קוראים

Google+ Followers

יום ראשון, 29 ביוני 2014

24.06.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 24 ביוני 2014


5 כלב, 13 צב, 10 אדמה

Selamat Balik! אנו מגיעים אליכם במועד זה עם חדשות טובות! רשת משרתי האופל עומדת בפני תבוסה. האור הגיע למסקנה שזה לא חכם לאפשר לנבלים אלה להמשיך. הממשלות בהן משרתים אלה מועסקים, מתמסרות לגמרי למניעת עסקאות פיננסיות רעות של האופל מאי פעם שנכשל.  לכן, זה מאוד חכם לסלק בטלנים אלה מכוחם. המפתח לכך היא המערכת הפיננסית החדשה, אשר התגלתה בחלקה. תוכנית מוניטארית חדשה זו תסיים את כסף הפיאט ותמחק את הבנקים המרכזיים האלה אשר תומכים בחוזקה במערכת חסרת ערך זו. בנוסף, הכסף החדש המגובה במתכות יקרות יכניס בחגיגיות את הסיבות להכרה ב-NESARA בצפון אמריקה וב-GESARA ברחבי גלובוס זה. הממשלה החדשה תהיה זמנית. מטרתה היא להכשיר את הקרקע לכדור הארץ המלא עם ממשלות רבות בזכות אשר מוסכמתן העיקרית היא לשרת את אנשיהם ולסלול את הדרך לשפע גלובלי. ממשלות אלה גם משחררות טכנולוגיות אשר ינקו את המים, האוויר והאדמה שלכם מהנזק שנוצר באמצעות התעשיות ההרסניות של האופל.

ממשלות אלה עומדות לאפשר למאסטרים הנעלים לפנות אליכם ישירות ולהתיר להפסיק את הטיוח של החוצנים במשך עשרות שנים. אנו מחכים שנוכל לפנות אליכם ולהכין אתכם לקשר הראשוני. במשך זמן רב מדי שיקרו לממלכה זו לגבי מקורותיה האמיתיים והאבות הקדמוניים האמיתיים שלכם. אתם ישויות אשר ירדתן  ממושבות ונשלחתם לפני כ-900,000 שנה לגאיה בשל סיבה מכרעת אחת כדי לפעול כשומריה של גאיה ביחד עם היונקים הימיים, לשמור על שגשוג מערכות האקולוגיה השונות של גאיה. המטרה העיקרית היא ליטול בשנית ולהשתמש ביכולתכם הגדולות לשמור על כוכב החיים הזה וצורות החיים הרבות והייחודיות שלו. בנוסף לכך, אתם עומדים לעצב כוכב אומה גדול המלא עם צורות חיים נהדרות ובאמת סביבה מדהימה. אתם עומדים לגלות את הסודות מאחורי אופן בריאת מערכת השמש החייה זו, ולהשתמש בחוכמה זו כדי לייצר פלאות וניסים, שיהיו הבסיס לשלום גלקטי קבוע ועבור התמרתו הסופית של רצף אנצ'רה לאור. 

אכן, הקשר הראשוני הוא נקודת מחלוקת גדולה עבור חברתכם. לפני כן, הייתם קבוצה של ישויות עם תודעה מוגבלת אשר הובלו על ידי ברית האופל הגלובלית. קנוניה זו עומדת להיות מוחלפת. במקומה עומד להגיע קשר אשר ידחוף אתכם למאוד סף של התמרה באשר לאופן בו אתם רואים את עצמכם, עולמכם, ואפילו האופן הרוחני לפיו אתם מבינים את מקורותיכם.  נקודת הפרדה גדולה זו עומדת להיות הנקודה בה אתם מתעמתים עם אמונותיכם ומתחילים לקבל באופן רדיקלי אמונות חדשות. בתקופת מעבר זו אתם עומדים לפגוש אותנו ולגלות איך נוצרתם. כול זאת הוא רק מקדמי למה שעומד להתרחש כאשר אתם גולשים לתוך חדרי האור שלכם. בנקודה זו, אתם עומדים לפגוש את העצמי האמיתי שלכם ולפתוח את יכולתכם לחזור במהירות לתודעה מלאה בתקופה של שלושה ימים בלבד.  המשימה של החונכים שלנו היא להגיע, לפגוש אתכם וליטול אתכם למסע פנימי, אשר יוביל לרגע של קסם כאשר אתם משיגים את התודעה המלאה. משימתם היא אם כן ללמד אתכם את האתיקה הנדרשת לנווט בהצלחה במציאות חדשה מודעת במלואה זו.

כישויות מודעות במלואן, אתם תיטלו בשמחה את ענייני הניהול השונים. אחריות זו מפורטת בחוזי חיים רבים, בהם כל אחד מכם הסכים להם כאשר אתם נדדתם מלכתחילה לכוכב לכת כחול יפה זה. מסמכים רוחניים אלה עומדים להתגלות כאשר אתם יכולים לנווט בחופשיות ברשימות האקאשיות שלכם. באור זה, אתם עומדים להקדיש את שירותכם האלוהי כדי לתחזק ולשמור על כל היבט של אמא כדור הארץ המודעת במלואה ומשולבת מחדש. במשימה מקודשת זו, אתם עומדים להצטרף בשמחה לאחיכם האגרטן והיונקים הימיים. איחוד אלוהי זה הוא הצטרפות לאחרים במערכת שמש זו כדי לעצב כוכב אומה חדש. כוכב אומה חדש זה עומד להיות השתקפות של האופי המאוד אלוהי של גאיה. לאחר מכן אתם עומדים לקבל משימות מכובדות ומיוחדות כדי להשלים את התמרתה של גלקסיה זו לאור. אתם עומדים להיות מבורכים על ידי כולנו ולהפוך למרכז גדול עבור כנסים שונים. כנסים אלה עומדים לכלול ישויות מרחבי מגזר זה של פיזיות. אתם באמת אוחזים בגורל מאוד מפואר!!!

מאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! הרוח עברה על פני כדור הארץ והביאה לנו מתנה מדהימה ביותר! מתנה מקודשת זו היא החופש שלכם ושפע אלוהי, אשר מאפשר לכם להתחיל את מסעכם הסופי. מסע זה מוביל לתודעה מלאה, מצב נשגב אשר מאפשר לכם להתחבר מחדש לגמרי עם משפחתכם הרוחנית. אתם צריכים ללמוד הרבה. הרוח עיצבה רגע בו אתם עומדים לגלות איך כל הראיות שצברתם מתאימות ביחד. אנו עומדים לתת לכם בקרוב בסיס להבנה טובה יותר על מה שהרוח עומדת לומר לכם. בסיס זה עומד לחדש את תפיסותיכם לגבי החיים ולהכינכם למה שהשמיים נתנו לכם כה בנועם. אפילו עכשיו, השמיים אוספים את ראיותיכם ומכינים להציג דברים נהדרים רבים לכם. דברים אלה הולכים מעבר לברכות המלאכים. הם הולכים למקומות הגבוהים ביותר בנצח (AEON). אתם מיוחדים בצורה מבורכת ולכן יינתנו לכם צווים נהדרים להחליק את נתיבכם להצלחה!

כשאתם מסתכלים בהיתרים שניתנו לכם, זכרו ברכה אחת זו "לכו ילדיי והיו אלה אשר עומדים להחזיר כדור הארץ היקר הזה למצב המפואר הקודם שלו". אתם נמצאים כאן כדי לתקן את כדור הארץ ולתת לו סיבה ל"מהפך" גדול. זהו משהו אשר הינו עמוק ומבורך. קחו היתר זה והכינו עצמכם לשירות אלוהי. הבורא מדבר ושולח לכם אמצעים להפוך בשנית לשלמים. שמחו בכך ודעו שזהו גורלכם להפוך שנית למלאך פיסי. שנות הנדודים שלכם בכדור הארץ ככלי של האופל שנראו אינסופיות, עברו. ידע זה הוא המפתח להבין מדוע האופל איבד את אחיזתו בכם. אתם, ילדים מבורכים, הסיבה מאחורי התחייה מחדש המסיבית של כדור הארץ הזה, ואתם, אחד מהאזרחים המבורכים ביותר שלה, מוכנים למעבר לתוך תודעה מלאה!

תודעה מלאה היא משהו אותו מסתיר האופל. הכמרים והכוהנות האטלנטיים גנבו אותה מכם כדרך לייצר גזע עבדים מרצון עבור המאסטרים האפלים שלהם. מה שנלקח כה בגניבה מכם עכשיו עומד להיות מוחזר. תהליך אחד זה הוא לאחד מחדש אמא כדור הארץ לתוך שלם מאוחד ולהשתמש בכוכב לכת זה לשנות וליישב מחדש את ארבעת פלנטות המים של מערכת שמש זו. ברכה גדולה זו מאלוהים היא לאפשר לכם להפוך לשומרים של כוכב אומה מאוד נהדר. הפיקוח המבורך שלנו נועד להנחות אתכם על מנת שזה יתרחש. גורלכם האלוהי קשור בצורה מורכבת לשלנו.  מצב אלוהי זה של שמחה נצחית ניתן לנו רק כדי לפעול כמורי הדרך הנלהבים שלכם. בכך, אנו נמצאים כאן כדי לאפשר לכם לגדול בתודעה ולסייע לחברכם במהפך הגדול של האופל והאג'נדה המרושעת שלהם. לכן, היו חכמים, היו חזקים והתכוננו למה שעכשיו מתרחש!

היום הינו עדיין דוגמה נוספת למסרינו אליכם. הישארו מוכנים ומזומנים לעשות את מה שנחוץ מבחינה רוחנית בשביל החופש שלכם. שפע גדול ושינוי גדול במציאות זו הם עליכם. המשפחות הרוחניות והחלל שלכם נמצאות כאן, ושחרור עומד להיות מוכרז ברחבי ממלכה זו. דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!) Translation: Gili 

יום שבת, 14 ביוני 2014

10.06.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 10 ביוני 2014

4 לוחם, 19 אישיות הגיונית, 10 אדמה

Dratzo! אנו מגיעים! עולמכם ממשיך במאבק שקט בין כוחות האופל והאור. מאבק זה כולו הוא על תבוסתם הבלתי נמנעת של האופל ומשרתיו האנושיים הרבים. שותפינו ממשיכים לבנות בריתות ולכפות את מה שהינם בבירור האלמנטים של ניצחונם. יסודות המפתח בניצחון זה אלה הן הכמויות העצומות של המתכות היקרות שברשותם, ובעיקר האלמנט הרוחני הרחב, אשר כולל את עליתן של רמות התודעה והצורך הגדל להיות חופשיים וריבוניים מבחינה רוחנית מהאופל ומהמאות הנתעבות של שעבוד, תאוות בצע ויהירות. קואליציה גלובלית נוצרה אשר דאגותיה העיקריות כוללות סוף לשעבוד החוב, ריבונות לאומית ואישית אמיתית כמו גם חגיגה ברחבי העולם. קבוצה זו מחבקת את האור ועובדת בחריצות לתת לממלכתכם שלטון נקי שקוף ומערכת מוניטארית חדשה. מערכת זו מעודדת את עלייתו של שפע קבוע, חופשי ממסים על ההכנסה המשמשים במשך זמן כה רב למניעת רפורמה מעין זו. במציאות זו, האנושות עומדת לזרוח ולהכין את עצמה להגעתנו. אנו מקדמים בברכה זאת ויודעים כמה אתם מוכנים לחזרתכם לתודעה מלאה.

רמה זו גדלה של תודעה אחראית בחלקה על הבריתות הרבות אשר נוצרות ברחבי הגלובוס. האנושות הופכת מודעת לכך שדרך שונה של ביצוע משימותיה הרבים היא באמת אפשרית.  זו הסיבה מדוע ישנו צורך גדול לסיים את השחיתות הממשלתית ולקשור אותה לאיפוס מטבע חדש ולמערכת פיננסית המבוססת על מתכות יקרות. מערכת זו דורשת רמה גבוהה של שקיפות על מנת להצליח. בהתחשב בפרמטרים אלה, המערכת הפיננסית החדשה תעודד חלוקה מחדש של עושר ואמצעים להתמיר עוני, חוסר מגורים ומיסוי לא צודק. שינוי עצום זה עומד לספק דרך לכל בן אדם לפקח על הרמות המתאימות של ממשל ולסייע להן באמת לייצג אותם. הפריט המעודד מאוד בכך הוא סיום הטיוח הגלובלי, אשר מונע מאיתנו ליצור קשר ראשוני משמעותי איתכם. אנו התבוננו בכך שכל עשור הביא לתוך ההוויה אנשים אשר קבלו את העובדה שהם אינם לבד והם מאוד רוצים ליצור קשר איתנו. עובדה זו גורמת לקשר הראשוני להיות בלתי נמנע.

באור זה, אנו עצבנו בריתות עם החברות הסודיות המקודשות שלכם והצגנו אותן לאחינו בכדור הארץ הפנימי. גם המאסטרים הנעלים שלכם חיבקו אותנו ועכשיו מבינים איך אנו עומדים לסייע בהכנת האנושות לקפיצתה לתוך תודעה מלאה. הברית מאפשרת לנו לתכנן באופן הדדי קשר ראשון מסיבי איתכם. השמיים ממשיכים להכין את כל אחד מכם לתודעה מלאה. שינוי זה במציאות הוא הסיבה שהשפעת האופל נמוגה והסיבה לפניקה הגדולה שנוצרה ביניהם. ייאוש עולה הוא הסיבה לכך שהמציאות העכשווית של האופל נראית לפעמים שאחיזתו של האופל מתהדקת בה. זה רק בלוף המתוכנן לגרום לאי תשומת לב עייפה לניצחונם ההולך ומסתיים. אנו יודעים למעשה שאתם חשים בניצחון זה ומבינים רק כמה הוא קרוב! בתמורה, התקדמנו באיסוף המידע שלנו בשעות היום והשתלנו פגישות "מקריות" בהן אנו מעודדים רבים ליידע אחרים על מה שאנו אומרים להם. לכן, גדלה רשת של אנשי קשר ומכינה את הדרך להודעותינו המגיעות. 

הודעות אלה עומדות להגיע לאחר הכרה פורמלית של הממשלות החדשות של עולמכם. אנשי הקשר שלנו והסגל הדיפלומטי המלווה אותם מבטיחים לנו שמועד ממשי זה הוא די קרוב להגשמה. רבים אשר נבחרו להיות צוותי המעבר לממשל החדש שלכם מבינים מה השמיים עושים. שינוי זה בתודעה מביא איתו את היכולת להשליך את השקרים העיקריים והמניפולציה הגדלה שהועדפה במשך זמן רב על ידי האופל ומשרתיו. זמן חדש זה עומד להיות זמן בו כוחותיכם הפנימיים הגדולים באים לידי ביטוי ובו אתם מוכנים לקבל שורה שלמה של מציאות חדשה. תהליך התמרה זה מאפשר לכם לראות בבירור איך האופל עובד. האלמנט הקריטי הוא לבטל את התכנות השפל וליטול תיקוני מסלול חדשים יותר רוחניים. אלה עומדות להיות התחלתן של אמיתות חדשות אשר מכינות אתכם בעיקר לתודעה מלאה. הן גם מכינות אתכם לקבל תחומי פעילות חדשים בהתייחס למקומכם כדיילים עיקריים לעולמכם המאוד יפה. הם גם מכינות אתכם לאינטראקציות שלכם עם אגרטה ואומת היונקים הימיים שלכם.

נאמסטה, אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים עם כמה חדשות נוספות לגבי מה שעכשיו מתרחש בעולמכם. המשפחות העתיקות שהיו אחראיות זמן רב על המחסן העצום הסודי של זהב, כסף ואבנים יקרות מוכנות לקחת את השפע שלכם לשלב הבא. הן סידרו איתנו כדי להביא את העושר שלכם לשלב המסירה. בהתאם לרצונותיהם, אנו עושים את הסידורים המאוד נחוצים, אשר יכולים להעביר שפע זה בבטחה קרוב יותר מאשר אי פעם אליכם. נוסף על כך, אנו מברכים את אלה הנמצאים במספר ממשלות אשר מסייעות לנו עם ייפויי הכוח לממשל חדש הנחוצים לעזור לכם לקבל למעשה את ברכותיכם. הפעילות היא בהכנה למעבר מסיבי אשר יאפשר לתת ביטוי לברכות אלה. בנוסף, שותפינו בכדור הארץ הפנימי מכינים תהליך אשר יאפשר כי מעבר מסיבי זה יקרה בצורה חלקה ככל שאפשר.  דברים אלה הינם בהתאם לתוכניתם האלוהית של השמיים להחזירכם לתודעה מלאה.

קנונית האופל מבינה רק כמה חסרת תועלת התנגדותם המתמשכת. אף על פי כן, פחדיהם יוצרים בהם צורך להתנגד עד לרגע האחרון מאוד. פחדיהם יוקלו באמצעות מה שעכשיו מתוכנן על ידי השמיים. זה הכרחי בתחילה לעצב מציאות אשר נותנת להם רק אופציה אחת, כניעה לאור ללא תנאים. אלמנטים אלה מגיעים לשיאם בדחיפתם של מתנגדים אלה מכוחם ולאפשר חלוקה מחדש יציבה של העושר העצום של פלנטה זו. מדיניות זו לא עוזבת אותם לגמרי חסרי כול. למעשה, היא מאפשרת להם את ההזדמנות להפוך לחלק מקבוצה ענקית אשר מעבירה את האנושות המבורכת לקראת תודעה מלאה. בשלב זה, יכולה להתקיים "מדינת חיים" חדשה המבשרת את מסעכם הסופי אל חדרי האור ולתודעה מלאה. מסע מקודש זה הוא עבור כולם שילכו בעקבותיו. אנו עושים זאת בחסד אלוהי ובשמחה מלאה!

מה שמרחש בעולמכם הוא שינוי מקודש באופן עבודתה של חברתכם הגלובלית הזו. אתם נחשפים לרעיונות ולמושגים חדשים שהינם רק אפשריים כיוון שהאור הגיע בצורה מבורכת והתחיל דרך עבור כולם כדי שתהיו חופשיים. זהו זמן לאפשר לכל דבר לקרות בתוך החסד האלוהי הניתן לנו על ידי הבורא. היתר זה מאפשר לכל אחד לשחרר את האינטראקציות הקרמתיות של ממלכה זו ולנשום בחופשיות. כל האשמה, הדאגה והפחדים שאינם במקומם עומדים להינמס וייעלמו כשאנו כולנו מתחברים מחדש אחד עם השני. זמן אלוהי זה יוצא לדרך באמצעות השפע והאירועים המדהימים שנקבע שיתרחשו. היו מוכנים יותר מאי פעם לרפא ולסלוח לפשעי חבריכם. אתם כולם מלאכים פיסיים באימון.  מכינים את כולכם ללמוד באמת על אהבה וללכוד באופן מלא את האור האלוהי אשר נשפך מדי יום לתוך מציאות זו. דעו בליבכם שהתסכולים בחייכם מוכנים להתפזר. דרך זהב חדשה ממתינה!

היום, המשכנו עם החדשות שלנו על מה שקורה מסביבכם. ממלכה חדשה נולדת. דרכים חדשות מתחילות להיחשף. בכך, ישנם אמצעים להצלחה, שפע ושמחה! היו מוכנים לראות זאת בא לידי ביטוי ולהרגיש במציאות את הפלאות המופיעות מסביבכם! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!) Translation: Gili 

יום רביעי, 4 ביוני 2014

03.06.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 3 ביוני 2014
12 אישיות הגיונית, 10 ירח, 10 אדמה

Dratzo! אנו מגיעים שוב לדון איתכם על הרבה דברים! בעלי בריתנו הארציים עכשיו עסוקים בלהשלים את המשימות הרבות שהם נדרשים להן. פרויקטים הכרחיים אלה הינם חלק מהתמונה הגדולה יותר. אמא כדור הארץ עוברת התמרה באופן הדרגתי לתוך הממלכה האמיתית של מימד 5. תהליך זה קשור למספר גורמים חיוניים. התהליך הקריטי ביותר הוא, כמובן, התמרתכם לתוך ישויות אור מודעות במלואן. קנונית האופל מבינה שעמדות הכוח הנוכחיות שלה הן די שבירות. מספר תנאים מאיימים על הניתוב מחדש של מציאות כלכלית חיונית. תנאים כלכליים ופוליטיים אלה שומרים את האופל בעמדת שליטה במשך 13 אלף שנה האחרונות. האנונאקי יודעים שמספר נאמנויות של רשומות עתיקות של האטלנטים נמצאים על סף גילוי ציבורי. היסטוריה זאת, יחד עם קריסה כלכלית בלתי נמנעת המגיעה הכוללת את נכסיהם העיקריים, מאיימת על כוחם. זה הוביל לסדרה אחרונה של אמצעי- נגד אשר מחזיקים באופן זמני את האשליה "ששום דבר השתנה". למעשה, בני בריתנו מוכנים לחסל את נכסיהם שקבלו באופן לא נאות ולהכריח אותם לפנות את השלטון. הזמן לחופש ולשפע שלכם מתקרב במהירות.

הזמן הנוכחי הוא באמת התיקו הסופי בין אנשי האופל ומשרתיהם, ובין כוחות האור הרבים. האור מנצח מאבק זה כשמשאבי האופל מדלדלים במהירות. זה מכריח אותם ליישם תחבולות בניסיון להבטיח שכוחם יישאר ללא פגע, אבל שיטותיהם "הרגילות" נכשלות. המפתח לכך הוא פשוט העובדה שהכלכלה העולמית אינה רוצה יותר להיות נשלטת על ידי כסף הפיאט הנובע בעיקר מעתודות הפיאט של הבנק הפדרלי בארצות הברית. מרד עולה זה מוביל לפשיטת רגל של הבנקאות המערבית ועלייתה של מתכת יקרה המגובה באיפוס של מטבעות העולם. זה גם סולל את הדרך למותו של הממשל הישן בעל "העניין המיוחד" והתחלתה של מציאות גלובלית חדשה. האיפוס מואץ ומפעיל לחץ לכפות את הורדתם של משרתי האופל מכוחם. האור גם פותח רשתות לצדק של המשפט המקובל ולמעצרים והרשעה של מספר משתתפים חשובים בממשלות אופל ובבנקים.

אירועים שונים אלה הינם רק התחלתן של תוכניות לשחרר אתכם מהמצב הנוכחי שלכם של שעבוד לחובות. בעלי בריתנו מכירים את מה שכל אחד מכם עבר מאז לידתו.  אתם עטופים בחובות מלידתכם ומשרתים את האופל רק כעירבון לעושרם העצום. הם מבלים בחוסר זהירות ומחזיקים עוד יותר מערכת זו באמצעות שימוש זהיר במלחמה, בשנאה ובפילוג המוכרז על ידי הפוליטיקאים שקנו אותם ושיחדו צוותים צבאיים כלליים. מערכת מושחתת זו עומדת להיעצר, ולהיות מותמרת ולהצטמצם לנקודה בה הם באמת משרתיכם. "שחיקה" זו לוקחת זמן יקר. בכל זאת, האופל, כמו הידרה העתיקה, הוא בעל ראשים רבים. חדשים צצים כאשר חושבים שאף אחד לא נשאר. החברות הסודיות המקודשות והמשפחות המוארות העתיקות ייצרו אמצעים לערוף באמת את "ראשם" האינסופי מגופם השפל! לכן, ההכנות האחרונות לתת ביטוי למציאות חדשה ממשיכות לנוע קדימה. אנשי הקשר שלנו מדווחים שמוסדות האופל הם במציאות בית קלפים שביר.

זו אמת אחת, אשר מסבירה מדוע סיומו של משחק זה הוא סוף סוף בהישג יד.  האופל עכשיו מתרוצץ כדי למצוא את אחרון המשאבים הנחוצים כדי לשמור על מעשי קונדס אלה. המסעות הגלובליים שלהם נכשלים. בינתיים, אנו השגנו סדרת הסכמים, אשר מבטיחים לסיים את הטקטיקות האיומות של משרתיהם האחרונים של האופל. כרגע, תהליכים אלה בתוקף.  אנו התקשרנו עם בני דודינו האגרטן ושכרנו אותם כשומרי ראש של תהליכים שונים אלה. בו-זמנית, אנו טיפלנו במצבים אלה עם המשפחות העתיקות והמאסטרים הנעלים שלכם. התוכניות הינן  בדרך להשלמתן, באותה מהירות כפי שנקבע, של צעדים אשר יאפשרו לנו לשחרר, תחת הנהלתם של המאסטרים הנעלים, פריטים המיועדים להשיג שלום, שפע וממשל חדש. נאמר לנו שחלקים מיוחדים של הצבא משתפים פעולה באופן מלא איתנו. אלה, יחד עם מספר אלמנטים חוקיים, יכולים לשקם את המשפט המקובל כמו כן את החוקיות החוקתית לממשל חדש. בתחילה, המכשיר לכך מכונה NESARA!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים לתת לכם דיווח קצר. כרגע, שותפינו מסיימים סט פעולות אשר מתוכנן לפטר את משרתי העופל ולהכין את הדרך לניצחון. האור בילה את אלף השנים האחרונות בהמתנה בסבלנות לרגע מבורך זה.  האופל מגיע לנקודה בה הוא צריך להיכנע ולבקש את רחמי האלוהות. במשך מאות שנים, אנו התבוננו גם כשהאופל תכנן לצמצם את מה שאנו עושים או גם התכחש לכל דבר שעשינו כדי להביא את ברכותינו אליכם. עכשיו הדברים צריכים להשתנות. אנו לא רוצים למנוע מהם ברכות, וגם אנו לא רוצים לאפשר לרוע שלהם להמשיך. במקום זאת, הם צריכים להיות מבודדים עד שיינקטו אמצעים למנוע את הצלחתן של תחבולות נוספות שלהם. הזמן הגיע להכניס מציאות חדשה, ואיתה חופש חדש לכולם. הושענא! הושענא! הושענא!

אנו מספקים לכם ברכות אלוהיות וצווים שהחגיגה הגדולה מתחילה! לפני זמן רב, כשלמוריה היתה מעל הגלים, האנושות היתה מודעת, חופשית ודיילים לכולם בעולם זה. כיפת הרקיע היתה בשמיים. הארץ היה בשפע בכל הדברים.  סיפורים על כך היו מפורסמים. אכן, סיפורים אלה עדיין מחלחלים במדורות במרביתה של פולינזיה, אוסטרליה, אפריקה ואמריקה. סיפורים אלה מספרים על הזמן לפני עלייתה של החשיכה בממלכה זו, וזהו הזמן לחזור למציאות זו. זהו הזמן לחדש את כדור הארץ, את המערכות האקולוגיות שלו ואפילו את עצמכם. שירותינו הוא להדריך, לרפא ולברך את האנושות. זהו גם זמן ללמד ולעדכן אתכם. זהו זמן לקחת מכם את הזיוף של האופל כך שאתם יכולים ללמוד לעומק את האמיתות של האור! זהו זמן להתאחד מחדש עם משפחות הרוחניות והחלל שלכם. זהו זמן עבורכם לבקר את אגרטה וללמוד על השמחות הפנימיות של החיים.

הרוח של האור יורדת בהדרה על פני כדור הארץ. האור מנקה אתכם מאחיזתו של האופל ומביא אתכם לקשר עם הפליאה שנמצאת בכל אחד מכם. יש לנו צבא מלא עם אור אשר שוכן בכל אחד מאתנו. יש לנו את היכולת לקחת צבא זה ולהשתמש בו כדי להשליך את האופל. השתמשו בכך, יקרים, להביא למציאות ממלכה זו שמגיע לה הרבה. שוו לעצמכם בליבכם את מה אתם באמת רוצים לשנות. העצימו אותו ותנו זאת באהבה ובשמחה לשמיים! תנו לאנרגיה רבת עוצמה זו לעצב זאת ולתת לה במהירות חיים. הביאו חזון זה קדימה מדי יום. אפשרו לשמחה ולאנרגיות לבוא לידי ביטוי.  הבינו את הכוח בתוככם.  זרמו עם אנרגיה זו ותנו אותה בהסכמה מלאה לשמיים. בכל יום, חזון זה נהפך אפילו יותר עוצמתי. באור זה האנרגיות הקולקטיביות שלכם יכולות לתמוך במה שאנו עושים. הניצחון מובטח. אפשרו לנו להביא זאת ביחד ולהגשים זאת. הללויה! הללויה! הללויה!

היום, המשכנו עם המסרים שלנו. הרגע עבור ניצחונכם, מתקרב. הוא גם מבשר את הנחיתות המסיביות והתנועות הסופיות לקראת תודעה מלאה. אנו שמחים במה שמתרחש. אנו מוכנים לסייע לכולם לקבל בברכה את הצי וגילוי הפלאות שזו היא אגרטה! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!) Translation: Gili 

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar