה והאישיות, בניגוד לגישות אחרות המדגישות מרכיבים בודדים של התמונה המלאה.

[3]           המתרגמת - לפי ויקיפדיה -  דלק מאובנים או דלק מאובן (דלק פוסילי בלועזית)   הוא דלק הנוצר  מהתאבנות של חומר אורגני בסביבה                מחוסרת חמצן (אנאוקסית).


Translation: Gili Weizmanיום שישי, 2 בנובמבר 2012

23.10.12


מסר של  Sheldan Nidle, מיום 23  באוקטובר 2012

7 Imix, 9 Tzec, 9 Eb

דרצו! נשמות אהובות שלי! אנחנו חוזרים! האירועים, שבעלי בריתנו הקדושים עובדים עליהם כבר מאות שנים, עומדים כעת להתרחש, והם ישנו את עולמכם לנצח. מבנה הכוח ששולט בעולמכם קורס לתוך עצמו מכיוון שהמרכז כבר לא יכול להחזיק מעמד. קבוצת קושרי האופל חששה מהרגע הזה מאז עזיבתם של האננונאקי[1], מאז אותו הזמן שבו דרשו אותן הוויות מעולם אחר, שהכפופים להם על פני הפלנטה שלכם ישיבו את השליטה על המציאות שלכם לידי האור. המלצה זו של האננונאקי נדחתה על ידי רב גדול של קבוצות הכפופות לאופל. מנהיגיהם לגמרי לא הצליחו להבין מדוע נדרשו לוותר על מה שעבורם הינו תמצית דמם: כח. כח הוא בעצם כל מה שהם יודעים. תחת חסותם של אדוניהם החיצוניים הקודמים, אותם משרתי האופל רמסו את כדור הארץ והאנושות קרוב ל-13 אלף שנה. כעת הם התבקשו לוותר, פשוטו כמשמעו, על כסאם! עבור אנשי האופל זה היה בלתי נתפס. ומזעזע!  אף אחד, גם לא אדוניהם הקודמים, לא עמד להפריד אותם מהדבר האחד שנתן להם את זהותם: העליונות "הטבעית" שלהם. זה יצר את לב ההוויה שלהם. ובמשך כמעט 17 שנים הם נאבקו לשמר את העולם היחיד שהם מכירים.

בינתיים, בעלי בריתנו הקדושים בקשו שנשתמש בשיטות המתקדמות שלנו למשא ומתן כדי למנוע מישויות האופל האומללות הללו ליצור מלחמת עולם נוספת רק בכדי לשמור על מעמדם כשליטיכם הבלתי המעורערים. הם מרגישים עדיין מאוד מושפלים בקבלם את הפקודה שעליהם לעזוב. עם זאת, רצף של אירועים ושרשרת של מסמכים מוכנים לבסוף להשיג סילוקם הנדרש ביותר. הגיע הזמן ל'הסתערות' הסופית שהיא לנתק את האופל מעמדת הכוח. לאחר מכן בכוונתנו לאפשר לבני בריתנו לעצור ולהעמיד לדין את מי ששלט בכם בעריצות חסרת כל הכרת תודה, והפחדים שהגדירו את חייכם לאורך זמן כה רב, יוכלו סופסוף להיות מונחים בצד. עם השחרור מהאזיקים האלה תוכלו בשמחה להכיר בקיומנו ולהתחיל ליצור חברה שמעדיפה את הטוב והמיטיב על תאוות בצע ומניפולציה. על הממשל החדש שלכם לסלול את הדרך להכרה מלאה וזאת ע"י, קודם כל, להתחיל להגשים שגשוג עולמי ועל ידי סיום כל המלחמות!  אלו לא יהיו שלבים כל כך קלים להשגה מכיוון שהעולם שלכם תומרן במשך כבר אלף שנים, לראות בתחרות, בשנאה, ובסכסוכים כמרכיבים בלתי נמנעים של הקיום.

דרכי הפעולה האלה, שנועדו לשמור עליכם מפורדים עומדות להפוך ולהיות לשיתוף פעולה, שלום ואהבה. אתם עומדים להכיר בצרכים העמוקים ביותר שלכם לחיים מלאים בשמחה ויצירתיות, ולהיות מסוגלים למלא אותם. אנחנו עומדים כאן, ברגע האלוהי הזה, להתאחד איתכם, ולהתחיל ללמד כל אחד מכם באופן אישי כמה תורות הכרחיות כנדרש לחזרתכם להכרה מלאה. חלק מזה יהיה להציג בפניכם ספר גדול: ספר ההבנות. זו היא אסופה שניתנה ע"י כל אחד מכל האומות הפלנטריות הנוספות, מהזמן בו הם התיישבו לראשונה בעולם הבית שלהם. כל ספר מכיל כמות עצומה של חוכמה העוסקת באנושות ובגשמיות הפיסית, והוא במהותו מצבור ענק של היסטוריה ואנתרופולוגיה גלקטית. בכוונתנו לתת לכם את הדחיפה הראשונה עם עבודות שנאספו על מאדים, נוגה, וכדור הארץ בערך בזמן שברית האנצ'רה[2] עשתה את הפשיטה ההרסנית על מערכת השמש שלכם לפני מליון שנים. ההיסטוריה של אגרתה כמו גם הספר החדש של ראשית התישבות האומה בכוכבכם, יתווספו לשלם אחד, שיהפוך את האודיסיאה המדהימה שלכם ואת מי שאתם באמת לכרוניקה שלימה!

אתם הנכם היצורים המופלאים שהתגלגלו בזמן זה כדי לקדם מציאות חדשה, ובשמיים היתה הקפדה יתרה למי מורשה להתגלם כאן בזמן זה. זו הסיבה שהגענו מכל כך רחוק בכדי לסייע, חרף העובדה שהעולם שלכם לא עונה על אף אחד מהתנאים הרגילים של מגע ראשון. השמים קראו לנו לכאן כדי להשתמש בציים שלנו, בזמן האלוהי שנקבע, כדי לשחרר אתכם מהשליטים העיקשים שלכם. בזמן המוסכם בו האנצ'רה הצטרפו לאור, האנושות על כדור הארץ הייתה צריכה גם היא להצטרף אל האור. אלא שכאמור, הקריאות האלה מהאופל ומהשמים כאחד נפלו על אוזניים ערלות של משרתי האופל הארציים, שלא היה בדעתם לוותר על התמכרותם הבלתי נלאית לכוח. התוצאה היא שליחות זו של יצירת הקשר הראשוני. כאשר הציים שלנו הגיעו לכאן, הפכנו את מערכת השמש שלכם ל'חניון' עצום וחיכינו בסבלנות לאות האלוהי לפעול. הצו הזה לבסוף ניתן, והותר שתשמע קריאה זו ותהדהד ברחבי השמיים והמציאות הפיסית, והיא תענה בוודאות גמורה! זהו הרגע שמבטיח את חירותכם!

נמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלך! אנחנו באים אליכם היום עם חדשות טובות! שותפינו הקדושים הגיעו לשלב שבו הפרויקטים הרבים שלהם יכולים סוף סוף להתגשם. אבל, יקירי ליבנו, ראשית עלינו לידעכם בדבר חלק מהאמת של מצבכם הנוכחי. קבוצת קושרי האופל תכננה כבר לפני למעלה מעשור להפעיל רצף של אירועים שתוכננו להביא לפריצתן של מספר מלחמות שבסופו של דבר יובילו אתכם למצב שיעבוד עולמי לצמיתות. כך, התנאים יגרמו להקטנת האוכלוסייה הנוכחית של העולם בצורה דרסטית שתגיע לפחות מ- 600 מיליון. מספרים אלה היו אמורים להיות מוסדרים באמצעות הפצה של סדרת מגיפות. תכנית מחרידה זו נמנעה על ידי פעילויותיהם של עמיתנו מאז 11 בספטמבר, 2001. יקירנו שבשמים באו והשתמשו ביכולות שלהם כדי למנוע מהזוועה הזאת להתגשם במלואה. כעת הנכם מצויים על סף החירות ואנו מוכנים ליצור את האירועים על מנת שיביאו לכם שגשוג והכרה מלאה.

שפע ושגשוג הנם המצב הטבעי הן בשמים והן בגשמיות. עם זאת, בעולם שלכם, ראיתם את האופל משתמש בכוחו כדי להפוך את המצב הטבעי הזה על פיו, ליצור עוני, בערות ושנאה על פני כל כדוה"א. התנאים האלה כפי שנכפו שימשו כדי להסוות את מי שהנכם. גדלתם במצב לא טבעי, מלאכותי זה, ומכיוון שלא הכרתם מצב אחר, התחלתם להאמין שכל מה שראיתם סביבכם הוא הטבעי. אין דבר רחוק יותר מן האמת! החיים ביקום הזה עצומים בשפע והכל מצוי ביחסי גומלין עם הכל. אתם חלק מאחדות נהדרת, זהו המצב בו חסד הבורא מתפשט ומצוי בכל התחומים הרבים המרכיבים את הפיזיות.

כשאתם מתעלים, המצב הנפלא הזה של אחדות הופך להיות הבסיס החווייתי שממנו אתם חושבים ופועלים. האחדות הזאת היא מנגינה מסעירת נשמה שזורמת דרך כל התאים שלכם, ומולידה תחושה אינסופית של שמחה. שמחה מציפה אתכם, והופכת למעיין נובע של שירים אחרים שלוקחים את האושר שלכם הלאה לגבהים אפילו גדולים יותר.

השמים מכינים אתכם "לכביש מהיר" למודעות המלאה שמתעלה ופטורה מלעבור בכל גלגולי החיים הרבים שהיינו צריכים לעבור על מנת להגיע למצבינו הנוכחי הקדוש. שמים החליטו לאפשר הקלות רבות עבורכם, מה שמאפשר לכם להנות מהתקנה מותאמת אישית, של מכשיר כושר חישה, שמסיר את החסימות האפיגנטיות[3] הרבות ואורג מחדש את פקעות חוטי הדנא הרבים שגובבו עליכם בעבר. דבר זה מאפשר לכם לעבור בקלות למצב הווייתכם האלוהי. מעשה אצילי זה נקבע בחוזי החיים שאתם מחזיקים בהם כיום. אתם תהפכו להיות מודעים לחוזים אלה לאחר שפעולת ההתעלות המהירה הזו תושלם. כל כך הרבה מצפה לכם, כולל ההתחלה של הספר הגדול של ההבנות של כוכב האומה החדש שלכם. אנחנו נהיה לצדכם במשך כל המהלך הזה, מכיוון שאנו נמצאים כאן, אחרי הכל, בשביל להשתמש בחוכמה הקולקטיבית שלנו שיש לנו מגלגולים רבים כדי להדריך אתכם בשירות האלוהי שלכם בעודכם עושים את חלקכם בהעברת כל גלקסיה הזו אל האור.

היום, סקרנו מה קורה בעולם שלכם. אירועים גדולים עומדים להגיע ויכולים לשנות במהירות את המציאות שלכם. שינוי זה מיועד להביא לכם שמחה ותשובה מאד נחוצה לתפילותיכם לשינוי באופן שבו העולם שלכם פועל. היו במצב רוח טוב, והכינו את עצמכם לעולם חדש ומלא שמחה! יקירים, דעו שהאספקה האינסופית והשפע שאינו נגמר של השמים הם אכן שלכם!

וכך יהיה! Selamat Gajun! Selamat Ja ! (סיריאנים היו אחד! ושמחו!)

· 
·         Some footnotes been added by me, for unfamiliar terms which I noticed could be obstacles for the “normal” reader. These footnotes are not in the original text. Zohar Gaon
  • כמה הערות שוליים הוספתי עבור מושגים לא מוכרים שעשויים להיות מכשול בהבנת הטקסט עבור הקורא "הפשוט". הערות אלו אינן במקור. זהר גאון.
[1] חוצנים, שלימים נחשבו אלים, שהסתובבו על הארץ בראשיתה (ימי אטלנטיס או קודם) ויצרו את המין האנושי לצורך התמרת האור לפלנטה.
[2] בני אופל שלחמו בפדרצית האור שנים רבות ולאחרונה שינו מיקום והפכו להיות בני ברית עם האננונאקים.
[3] מושג המתייחס לשינוי בעיצוב הגנים הנובע ממשובים וסיבות חיצוניות ולא מה DNA עצמו.

Translation: Merav YM, Zohar GaonesotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar