קוראים

Google+ Followers

יום שישי, 30 במאי 2014

27.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום  27 במאי 2014


3 יגואר, 5 אישיות רגישה, 10 אדמה

!Selamat Jalwa (היו בשמחה אינסופית!). סדרה גדולה של אירועים קורית עכשיו מסביב לגלובוס שלכם! אירועים אלה מסמנים את התחלתם של פרויקטים קריטיים מסוימים שעומדים להביא לכם חופש, ריבונות, שפע וממשל חדש. אנשי הקשר שלנו מדווחים שמספר קבוצות, הכוללות את בעלי בריתנו הארציים, עומדות לדחוף את קנונית האופל ועבדיה מכוחם.  בפרויקטים אלה נכללים האמצעים להגדלה גדולה מאד של רשת המשפט המקובל של אומה אחר אומה. ופרויקטים, הקושרים רשת זו לאמצעים לעצוב ממשל חדש מסביב לגלובוס שלכם. הפרויקטים של השפע גם מכינים את מערכות האספקה אשר עומדות להיות הבסיס להכרזה על כך ש- NESARAתיכנס לתוקף.  כשאירועים אלה מתכוננים לעלות על פני השטח, אנו מכינים את העצירה הרשמית של הקנוניה הבינלאומית שגרמה לריסוס "כימי" כאירוע כמעט יומיומי. גם אנשי הקשר מאגרטן עסוקים ביידוע קבוצות ההנהגה השונות של קנונית האופל כי מטרותיהן השפלות עומדות להסתיים בשורה ארוכה של מעצרים המוניים.

חיוני שגאיה תינצל מהמתקפה היומיומית של אינספור חברות אנושיות על פני השטח אשר מחפשות לנצל את משאביה הרבים. משאבים ארציים אלה הם באמת המקור לדברים רבים אשר עוזרים לשמור על המערכות האקולוגיות הרבות והשונות שלה. המדענים שלנו מפקחים מדי יום על התפתחויות אלה ועושים את כל מה שביכולתם כדי לשמור על מידת יציבות. ישנו מכניזם טבעי המסופק על ידי השמיים המאפשר לגאיה לגרום שמיצוי משאבים אלה יהיה קשה יותר ויותר. זו אחת מהסיבות העומדת מאחורי אסונות רבים במכרות ובבניה, אשר התפתחו מזמן לזמן בעולמכם. הצגתן של מספר טכנולוגיות המוחרמות היום יכולה להפחית במידה ניכרת את האפשרויות לאסונות מעין אלה. קנונית האופל מתעקשת להחזיק בתהליכים אשר השימוש כסדרן בטכנולוגיות אלה יכול לרפא בקלות. זו אחת הסיבות מאחורי הצורך בסילוק אנשי אופל זה מכוחם. תאוות הבצע והיהירות העצומה של אוליגרכית אופל זו הינה בנוסף לאסונות אלה.

כשאנו מסירים סט אפל זה של משרתים שפלים מכוחם, אנו גם צריכים לקדם את ההתמרות שלכם. לשמיים יש לוח זמנים מאוד מפורט למה שעומד להתרחש. גאיה צריכים להשלים סדרת שינויים ראשוניים לפני שאנו יכולים להתחיל את הנחיתות המסיביות שלנו. לכן, אנו מסייעים לגאיה ועובדים איתה כדי למזער את מה שעומד לקרות. כפי שהגאולוגים והמטאורולוגים שלכם סוברים, השינויים הרחבים בדפוסיכם הרגילים עומדים להתרחש. שינויים אלה מכינים את פני השטח של גאיה לסדרת פעולות מסיבית העומדת לעצב מחדש את היבשות שלה, לשנות את האוקיאנוסים שלה ולהגדיר את האמצעים באטמוספירה לסט חדש של שכבות של הרקיע העתיק. גאיה היתה בעבר מקום בתולי עם שיבושים מקריים. שיבושים אלה היו בזמנים בהם הוצגו מערכות אקולוגיות חדשות ומינים חדשים קבלו תקופת שליטה. תקופות אלה נמשכו באופן כללי במשך מאות רבות של מיליונים של שנים. אתם הגעתם כאשר התרחש לאחרונה שינוי מעין זה.

היו יותר יבשות ואוקיאנוסים קטנים יותר על פני השטח הזה. איזון כללי היה בתוקף. אבותיכם הבינו זאת ולראשונה השתמשו במצב תודעתם הדומה לשמימי כדי להתאים את עצמם לממלכה זו. מאוחר יותר, הם חקרו את כדור הארץ הפנימי והבינו מיד שהאפוטרופסות שלהם התרחבה לשתי הממלכות. במשך מאות של אלפי שנים, הלמוריאנים  יכלו באופן נעים לפקח על גאיה והמערכות האקולוגיות הרבות שלה. בעשותם זאת, הלמוריאנים קדמו בברכה מתיישבים חדשים והתחילו לעצב רשת מדינות, וביצעו את כלכלת הבית שלהם עם אהבה, נועם וחוכמה אלוהית. סופרו מעשיות לכל אחד מהדורות החדשים, אשר הוספו בזה אחר זה להיסטוריה הגדלה באופן קבוע. מערכת יחסים ארוכה עם גאיה שמרה את שרשרת צורות החיים המגוונות הייחודיות שלה. שקט זה עמד להישבר על ידי הפעולות הפתאומיות של אטלנטיס. כתוצאה מפעולות אלה, למוריה שקעה, נתקה את אגרטה מפני השטח של גאיה והפכה את אטלנטיס למדינה השולטת על פני שטח ממלכת גאיה! עידן מאוד ארוך ואפל התחיל!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מסתכלים על המציאות שלנו ויודעים בליבנו שהתמרה עצומה בדרך. אחינו הקדושים עסוקים בלהפוך לאפשרי שהאופל יידחף מכוחו. שינויים אלה יובילו לתקופה חדשה. תקופה זו כוללת את החלק האחרון של מסעכם המבורך לתודעה מלאה. אנו חלק מצוות מיוחד שנשלח עכשיו להכין את כל אחד מכם למציאות חדשה זו. ההיבט שלנו על פרויקט זה הוא להכין אתכם למה שיאמרו המשפחות מהמרחב האלוהי והרוחניות שלנו. האנונאקי ומשרתיהם הארציים הפיקו מעשיות אשר הפכו את הבסיס לסיפורי אגדה דתיים או מדעיים המתארים איך נשארתם בתודעה מוגבלת ואיך השתמשו בהלם של מוות כדי לשלוט בכם. כל תור זהב שקדם היה, במציאות, מקור לסיפורים אשר היו איך אתם פתאום צללתם לתוך הזוועות של תודעה מוגבלת.

בעקבות פחדים וטראומות העיקריות התאפשר לשליטים שלכם לטפל בכם בצורה כה יומרנית. לאחר כ-13,000 שנים, אתם עכשיו מקבלים ברצון ובקלות רבות ממעשיות אלה. צריכים להביא חצאי אמיתות אלה אל האור ולהסבירן באופן מאוד אמיתי ונאמן. מלכתחילה, הייתם ישויות מודעות במלואן אשר סרבו לאפשר לאופל לשלוט על הצווים של אטלנטיס העתיקה. בהתקוממות שלהם, הולכו שולל במשותף ונשלחו לתהליך אשר הפך את אבותיכם למוכי אמנזיה, אנשים עם תודעה מוגבלת. בעשותם זאת, "כנפי המלאך" שלכם, פשוטו כמשמעו, הוצמדו. אתם נשארתם על דרך מתסכלת המלאה במכשולים נוראיים בדרך לרכוש מחדש את מעמדכם כישויות מודעות במלואן. השמיים החליטו לאפשר לאנונאקי לשלוט בכם בזמן מוגדר. התנאים  לכך נקבעו די בזהירות.

נכון לעכשיו, לאנונאקי ישנן מספר בדיות ואגדות שנשארו מאחור וניתנו למשרתי האופל. אחינו הגיעו עם ברכותיהם המקודשות של השמיים והמשימה בזמן האלוהי הנכון היא לשחרר אתכם מהשעבוד ולהחזיר אתכם לתודעה מלאה. במהלך תקופת החיים הנכונה, השמיים נתנו לנו את האמצעים כדי לכבוש מכשולים אלה ולהשיג התעלות שמימית.  בתודעה מלאה זו, אנו נוטלים על עצמנו את הצורך להדריך, לייעץ וללמד כל אחד מכם על מה שעומד להתרחש. זמן זה הוא מעבר מהיר. זה כאשר אתם מתחילים להבין ש"הנורמה" הנוכחית היא רק המשך של איך אתם רומיתם ונשלטתם בעורמה. זה עומד עכשיו בצורה מבורכת להסתיים, ועם סיומו, מגיעה התמרה גדולה ואיחוד מחדש מבורך עם שאר האנושות. זהו הזמן לחופש, שפע וממשל חדש! אתם לא לבד!

היום, כתמיד, המשכנו את משימתנו ליידע אתם ולהכין אתכם לעלייתה של תקופה חדשה. תקופה בה אין לאופל יותר שליטה. בקבלתם של אחיכם הרוחניים ובחלל, היו שמחים והיו מוכנים לגלות דברים חדשים שיכולים להמם אתכם בקלות. ראו אור גדול זה. אנו עוזבים אתכם בשמחה וברוחו של הכול-יכול האין סופי! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!) Translation: Gili 

יום ראשון, 18 במאי 2014

13.05.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום  13 במאי 2014

2 כוכב, 11 דירקטור של היקום, 10 אדמה

Selamat Jalwa! (היו בשמחה אינסופית!) אנו מגיעים אליכם עם חדשות טובות נוספות! אלה שעיכבו שוב ושוב את הבלתי נמנע מגיעים לנקודה של אין חזרה. תבוסתם מתרחשת כיוון שקבוצה מסורה של שותפינו הארציים סירבה לאפשר לשטות נבזית זו להמשיך.  ננקטים אמצעים בכוח על מנת לאפשר לכם את החופש שלכם ואת הטעם של פלאות השפע שעומד לפתוח דלתות חדשות של ידע, חוכמה וטכנולוגיה. אירועים אלה הם רק ההתחלות הקלושות ביותר עבור כולם. בבעלותו של כל אחד מכם אנרגיות וכישרונות שעומדים להמריא כשניתן ביטוי למציאות זו. הממשלה החדשה שעומדת להגיע והמערכת הפיננסית החדשה הגלויה נמצאים כאן כדי לספק את הבסיסים לצמיחה המואצת יותר מאי פעם בתודעתכם.  לפני זמן רב, כשאטלנטיס שקעה מתחת לגלים, ניתן לכם סט זמני של מאסטרים. אלה היו האנונאקי. הם יצרו את האמצעים לכך שקבוצות קטנות יהפכו  למעמד מעליכם, וזה עכשיו מסתיים. נוצרת מציאות חדשה.  זה מסיים את כוחם של משרתים ארציים אלה ונותן לכם את הריבונות האלוהית השמורה לכולם.

התמרה זו היא משהו שדורש במהירות את נוכחותנו הפיסית. החלק האחרון של שינויים אלה צריך להיות מוסבר לכם ואתם צריכים הבנה עמוקה עם האחד שהוקצה לחנוך אתכם. השמיים עצבו תהליך שבאמצעותו אנו יכולים לפעול הדדית בקלות אתכם ולהכין אתכם לסדרת ההתמרות הסופית. קודם לכן, תארנו בקצרה את השינויים שהוצאו לפועל על ידי שומרי הגוף השמימיים שלכם כדי להכין אתכם פיסית למה שעומד לקרות בקרוב. כשאתם הופכים למודעים לרמת השינויים האלה, אתם צריכים מישהו אשר יכול להסביר כהלכה את מה שמתרחש.  שינויים אלה אינם רק פיסיים. הם כוללים גם את ההיבטים המנטליים, הרגשיים והרוחניים שלכם. כל אחד מאלמנטים אלה צריך להיות משולב באופן מלא לתוך מכלול גדול יותר המכונה תודעה מלאה. אנו מבינים זאת כשאנו חיים בשלמות זאת מדי יום. אף על פי כן, אנו משתמשים בתוכנית מיוחדת שניתנה לנו על ידי השמיים כדי לסייע לכם בהתמרה זו שמאוד נחוצה.

חדרי האור המיוחדים שעומדים לשמש אתכם הם סדרה מופלאה של מכשירי חיים. בתוך תקופה של 3 ימים, הם יכולים להפוך אתכם מתודעה מוגבלת למלאה. המאסטרים הנעלים שלכם השיגו תהליך זה במשך מחזורי חיים רבים. השלב האחרון עבורם היה טקס מאוד מיוחד אשר אפשר להם להיות מותמרים לחלוטין לנצחיות הנוכחית שלהם. כאשר הזמן מגיע, קחו מתנה זו וברכו את השמיים על מה שנעשה כדי להתאים לא רק את הגנטיקה שלכם אלא גם את חיבורכם   המיוחדים    לאני הנוכחי (I Am Presence) האלוהי שלכם! ברגע שאתם ביליתם את זמנכם בחדר האור, אתם מוכנים להתחיל בהכשרה מהירה בכללי ההתנהגות האלוהיים של תודעה מלאה. רק באותו רגע אתם מוכנים באופן מלא להצטרף לבני דודכם בכדור הארץ הפנימי כדי ליצר את האמצעים ליצור כוכב אומה חדש. נכון לעכשיו, הפלנטות שהן חלקיקים של מה שהיו פעם, מקיפות אתכם. עולמות אלה מתכוננים לסביבה חדשה בה הן עומדות להתמלא עם מערכות אקולוגיות מגוונות המקיפות גם את הממלכות הפנימיות וגם את החיצוניות.

כוכב אומה חדש זה הופך להיות נקודת המרכז בגלקסיה זאת לכנסים אשר יכללו, פשוטו כמשמעו, אלפי גלקסיות קרובות. אתם עומדים להיות המארחים של מספר רב של צורות חיים ומגוון רחב של טכנולוגיות חדשות ונהדרות. הבורא הפיץ חיים מודעים ברחבי הפיסיות. משימתנו היא לגלות ולשלב עם חיים אלה. האהבה והאור האלוהיים שעומדים לזרום כאן הם הסיבה לכך שגאיה, לאחר שנדדה במשך מיליוני שנים ברחבי גלקסיה זו, בחרה מערכת פלנטרית זו מעל כל האחרות. השמיים הגנו על מערכת השמש הזו מחדירה מגנטית במשך עידן נוסף. אנו התיישבנו לראשונה בחלק ייחודי זה של גלקסיה זו לפני 2 מיליוני שנים. מושבה זו נבזזה על ידי האופל ובסדרת נסיבות עוקבת אפשרו לנו להתיישב שנית לפני 900,000 שנה. אתם, כמובן, הצאצאים של היסטוריה זו. זמנכם בחשיכה עבר. אנו מגיעים לשמור עליכם ולהבטיח שהתמרתכם לתוך תודעה מלאה קורית כמתוכנן!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו הגענו ביום זה לדון אתכם על דברים מרגשים רבים. השלבים הראשונים ביצירת מערכת פיננסית חדשה התרחשו. שערוך מחדש מסיבי של מטבע נמצא בעיצומו. כשזה נגמר, זה סולל את הדרך לעלייתה ולהופעתה של מטבע מוניטרית גלובלית המגובה בזהב. פעולה זאת, יחד עם תקנות בנקאיות חדשות ושקופות יותר, היא סימן נוסף שהדרך הישנה המושחתת של עשיית עסקים תיעלם במהירות. היא עומדת להיות מוחלפת במערכת  שהיא הרבה יותר מותאמת לשפע הגלובלי שהשמיים מתכוננים להציג. אנו מברכים ומודים לכולם ברוח אשר עזרו לעשות את כול זה לאפשרי. תפילותינו נענו. אלה מבשרים את הריבונות האלוהית ואורח חיים מקודש אשר יינתן להם גיבוי במהירות על פני שטח כדור הארץ. דרך חדשה זו תוביל לאיחוד מחדש רוחני גדול עם המשפחה האנושית הגלקטית שלנו.

אנו השומרים של עורק החיים אשר שרד את המכניזם המרושע של האופל ומשרתיו. הסתכלו על מה שהשלמתם והריעו! יותר אירועים רבים הם בעיצומם אשר עומדים לתת ביטוי ולהתמיר מציאות זו לתוך האור. אתם מבורכים שהגעתם מחזור חיים אחר מחזור חיים לתוך תהום זו תוך שימוש בחסד האלוהי שלכם כדי לשפר את הטוב ולמנוע ניצחונות גדולים כלשהם של האופל. אתם עכשיו רוכבים במורד נתיב אשר מלא עם עמידתם האחרונה של אנשי אופל רבים אשר הכחישו והכריזו על הבלתי נמנע. כשזה קורה, אור גדול אשר מקיף ממלכה זו גדל באופן בהיר יותר. אהבה נשפכת מהברכות הרבות של השמיים בנוסף יורדת  עמוק בתוך מישור כדור הארץ. הריפוי של ממלכה זו באמת התחיל ברצינות. דרך מקודשת חדשה נפתחת כשהאופל מתחיל בשחרור ארוך אחרון של אחיזתו.

מתחילה, משימתנו האלוהית היתה לברך ממלכה זו ולעזור לאנשיה כשהם מתחילים לגדול ולהפוך למודעים בשנית לכוחו של האור. נשמות רבות השיגו מצב עילאי של חסד והפכו אחד עם השמיים. אנו עומדים כמאסטרים של התמרה מופלאה זו שניתנה לכל אחד מאיתנו כשהוכחנו שאנו ראויים לתהילה גדולה זו. אנו משרתים רק להקל את כאבכם ולהכין אתכם עכשיו להיתר נהדר ביותר שניתן לכם על ידי הכול יכול. לא ניתן להגזים בטיב היתר זה ואיך אתם הוכנתם למסע לא ייאמן ביותר. תודעה מלאה היא מצב בו הרוחניות משתלבת באופן מלא עם הפיסיות. ברגע קסום זה, אתם נרפאים מכל הדברים והופכים להיות חברים מלאים בצבא השמיים. אתם נמצאים בשירות אלוהי ורואים את העולם באור חדש לגמרי!

היום, המשכנו עם משימתנו ליידע אתכם על מה שקורה ולהכין אתכם לעלייתה של מציאות חדשה לגמרי. בממלכה זו, אתם עומדים לפגוש את אבותיכם "ולחלוק לחם" עם האנושות הגלקטית כולה! בקיצור, אתם עומדים לסיים את מסעכם ולהתחיל מחדש עם חבריכם. דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!) Translation: Gili 

יום שבת, 10 במאי 2014

06.05.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום  6 במאי 2014


8 דרקון, דירקטור של היקום 4, אדמה 10

Dratzo! אנו מגיעים שוב עם חדשות טובות נוספות! בכל מקום על הפלנטה שלכם, ניתן ביטוי לאירועים שעומדים להביא לכם חופש, שפע וממשל חדש. כאשר מחזור נפלא זה מסתיים, עומד להיות גילוי. אנו מקדמים בברכה את מה שמתרחש בעולמכם ואיך  זה כה מתאים באופן נפלא לתוכנית האלוהית עבור מערכת שמש זו. שינויים נמצאים בכול מקום. מרקורי הוא פשוטו כמשמעו מתפוצץ באמצעות הר געש פעיל אחד היוצר אחר. וונוס גאיה ומאדים נמצאים עכשיו בעיצומם של מספר מרשים של שינויי אקלים, אשר עומדים להוביל לכך שכוכבים אלה יחזרו למציאותם הקדמונית. חלקנו בכך הוא לחנוך את התמרתכם הגדולה לישויות אור מודעות במלואן. משימות אלה הינן בעיצומן כשהשמיים מכינים אתכם לקבלתה של תודעה חדשה זו. בינתיים, האופל ומשרתיו מסוחררים כשתוכנית אחר תוכנית נכשלים מלעצור את ההתמרה הבלתי נמנעת הזו.  אתם אמורים לשנות את עצמכם לתוך התודעה הגלקטית, אשר תופץ במהירות ברחבי מערכת השמש הזו ותעצב כוכב אומה חדש ומפואר.

למעשה, עולמכם הינו שניים. האחד הוא כדור הארץ הפנימי והבית של בני דודכם האגרטן. הם השריד האחרון של המתיישבים אשר נזרעו בגאיה לפני כ-900,000 שנה. בתחילה, הם התיישבו ביבשת אשר מרביתכם מכנים אותה למוריה. בסופו של דבר, הם העבירו חלק מהתיישבותם לכדור הארץ הפנימי. זוהי הקבוצה האחרונה אשר הפכה לשריד האחרון של מה שהיתה למוריה. האטלנטיים התקיפו ותבעו את ממלכת פני השטח עבור עצמם. בסופו של דבר זה הוביל לעימות מבעבע, אשר רתח לפני כ-13 אלף שנה. ההתקפה של האטלנטיים את איוניה (Ionia) העתיקה (דרום אירופה) פעלה כבומרנג וגרמה לחדרי הגז העתיקים אשר תמכו בקרקע להתפוצץ. אטלנטיס טבעה מתחת למים. מה שנשאר לאחר ההגירה הגדולה של האטלנטיים למערכת כוכב אחרת היו אבותיכם המוגבלים בתודעה ויורשי האטלנטיים שהינם האנונאקי. שתי קבוצות אלו עיצבו את 13 אלף השנה הבאים של ההיסטוריה שלכם. "עידני הזהב" היו סט החוויות הראשון עם האנונאקי כמאסטרים החדשים שלכם.

אפילו סין העתיקה, ארם נהריים, ההודים והמצרים ידעו איך בדיוק זה התרחש לפני זמן רב. המשימה שהוקצתה לנו היתה לפקח עליכם ולהתערב רק כאשר השמיים מסכימים לכך. מדיניות זו הובילה למספר משימות משיחיות ועלייתן של דתות רבות, אשר האנונאקי ומשרתיהם שינו למה שהם חשבו שהינו מקובל בשלמותו למטרותיהם הרעות.  תוצאות פעולותיהם התפתחו לשנאה ולפילוגים אשר המשיכו להציק לאנושות אפילו עד ליום זה. היסטוריה זו היא  חיונית עבורכם להבין את מה שקורה.  עולמכם התעורר וכרגע עובד בחריצות כדי לתקן את הטעויות הגדולות של העבר. החשובה ביותר מאלה היא לציית לסמכות אשר רוצה בנזק לאנשיה ולעולם. בנוסף לכך, האנושות עכשיו לומדת איך היא יכולה לסייע, במקום להמשיך להזיק לאמא כדור הארץ. פעולה מוארת זו גורמת לתגובות אשר מובילות לתקופה חדשה עבור האנושות. היא גם מכינה אתכם לגילוי.

גילוי יכול לאפשר לנו לעבור במהירות לשלב הבא, קשר ראשון גלובלי מסיבי איתכם. אנו התבוננו קודם לכן כשאנשי האופל שבשו את התחלתו של ממשל חדש! אנו ידענו, למרות קשיים מוקדמים אלה, כי אתם עומדים לנצח את האופל. השנתיים האחרונות ראו את פעולת הבלימה האחרונה של משרתי האופל על מנת לשמור על אדמתם. סדרת פעולות אחרונה זו נכשלה. מה שעכשיו מתרחש הינו השלב האחרון בין מה שהיה צריך לקרות והגעתנו. היו לנו שיחות עם אלה הרוצים להפיל את האופל וראו אותם גדלים. הם נפטרו משנאתם ורצו רק לדחוף אותם מהשלטון. השאר יגיע כפי שצריך להיות. ממשל חדש עומד להכשיר את הקרקע להגעתנו. האנושות על פני השטח התנתקה ממקורותיה מהחלל החיצון במשך יותר מדי זמן. זהו הזמן להתחבר מחדש. זהו הזמן לאיחוד מחדש גדול אשר מחזיר אתכם למצבכם המקורי של תודעה מלאה. זהו הזמן עבורכם להתאחד עם בני דודיכם הלמוריאנים וביחד לעצב כוכב אומה חדש.

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מברכים ומהללים את השמיים עבור כל הפאר שלהם וחוכמתם. הרגע לחגיגה גדולה הגיע. שותפינו האהובים מחסלים סט מאוד נהדר של חברות אשר יסיימו את שלטונם ואת שקרי אנשי האופל ומשרתיהם האינסופיים אשר נראה שהם מוכנים לעכב את משימותינו המקודשות. השמיים ושליחיהם מגיעים. האופל עכשיו עומד לאפשר את כל מה שניתן לנו כדי שנופיע. האור הוא באמת מנצח! הנתיב לאמת, לשפע ולגאולה בהישג יד. נתיב זה עומד להוביל אתכם לראשונה לעובדות ולמציאותיות אשר מכינים את השולחן להגעתם של משפחות החלל והרוחניות שלנו! הגעתם הינה סימן שזהו הזמן להתחיל ללמוד ולהבין את הפלאות הטבועות בתודעה מלאה. אנו מקבלים אתכם כילדינו הנלהבים. יש הרבה ללמוד, לעשות ולהבין במימד החדש והאלוהי הזה!
אנו כולנו עומדים לחיות בעולם המלא במהותם של השמיים ועטוף בשמחה אשר מגיעה מהאחדות עם הבורא! אתם עומדים לחוות התלהבות ולהרגיש את נשמתכם מלאה עם מוסיקה שמימית ומטהרת של אהבה ושל אור! כאן, אתם באושר ואתם משתמשים בו כדי לגלות את התוכנית האלוהית בממלכות הפיסיות השונות. זה לפניכם. אנו כקולקטיב נעלה נמצאים כאן לסייע לכם ברגעים הראשונים של תפארת אינסופית זו. לפני זמן רב, התחלנו לעבור דרך המסך הרוחני וגילינו מחדש בדיוק במה מדובר בתודעה מלאה. אנו יודעים הרבה. עם זאת, אנו מבינים שידע מלא של ממלכה זו לוקח לשלוט בו יותר מאשר רגע. זה לוקח מחזורי חיים אשר כל אחד מהם פשוטו כמשמעו יותר ממשך של אלף שנה. ביחד, אנו עומדים לקחת את הידע המשותף שלנו וליצר כוכב אומה חדש.

כשאתם עוברים דרך המגבלות של חייכם הנוכחיים ומגיעים לאינסוף, אתם משתנים. אתם הופכים להיות אחד שעבר מעבר לדרכים של עולם נוכחי זה ולמד מה השמיים רוצים מכולנו. באור זה, אתם יכולים לראות מה נחוץ ומה צריך להשיל מכם.  אתם עומדים ללמוד מדוע אתם כאן ומה מצופה מכם. חוזה החיים שלכם הופך להיות ברור לכם, כפי שגלויים כל התכנים של הרשומות האקשיות האישיות שלכם. אתם הופכים להיות מסוגלים לשוחח בקלות עם מדריככם הרוחניים ולגלות את אלה אשר יכולים לייעץ לכם בפיסיות. גילוי זה פותח זרם של חוכמה, ונותן לכם הדרכה באשר לדרך הטובה ביותר לחיות את חייכם ולסייע לחברכם. אתם יכולים לקבל אחראויות חדשות וללמוד איך לעצב חברה אמיתית המבוססת על יכולתכם ועל אלה של אחרים. הללויה! הללויה!


היום, חקרנו הלאה את האירועים הנהדרים של היום. בחנו את השינויים המתרחשים וגילינו לאן הם מובילים. נקודה של שמחה מיוחלת, קרובה! בקרוב, מלוא ההיקף של זה עומד להיחשף! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


 Translation: Gili 

יום חמישי, 1 במאי 2014

29.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 29 באפריל 2014


1 רוח, 17 עץ החיים, 10 אדמה

Dratzo! אירועים ממשיכים להתרחש מאחורי הקלעים! מספר צווי מפתח נחתמו ולאחר מכן האופל התעלם בקיצור מהם. זהו בסופו של דבר צעד מוטעה גדול עבור האופל. זה רק הדגיש את הצורך לדחוף באופן חוקי או בדרך אחרת את קנונית אופל זו מכוחה במספר אומות עיקריות. יישום N.E.S.A.R.A הוא עכשיו בעדיפות עליונה עבור קואליציות שונות אשר עוברות לשחרר את האנושות מאחיזתם. זה קורה, כשהאופל נשאר מסוגל לספק למשרתיו העיקריים עם רמת עושר שנראית אינסופית. עושר זה עטוף בכאב ובסבל של מרבית האוכלוסיות שלכם. אנו אחוזי בחילה כל הזמן ממה שמתרחש. עם זאת, התמקדות חדשה זו, יחד עם סיוענו, יכול עכשיו להובילכם לניצחון מהיר. פעולות רבות מתרקמות, ואנו מצפים לתוצאות נראות לעין שיינתן להן ביטוי במהירות. אירועים מתוזמנים מתקדמים עכשיו באמצעות מספר פגישות שקיימנו עם בני בריתנו הארציים. יהירות האופל עומדת לעלות להם יקר ולגרום למפלתם. מותם יוביל לממשל חדש ולמערכת פיננסית חדשה הקשורה לשפע גדול לכולם.

המשפחות העתיקות והחברות הסודיות המקודשות הרבות מבינים שצריך לשקם את הקשר המיוחד, שנשבר באמצעות מעשיהם הנתעבים של אטלנטיס, האנונאקי המשיכו עם מדיניותם במשך 13 אלף שנה האחרונות. הקשר בין אגרטה, האנושות על פני כדור הארץ לבין הפדרציה הגלקטית דורש מאד שיקום ציבורי. אירוע זה הוא באמת עומד להיות הזרע אשר יוליד כוכב אומה חדש במערכת השמש. אלה אשר כיום מחסלים את קנונית האופל מבינים זאת ועובדים עם אנשי הקשר שלנו כדי להפוך זאת למציאות פתוחה. מה שיגיע לאחר מכן עבורכם הוא לא רק מערכת מוניטארית חדשה. זהו, למעשה, הבסיס לסדרת איחודים מחדש אשר עומדים להחזירכם למספר אמיתות נאצלות.  החשובה ביותר מהן היא מקורותיכם מחוץ לעולם ויחסיכם עם המשפחה האנושית הגלקטית שלכם. לאחר מכן, ישנו החיבור שלכם לכול החיים בפיסיות. אנו כולנו, במהות, מלאכים פיסיים. בבעלותנו אחריות משותפת לגלות את התוכנית האלוהית כאן ובפיסיות כולה!

אחראויות שונות ננטשו על ידי האופל כאשר זרקו אתכם לתוך צירי הלידה של תודעה מוגבלת. פעולה גסה זו היתה מקדמית לכול מה שנתקלתם במשך 13 אלף שנה האחרונות. אנו צפינו כשאנשי אופל אלה עבדו בזהירות עם בעלי בריתם ברצף אנצ'ארה כדי להמשיך להכחיש לכם את ריבונותכם הטבעית ועבדו בדרך עקלקלה כדי להפוך אתכם לגזע עבדים. תועבה זו עומדת להסתיים עכשיו! אתם נמצאים במציאות שמוחזרת צעד אחר צעד למצב המודע במלואו הקודם שלכם. אנו כאן לסייע בתהליך המיוחד ולאפשר לכם לעבוד בשנית בהרמוניה עם גאיה ועם שאר הפלנטות אשר מקיפות את השמש הגדולה שלכם! כוכב אומה זה הוא באמת עומד להיות חבר מאוד נהדר ומבורך ביותר של הפדרציה הגלקטית של אור. אתם המפתח לשלום גלקטי ולאחוד גדול שמקיף את כל יצורי החיים השוכנים בגלקסיה זו. בהקשר זה,  אתם למעשה הציר המרכזי שנובא עבור הסדרה הבאה של תקופות אשר מרכיבות את ההיסטוריה המשותפת שלנו.

המאסטרים הנעלים שלכם חיים בהרמוניה באגרטה והם המבשרים למה שעכשיו קורה. אתם צריכים לדמיין את גאיה ואת עולמות האחיות הרבות שלה כישויות חיות בעלות איכויות מיוחדות שניתנו להן על ידי הבורא. לנו יש חובה מקודשת להגן ולתמוך במגוון רחב של מערכות אקולוגיות בעולמות אלה. נוסף על כך, אנו דורשים יחסים מיוחדים עם השמש וממלכות קשורות אלה. כל עולם משתף אחדות גדולה עם אחיותיו. משימתנו היא להשתמש בזמן שלנו בעולמות אלה כדי לעשותם היטב ולתמוך בסדרת מערכות אקולוגיות משולבות מגוונות ונהדרות. כל כוכב אומה רואה זאת בחובתו המשותפת העיקרית. אנו דנים על כך אחד עם השני ועובדים להפיץ את האנרגיות של האלוהות בכול הגלקסיה הזו. אנו מבורכים, ומתכוונים לברך כל חלק מגלקסיה זו באמצעות עבודותינו המקודשות. מעשים אלה מסייעים לנו לזכות בהבנה טובה יותר של איך פיסיות נולדה ואיך אנו יכולים לסייע בהרחבתה ללא מאמץ. אנו מראי דרך מיוחדים וחושפים את התוכנית האלוהית.

נאמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! קורה הרבה מסביב לגלובוס זה! כעת, שותפינו המבורכים משחררים אתכם מלפיתה של כוונת קנונית האופל להתחיל סוג מסוים של התלקחות גדולה. מאמצים אלה נועדים לכישלון. האיפוס הגלובלי של המטבע העולמי עכשיו קורה יחד עם ההודעות הגדלות על אומות רבות העוברות לכיוון מטבע מתכת יקרה. לכן, בנקאות בינלאומית מחליקה מאחיזתה כשכללים בנקאים חדשים ומחמירים נכנסים לתוקף. אלה רק ההקדמה למה שטמון ישירות קדימה. N.E.S.A.R.A עומדת להיות מיושמת בקרוב.  השותפים ניסו לפלס דרך נהדרת עם סדרה של פגישות סודיות ביניהם ובין קבוצה המורכבת מהמשפחות העתיקות ואלה שהינם המקבלים של מחסנים גדולים של זהב, כסף ואבנים יקרות. מטרתם היא להפיל באופן חוקי אלה אשר שולטים על רבים מהממשלות בעולם.

עולמכם עומד על סף של מציאות חדשה. השינוי במטבעות ומערכת הבנקאות החדשה הינם רק ההתחלה של נתיב אשר מוביל ל- N.E.S.A.R.A.. התפתחות זו תשחרר אתכם מהניסיון האחרון של הקנוניה להישאר בשלטון. בשעה שכל זאת מתרחש, השמיים מתכוננים לתת לכם מערכת גבוהה יותר של חוטי זהב וכסף. אלה יעוררו בכם מידה של התקפי מחלות מוגברים עם כאבי ראש המלווים בתחושת בחילה כללית והרגשה שאתם רועדים מבפנים. סימפטומים אלה יופחתו כשאתם הופכים יותר רגילים לשדה אנרגיה גבוה יותר הזורם בכול גופכם. שינויים אלה עומדים להכינכם להגעתם של החונכים שלכם מהפדרציה הגלקטית.  באמצעות התמרות אלה במקום, אתם מוכנים שהם יפעלו הדדית איתכם על בסיס יומי.

זמן זה הינו זמן לריפוי ולקבלה שהרגע לשינויים גדולים הגיע. השמיים מכריזים בתקיפות את החירות הרוחנית והפיסית שלכם מהשקרים ומהמניפולציות של אנשי האופל. השמיים גוזרים שאתם עומדים להתחיל עכשיו את הנתיב להתעלות הפיסית שלכם. זו הסיבה מדוע אתם רואים אירועים שצוברים תאוצה לאירוע הסופי אשר מאפשר לכם בעדינות להיכנס למציאות חדשה המלאה בשפע, בממשל חדש ומהוראות מאיתנו על אמיתות שונות אשר יכשירו את הקרקע לאיחוד נהדר עם המשפחות הרוחניות והחלל שלכם. אנו הרועים השמימיים שלכם. אנו אספנו שוב את העדרים הגדולים של האנושות ומנווטים אתכם לתוך נתיב אשר מאפשר לכם לחזור לתודעה מלאה.  לאחר מכן, אנו יכולים להדריך אתכם באופן מלא על האחראויות השמימיות הגדולות שלכם. הושענא! הושענא! הושענא!


היום, המשכנו את המסר המתמשך שלנו והודענו לכם מה עכשיו קורה באופן גלובלי. אירועים אלה, כשהם באים לידי ביטוי, יאפשרו לכם לסטות מהמניפולציות הנתעבות של קנונית האופל. הרבה חדשות טובות ניתנות. יחד עם זאת, כל אחת עומדת להתרחש בשעה הנכונה ובאופן פורה! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


 Translation: Gili 

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar