קוראים

Google+ Followers

יום שישי, 30 במאי 2014

27.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום  27 במאי 2014


3 יגואר, 5 אישיות רגישה, 10 אדמה

!Selamat Jalwa (היו בשמחה אינסופית!). סדרה גדולה של אירועים קורית עכשיו מסביב לגלובוס שלכם! אירועים אלה מסמנים את התחלתם של פרויקטים קריטיים מסוימים שעומדים להביא לכם חופש, ריבונות, שפע וממשל חדש. אנשי הקשר שלנו מדווחים שמספר קבוצות, הכוללות את בעלי בריתנו הארציים, עומדות לדחוף את קנונית האופל ועבדיה מכוחם.  בפרויקטים אלה נכללים האמצעים להגדלה גדולה מאד של רשת המשפט המקובל של אומה אחר אומה. ופרויקטים, הקושרים רשת זו לאמצעים לעצוב ממשל חדש מסביב לגלובוס שלכם. הפרויקטים של השפע גם מכינים את מערכות האספקה אשר עומדות להיות הבסיס להכרזה על כך ש- NESARAתיכנס לתוקף.  כשאירועים אלה מתכוננים לעלות על פני השטח, אנו מכינים את העצירה הרשמית של הקנוניה הבינלאומית שגרמה לריסוס "כימי" כאירוע כמעט יומיומי. גם אנשי הקשר מאגרטן עסוקים ביידוע קבוצות ההנהגה השונות של קנונית האופל כי מטרותיהן השפלות עומדות להסתיים בשורה ארוכה של מעצרים המוניים.

חיוני שגאיה תינצל מהמתקפה היומיומית של אינספור חברות אנושיות על פני השטח אשר מחפשות לנצל את משאביה הרבים. משאבים ארציים אלה הם באמת המקור לדברים רבים אשר עוזרים לשמור על המערכות האקולוגיות הרבות והשונות שלה. המדענים שלנו מפקחים מדי יום על התפתחויות אלה ועושים את כל מה שביכולתם כדי לשמור על מידת יציבות. ישנו מכניזם טבעי המסופק על ידי השמיים המאפשר לגאיה לגרום שמיצוי משאבים אלה יהיה קשה יותר ויותר. זו אחת מהסיבות העומדת מאחורי אסונות רבים במכרות ובבניה, אשר התפתחו מזמן לזמן בעולמכם. הצגתן של מספר טכנולוגיות המוחרמות היום יכולה להפחית במידה ניכרת את האפשרויות לאסונות מעין אלה. קנונית האופל מתעקשת להחזיק בתהליכים אשר השימוש כסדרן בטכנולוגיות אלה יכול לרפא בקלות. זו אחת הסיבות מאחורי הצורך בסילוק אנשי אופל זה מכוחם. תאוות הבצע והיהירות העצומה של אוליגרכית אופל זו הינה בנוסף לאסונות אלה.

כשאנו מסירים סט אפל זה של משרתים שפלים מכוחם, אנו גם צריכים לקדם את ההתמרות שלכם. לשמיים יש לוח זמנים מאוד מפורט למה שעומד להתרחש. גאיה צריכים להשלים סדרת שינויים ראשוניים לפני שאנו יכולים להתחיל את הנחיתות המסיביות שלנו. לכן, אנו מסייעים לגאיה ועובדים איתה כדי למזער את מה שעומד לקרות. כפי שהגאולוגים והמטאורולוגים שלכם סוברים, השינויים הרחבים בדפוסיכם הרגילים עומדים להתרחש. שינויים אלה מכינים את פני השטח של גאיה לסדרת פעולות מסיבית העומדת לעצב מחדש את היבשות שלה, לשנות את האוקיאנוסים שלה ולהגדיר את האמצעים באטמוספירה לסט חדש של שכבות של הרקיע העתיק. גאיה היתה בעבר מקום בתולי עם שיבושים מקריים. שיבושים אלה היו בזמנים בהם הוצגו מערכות אקולוגיות חדשות ומינים חדשים קבלו תקופת שליטה. תקופות אלה נמשכו באופן כללי במשך מאות רבות של מיליונים של שנים. אתם הגעתם כאשר התרחש לאחרונה שינוי מעין זה.

היו יותר יבשות ואוקיאנוסים קטנים יותר על פני השטח הזה. איזון כללי היה בתוקף. אבותיכם הבינו זאת ולראשונה השתמשו במצב תודעתם הדומה לשמימי כדי להתאים את עצמם לממלכה זו. מאוחר יותר, הם חקרו את כדור הארץ הפנימי והבינו מיד שהאפוטרופסות שלהם התרחבה לשתי הממלכות. במשך מאות של אלפי שנים, הלמוריאנים  יכלו באופן נעים לפקח על גאיה והמערכות האקולוגיות הרבות שלה. בעשותם זאת, הלמוריאנים קדמו בברכה מתיישבים חדשים והתחילו לעצב רשת מדינות, וביצעו את כלכלת הבית שלהם עם אהבה, נועם וחוכמה אלוהית. סופרו מעשיות לכל אחד מהדורות החדשים, אשר הוספו בזה אחר זה להיסטוריה הגדלה באופן קבוע. מערכת יחסים ארוכה עם גאיה שמרה את שרשרת צורות החיים המגוונות הייחודיות שלה. שקט זה עמד להישבר על ידי הפעולות הפתאומיות של אטלנטיס. כתוצאה מפעולות אלה, למוריה שקעה, נתקה את אגרטה מפני השטח של גאיה והפכה את אטלנטיס למדינה השולטת על פני שטח ממלכת גאיה! עידן מאוד ארוך ואפל התחיל!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מסתכלים על המציאות שלנו ויודעים בליבנו שהתמרה עצומה בדרך. אחינו הקדושים עסוקים בלהפוך לאפשרי שהאופל יידחף מכוחו. שינויים אלה יובילו לתקופה חדשה. תקופה זו כוללת את החלק האחרון של מסעכם המבורך לתודעה מלאה. אנו חלק מצוות מיוחד שנשלח עכשיו להכין את כל אחד מכם למציאות חדשה זו. ההיבט שלנו על פרויקט זה הוא להכין אתכם למה שיאמרו המשפחות מהמרחב האלוהי והרוחניות שלנו. האנונאקי ומשרתיהם הארציים הפיקו מעשיות אשר הפכו את הבסיס לסיפורי אגדה דתיים או מדעיים המתארים איך נשארתם בתודעה מוגבלת ואיך השתמשו בהלם של מוות כדי לשלוט בכם. כל תור זהב שקדם היה, במציאות, מקור לסיפורים אשר היו איך אתם פתאום צללתם לתוך הזוועות של תודעה מוגבלת.

בעקבות פחדים וטראומות העיקריות התאפשר לשליטים שלכם לטפל בכם בצורה כה יומרנית. לאחר כ-13,000 שנים, אתם עכשיו מקבלים ברצון ובקלות רבות ממעשיות אלה. צריכים להביא חצאי אמיתות אלה אל האור ולהסבירן באופן מאוד אמיתי ונאמן. מלכתחילה, הייתם ישויות מודעות במלואן אשר סרבו לאפשר לאופל לשלוט על הצווים של אטלנטיס העתיקה. בהתקוממות שלהם, הולכו שולל במשותף ונשלחו לתהליך אשר הפך את אבותיכם למוכי אמנזיה, אנשים עם תודעה מוגבלת. בעשותם זאת, "כנפי המלאך" שלכם, פשוטו כמשמעו, הוצמדו. אתם נשארתם על דרך מתסכלת המלאה במכשולים נוראיים בדרך לרכוש מחדש את מעמדכם כישויות מודעות במלואן. השמיים החליטו לאפשר לאנונאקי לשלוט בכם בזמן מוגדר. התנאים  לכך נקבעו די בזהירות.

נכון לעכשיו, לאנונאקי ישנן מספר בדיות ואגדות שנשארו מאחור וניתנו למשרתי האופל. אחינו הגיעו עם ברכותיהם המקודשות של השמיים והמשימה בזמן האלוהי הנכון היא לשחרר אתכם מהשעבוד ולהחזיר אתכם לתודעה מלאה. במהלך תקופת החיים הנכונה, השמיים נתנו לנו את האמצעים כדי לכבוש מכשולים אלה ולהשיג התעלות שמימית.  בתודעה מלאה זו, אנו נוטלים על עצמנו את הצורך להדריך, לייעץ וללמד כל אחד מכם על מה שעומד להתרחש. זמן זה הוא מעבר מהיר. זה כאשר אתם מתחילים להבין ש"הנורמה" הנוכחית היא רק המשך של איך אתם רומיתם ונשלטתם בעורמה. זה עומד עכשיו בצורה מבורכת להסתיים, ועם סיומו, מגיעה התמרה גדולה ואיחוד מחדש מבורך עם שאר האנושות. זהו הזמן לחופש, שפע וממשל חדש! אתם לא לבד!

היום, כתמיד, המשכנו את משימתנו ליידע אתם ולהכין אתכם לעלייתה של תקופה חדשה. תקופה בה אין לאופל יותר שליטה. בקבלתם של אחיכם הרוחניים ובחלל, היו שמחים והיו מוכנים לגלות דברים חדשים שיכולים להמם אתכם בקלות. ראו אור גדול זה. אנו עוזבים אתכם בשמחה וברוחו של הכול-יכול האין סופי! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!) Translation: Gili 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar