קוראים

Google+ Followers

יום חמישי, 27 בפברואר 2014

25:02:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


מסר של  Sheldan Nidle, מיום 25 בפברואר 2014

3 קוף, 14 קרן שמש, 10 אדמה

Dratzo! אנו חוזרים! מתרחש הרבה ברחבי הגלובוס שלכם. קנונית האופל נאבקת כדי לשמור על כוחה ורואה שמאמצים אלה הינם לשווא. האור, שעכשיו מיוצג על ידי המשפחות הקדמוניות וחברות מקודשות סודיות רבות, הגיע והציג תביעות מוצלחות לעושר ולכוח של האופל. אנו עוזרים ומסייעים למתקפה משפטית זו. אנו מגיעים לסופה של ההוללות הבלתי קדושה של האופל ולהכניס זמן חדש, המלא עם שפע והשחרור שלכם מהשעבודים הנתעבים שבוצעו לכם על ידי האופל. המאסטרים הנעלים, הפועלים בהתאם לצווי האלוהות של השמיים, הקימו את האמצעים שבאמצעותם האופל ייכנע לאור. תהליך זה הוא בעיצומו ומשיג את אבן הדרך המשמעותית הראשונה שלו. המכשיר העיקרי של שעבודכם הינו העושר, ובעיקר ההמצאה הזוועתית ביותר שלהם, "כסף פיאט"( "fiat money"). המצאה בוגדנית זו יצרה אינפלציה מיותרת והפעילה מניפולציה של פניקה או "התרסקויות" במשך מאות שנים. כל פעם, התרגילים הנתעבים האלה העשירו את ליבת קנונית האופל בשעה שיצרו אירועים  אשר חיזקו עוד יותר את כוחם העולה.

יום שני, 24 בפברואר 2014

18.02.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


מסר של  Sheldan Nidle, מיום 18 בפברואר 20
9 זרע, 7 קרן שמש, 10 אדמה.


Selamat Jalwa! אנו חוזרים! מספר אירועים מתרחשים בחשאי. כוונת הקנוניה להתעלם מאיתנו ולאכוף סוג מסוים של תגמול. זה הוביל לפעולה מעין זו לפני כמה ימים. נבזים ערמומיים אלה מסרבים לחלוטין לשנות את המבנים של שוחד ואי המוסריות. זו מדיניות המשקפת את האופן בו עובדות ממשלות ואיך אלה בשלטון נעשים עשירים יותר ויותר. באשר להמון, ניתן להבחין בבוז כללי.  המנהגים והאמונות של הקנוניה מושרשים בהם עד שהם תופסים עמדה חשובה כלשהי בהיררכית הכוח. זוהי עכשיו פעולת נגד אשר פשוטו כמשמעו מכווצת אותם וכופה תוצאה הרבה יותר שונה. לא ניתן להסביר באופן מלא את ההיקף המלא של השוחד והיהירות, והם יפלו לשחת אותה כרו. יופעל תהליך כך שיהיה אפשרי לשפע גדול שיחולק מחדש לכם. אנשי הקשר שלנו עובדים בהתמדה כדי לחקור מערכת פרוטוקולים שמאד נחוצה אשר תוביל במהירות לאיפוס מטבע גלובלי.

יום חמישי, 13 בפברואר 2014

11.02.2014Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 11 בפברואר 2014
2  אדמה, 0  קרן שמש, 10 אדמה.


Dratzo! המציאות שאתם שוכנים בה משתנה במהירות. קנונית האופל מבינה שאלה ימי השליטה האחרונים שלה על פניה. מידת המניפולציה היומית העצומה של התקשורת המסובסדת שלה לא עובדת יותר. הבנקים העיקריים שקנוניה זו מפעילה נמצאים במשבר והגיעו לנקודה קריטית. העיכובים הרבים לא יכולים יותר להשפיע על סדר חזק של התמרה והוא עומד לרמוס אותם. נבלים אלה אכלו את האבוס של רווחיהם שהתקבלו באופן בלתי חוקי, ופעולותיהם השפלות מוכנות לפרק אותם.  מערכת המטבע הנוכחית לא מסוגלת להתקיים יותר וצריכה שיפור באופן נואש.  בנוסף, הבנקאות והפיננסים העולמיים צריכים רגולציה חדשה.  קריסה מוניטארית בינלאומית מתקרבת. ננקטים אמצעים בפועל לתקן זאת.  הזמן עבור כל זה, קרוב. התוצאה תתחיל הידרדרות מהירה של קן זה של נחשי הצפע חומדי-הבצע. הפיננסים העולמיים הם, פשוטו כמשמעו, כאוס והמצב הנוכחי של מרבית בני האדם על פני השטח הוא עכשיו בסכנה גדולה. מספר קבוצות של שותפים ארציים שלנו עובדים בחריצות כדי לרפא מצב מסוכן מאוד זה.

יום שבת, 8 בפברואר 2014

04.02.2014Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federationמסר של  Sheldan Nidle, מיום 4 בפברואר 2014


 8 כלב, 13 סימני חיים, 10 אדמה.


Dratzo! המציאות שאתם עכשיו שוכנים בה, משתנה. כשהיא עושה זאת, קנונית האופל משאירה מאחוריה את ההיסטוריה הנוראה שלה, והרשת העצומה המחוברת הדדית של עושר וכוח מאולצת להשתנות. הדרכים הישנות לפיהן קנונית האופל שמרה על כוח, מתחילות להחליק. כוחותיהם שהצטברו במשך אלף שנה, מועברים לקבוצה חדשה יותר מודעת ויותר אנושית.  מנהיגים חדשים אלה מבינים את האופי הרגיש של המעברים הנדרשים על ידי השמיים. זהו זמן לחגוג שינויים ארוכים מאוחרים אלה ובתמיכה מלאה במה ששינויים אלה מתכוונים.  האנושות על פני השטח הוחזקה במחלת השכחה המוקפת על ידי מסתורין, ויש צורך להסביר אנומליות אלה. זה עבור האחרים כמו המאסטרים הנעלים ואחיכם בכדור הארץ הפנימי להסביר זאת לכם. משימתנו היא לתת לכם הבנה קצרה על מה שמתרחש. כשאתם עוברים מוטציה, אתם הופכים פחות ופחות רגישים ל"משחקי המיינד" שבוצעו זמן רב לטובתה של קנוניה זו על ידי התקשורת ותעשיות הבידור שלכם.

יום רביעי, 5 בפברואר 2014

28.01.2014
מסר של  Sheldan Nidle, מיום 28 בינואר 2014


1 לילה, 6 סימני חיים, 10 אדמה.

Selamat Jalwa! מתרחש הרבה סביב הגלובוס שלכם. מנהיגי קנונית האופל מבינים באופן מלא ששלטונם הארוך עומד להסתיים. שותפינו הארציים עסוקים בליטוש האחרון של איפוס המטבע הגלובלי ומשתמשים באירוע זה כדי להתחיל במהירות מערכת בנקאית חדשה ברחבי העולם. נכון לעכשיו, דברים המתרחשים יביאו את הטעם הראשון של שפע גלובלי לממלכה זו. מטבע חדש המגובה בזהב  יבטל את ההגבלות הקודמות שנקבעו על ידי הסכמי דמברטון אוקס. העידן של דולר של הבנק המרכזי בארצות הברית, עבר. נוצר נוף פיננסי חדש על מנת לתת בחזרה את השליטה של כל מטבע לאומי בידיהן של מדינת האומות ממנה הוא מגיע. לאחר מכן, כל בנק יציית לחוק באמצעות מערכת חוקים קפדנית אשר יסיימו את ההונאה והתחבולה של העבר. בנקאות לא תהיה רישיון לגנוב, ותסתיים "הרמאות" הגדולה שהבנקים חרטו על דגלם. די במהירות, הממשל החדש יעלה כתוצאה משפע זה אשר יאכוף תקנות חדשות אלה. מציאות חדשה זו תהיה החלוץ של גילוי אשר יגבש את צעדכם לקראת תודעה מלאה.

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar