קוראים

Google+ Followers

יום חמישי, 24 בינואר 2013

22.01.2013מסר של  Sheldan Nidle, מיום 22 בינואר 20137 אדם, 0 Yax, 9 אדם.


Dratzo! אנו חוזרים! עולמכם עדיין לכוד במצב שהינו באמצע המציאות כשהשמיים מוכנים לאותת את האור הירוק שחיכיתם לו זמן רב. אנו מקימים צוותי קישור מיוחדים אשר יפקחו על מה שעומד להתרחש בקרוב. ההודעות הקרבות שיינתנו על ידי הממשל החדש שלכם יסמנו את סופה של תקופה ארוכה של שליטת האופל, במהלכה היו מלחמות, מהפכים כלכליים ושאר צורות נפוצות של חוסר הרמוניה המאפיינות את העליות והמורדות של משטרים רבים במהלך המסלול של צורתו הישנה של ממשל. זה עומד להיות מוחלף על ידי מנהלת ביניים אשר תכין את הדרך לאחד שייבחר כדין ויקבע חוקים חדשים וחוקי עזר בהתייחס לתקנים התפעוליים הכלליים של הראשונה מבין הממשלות דה יורה החדשות שלכם. בחוקים החדשים נכללים המערכות הפיננסיות והמוניטריות החדשות המבוססות על מטבע קשה, חוקים פתוחים של בנקאות וסגירת התאגידים הבנקאיים הגדולים רבי השירותים. נוסף על כך, תיפתח הדרך לקבלת גילוי פורמלי שיוכרז, וההוראות הרבות של NESARA יוצגו וייושמו. זה ייצור יחסים חדשים בין האנשים לבין הממשל הלאומי שלהם.

המערכת הבנקאית החדשה תסיים את התקופה הארוכה של השעבוד לחוב. במקומה תהיה מערכת אשר מכבדת את החופש והריבונות החיוניים שלכם. זה מחייב חוקים אל-כשל המתוכננים להגן על ריבונותכם, לסגור את המפלגות הפוליטיות החד-צדדיות ולתת חסות לעלייתו של ציבור בוחרים משכיל ואחראי. כל חבר מציבור בוחרים זה הינו אדם אשר צריך ללמוד לבטא את השקפתו בהתבסס על לימוד מקיף של הנושאים בעולם מסביבו.  ממשלות, עד עתה, גם הוליכו שולל את ציבור הבוחרים וגם השתמשו ברטוריקה מעוותת בזהירות המתוכננת להסוות את הפעילויות בהן למעשה עסקו.  למעשה, האמת הוסתרה מהציבור על ידי כל האמצעים האפשריים.  עכשיו, אתם עדים לתפנית בנהלים התפעוליים הניהוליים. הממשל החדש שלכם עומד להיבנות על אמון, ועל הנחת היסוד שהציבור בוחן במבט בוחן קפדני את נושאי המשרה הציבורית הנבחרים. המכשיר העוצמתי ביותר שלכם יהיה שקיפות פנימית הנבנית בחוקים החדשים, וזה דורש את מעורבותכם גם ככלבי שמירה וגם כיועצים. אלה הם לגמרי יחסים חדשים באחריות אשר מסמנים את התחלתו של טיולכם המרגש לחברה הגלקטית.

אחד מתחומי האחריות היותר חיוניים של ממשל חדש זה הינו גילוי. זוהי פעולה בודדת אשר פותחת את קווי התקשורת של האגארטה, המסטרים הנעלים שלכם, וכמובן אותנו. עולמכם נפתח עם הודעה זו! ואלה אשר בחנו אתכם במשך זמן רב יכולים עכשיו להתקדם בגלוי. כפי שאתם יכולים לדמיין, אנו מחכים בקוצר רוח לרגע מיוחד זה. סוף כל סוף אנו יכולים להסביר לכם מה כולל הקשר הראשון, ולהכיר לכם את החבורה המבורכת שלנו במסע זה לתודעה מלאה. לאף אחד מכם אין מושג כלשהו על הפוטנציאל האמיתי הפנימי שלכם. אכן, על כל אחד מכם מעיקות אמונות מעכבות המושרשות בכם מאז תקופת הילדות ואילך. החונכים שלנו מחכים לעזור לכם לנוע מעבר לתפיסות מוגבלות אלה של מציאות וללמוד מי אתם באמת.  ברגע שיסודות אלה ברורים, אתם תרחיבו את השכלתכם כך שתכלול את האמת לגבי ההיסטוריה האחרונה שלכם, וכאן אתם עשויים לגלות דברים אשר יכעיסו אתכם. אולם, חשוב לזכור שאתם אף פעם לא לבד, ואלה האמצעים שיינקטו כדי לתקן את המצבים ואת האירועים אשר הינם הסיבה למצוקתכם.

הזמן הקרוב הינו זמן של שפע, שמחה ושיתוף פעולה הרמוני. שלום יחליף מלחמה, ופרוק נשק כללי יסיים את הדאגה בגין אלימות המונית. כשתודעתכם גדלה, אתם תחוו צורך בקהילה אמיתית ולהקמה מחדש של אינטראקציה מכובדת בין אנשים והממשלה. זה דורש חליפין המבוססים על יושרה הנראית לעין של כל אחד מהצדדים. צרכי מימוש הכוח המקובלים כרגע בעולמכם צריכים להיות משודרגים באופן כלל-עולמי. חטיבה תוחלף באיגוד; תחרות בשיתוף פעולה; ודעה קדומה בקבלה. באידיאלים מעין אלה דגלו לעיתים קרובות בעבר, אבל עכשיו כולם צריכים להבינם וליישמם. אחד מתפקידנו הוא לעזור לכך יחד עם הצגת הטכנולוגיות שיכולות לקחת את מערכות התקשורת שלכם לרמה הבאה היותר בטוחה. כשאתם פותחים את המודעות שלכם ומתחילים להרגיש יותר בטוחים בחייכם, אתם תיטו לחקור דרכים חדשות של חשיבה והוויה אשר הינן יותר מיושרות לרמות החדשות של תודעה המציפה את החברות שלכם.

נמסטה! אנו המסטרים הנעלים שלכם! עכשיו ממש אנו בוחנים את שותפינו הממתינים בקוצר רוח לשמיים שישמיעו את הקרן הקדושה ויתחיל עידן חדש עבור האנושות. האופל, למרות מזימותיו הרבות לשבש דברים, לא היה מסוגל למנוע את החברות המקודשות של כדור הארץ מלהשלים את המשימות שהוקצו להן. ממשל חדש, באופן דומה, נמצא במקום, מוכן ליטול פיקוד כאשר יישמעו הצלילים המקודשים.  אנו מברכים את השמיים על כך שהניעו כל אחד לנקודה בה הם מעלים את המודעות שלהם של כמה באמת קרובה התקופה החדשה. אנו מוכנים לשמוע את ההודעות השונות הרבות אשר יכניסו את המחויבות שלנו לתנועה. חלקנו במשימה מבורכת זו הוא להנחות אתכם לאמיתות האלוהיות האלה אשר כנראה "אבדו" במשך אלף שנה. הדרכות אלה יהיו המבשרים של אחרים אשר יאירו את נתיבכם לתודעה מלאה.

הממשל החדש יכריז על שחרורכם מצורות רבות של עבדות בלתי חוקית שנכפה עליכם על ידי עובדי קנונית האופל. עבדות ושלילת סמכותו של ההמון היתה רכיב עיקרי בכלכלת החובות, אשר יצרה מעמד קטן אמיד בצורה קיצונית אשר תלוי בשביל קיומה של הסכמה בשתיקה של כולכם. תושבים אלה של האופל הפעילו די כוח, אבל זה שום דבר בהשוואה לכוחם של השמיים ושל אורם הגדול! הביטוי של האור הנוכחי הוא להתמיר את המציאות שלכם ולעצב אותה חדשה אלוהית. השמיים קבעו זמן ספציפי, בהתבסס על התנועות של פיסיות ונקיפה  אלוהית של מערכת השמש הזו. הנקודה המקודשת הזו היא די קרובה ומאוד בקרוב מאוד רגע נהדר עומד להתרחש! אז ספירה של חיים נהדרת זו תהייה עדה לנס גדול והאור המקודש של השמיים ירקוד סביבה ויתמיר את הכול!

זוהר אלוהי זה יעניק עידן חדש לאנושות. אתם תכירו מחדש את הממלכות היפות של האגרטן שלכם ומשפחות המרחב שלכם. שושלת היוחסין הגדולה של השמיים עומדת להופיע ולהכריז לכולם על האמיתות הגדולות שלהם.  וזו תהיה רק ההתחלה! יהיה לכם כה הרבה ללמוד מאיתנו וממשפחת המרחב שלכם. תלמדו אמיתות רבות לגבי המקור שלכם והאופי של שירותכם המקודש לשמיים. הרהרו על מציאויות חדשות אלה, הרגישו את ההדהוד שלהן בתוככם, ואפשרו להן להלהיב אתכם כשאתם מתכוננים לחזרתכם לתודעה מלאה. למעשה, אתם עומדים להרוויח מחדש את הכנפיים המלאכיות שלכם. כמלאכים פיסיים, אתם תיקחו שורה שלמה של תחומי אחריות חדשים, וזו תהיה משימתנו ללמד ולחנך אתכם בדברים הרבים אשר יצרו את הבסיס לשירותכם האלוהי. תפקידנו הוא להיות המפקחים האוהבים שלכם כשאנו מכינים אתכם למה שעומד לקרות.

היום נתנו לכם מסר נוסף כדי לסייע לכם לקדם את הבנתכם על מה שנעשה כדי לחלץ אתכם מממלכות האופל ולהחזירכם אל האור. הבורא שמח עם מה שמתרחש והצווים המקודשים של AEON מוכנים להתמיר את המציאות שלכם לנצח! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת!  Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)Website: Planetary Activation Organization

Translation: Gili Weizmanיום שבת, 19 בינואר 2013

15.01.2013

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 15 בינואר 201313 נחש, 13 נחש, 9 אדם

Dratzo! אנו חוזרים! עולמכם ממשיך לנוע קדימה לכיוון היום שנבחר על ידי השמיים בו יינתן ביטוי למציאות החדשה שלכם. משפחת האגרטן שלנו מודיעה לנו שחלקם בפעילות זו הסתיימה. בנוסף,  בעלי בריתנו המקודשים מאשרים שפעילותיהם הגיע לנקודה שנבחרה עבורם על ידי השמיים. אנו ממשיכים לאפשר את השימוש בטכנולוגיה שלנו כדי לסייע לכל אחד להבטיח שיינתן ביטוי, בדיוק כפי שתוכנן, לכל הפעולות הקשורות.  על מנת להשיג את האור הירוק הסופי ממארחינו השמימיים, נשאר לנו עכשיו רק דבר אחד. האות יינתן לנו בקרוב. אנו נמתין עד אז, נתבונן ונשגיח מה כה קרוב להתרחש. בינתיים, האופל בפניקה ומשתומם איך ומתי יתרחשו המעצרים.  כיום, הם נמצאים במצב של חרדה כלשהיא כיוון שרבים מעוזריהם פשוט "נעלמו". הם מבינים היטב כי האיומים שניתנו להם הם מציאותיים למדי ועמדת השליטה שלהם לא תימשך עוד הרבה זמן. ההון העתק שלהם הידלדל ומערכת הבנקים עליה הם שולטים עומדת בקרוב להיסגר.

כשכל הדרמות האלה מסתיימות, עולמכם נראה על פני השטח כמתנהל כמו קודם. עם זאת, האופל יודע שהחידון בחרוזים הזה עומד להסתיים בקרוב ושהממשל החדש נמצא במקומו באמריקה, מוכן ליטול סמכות. המהפך יתחיל בסדרת הודעות אשר ידהימו לבטח את רובכם. אז, המציאות הפיננסית החדשה תביא אנחת רווחה לכל אחד מכם, כשחירות ממחסור ומדאגה מאפשרים לכם לנוע לתוך שמחה ושפע. מחילת חובות בהיקף זה תרפא את הקרעים המושרשים העמוקים הרבים בחברה שלא היו מאוזנים באופן חמור במשך אלף שנים. העשירים ורבי  העוצמה השתמשו במערכת מוסר כפול כדי להביס את ההמונים ולהכריח אותם לעשות כרצונם. עכשיו, עומדים להסיר את כל זה ומגרש משחקים (המתרגמת- מושג לפיו כולם משחקים באופן הוגן בהתאם לאותה מערכת חוקים) מחליף את העולם הלא הוגן שייסר אתכם במשך זמן רב. נוסף על כך, ממשל שהינו יותר לטעמכם מתחיל "לקרוא מנגינה חדשה זו". אבל זכרו ששיפורים אלה בנסיבות רק מבשרים שינויים גדולים יותר שעומדים להגיע, כולל מתן גילוי. כאן אתם מגיעים לרגע הקסם בו אנו יכולים להכיר את עצמנו באופן רשמי לכם.

הגעתנו משנה הכול. תחושת הזהות הגלובלית מבוססת על העובדה שהנכם ייחודיים בקוסמוס. למעשה, אינכם לבד. הגעתם, לפני זמן רב, מכל רחבי הגלקסיה כדי להתיישב בעולם זה. המושב המקורי שלכם בלמוריה היה ההתחלה של זמנכם בגאיה. כעת אתם נעולים במצב של שכחה שנוצר בשל תודעה מוגבלת, והרגע הגיע עבורכם להשתחרר מאי יכולת זו לדעת מי אתם ומדוע הגעתם לעולם כחול-ירוק נפלא זה. המשימה של הסרת השיכחה שלכם ניתנה לנו, ולאחר כמה עשורים של הכנה אנו מוכנים לקחת אתכם למסע של תגליות אשר יחזיר לכם את השמחה והפליאה שהינם תודעה שלמה. חלקו הראשון של מסע זה מתחיל באמצעות השידורים שלנו המסבירים מה עומד להתרחש. מיד לאחר מכן, אנו ננחת ונתחיל בסדרה של דיונים פתוחים ויסודיים, המשולבים עם העברות טכנולוגיה אשר יספקו לכם את האמצעים לחזור למקורותיכם, למצבכם הטבעי. אז אתם יכולים להתחיל את הלימוד האישי של תודעה שלמה אשר יאפשר לכם להתחיל להקים את אומת-כוכב החדשה שלכם.

הסיבה העיקרית להגעתנו לתוך מערכת השמש שלכם היא לא רק להשגיח עליכם אלא להחזיר אתכם למשפחות הרוחניות והחלל שלכם. גם אבותיכם האגרטן, מחכים להתחיל בתפקידיהם בתהליך החניכה. עד עתה, השמיים רסנו אותם מדברים רבים שהם בקשו לעשות למענכם, אבל עכשיו מגבלות אלה הוסרו ואנו מצפים מהם לשחק חלק נרחב בייעוץ לממשל החדש שלכם ובעריכת מספר הצהרות מדיניות בהתייחס לחוקים החדשים של המערכת הבנקאית והפיננסית שלכם. זה חיוני שאתם תעברו במהירות מעבר לשלבים הראשונים של השפע החדש שלכם ותלמדו איך לפעול ללא הצורך בכסף ככזה. החברות הגלקטיות שלנו מתפקדות באמצעות מתן ביטוי ישיר של מה שאנו צריכים, מבלי להזדקק להסתמך במקורות אנרגיה של עולם הבית שלנו. אנו גם מבינים שהמשימה שלנו היא לטפח ולתמוך בעולם החי שלנו, והחברה שלנו הינה תרבות אלוהית אשר תופסת את מקומה כחלק באמת מרשים של שיתוף בבריאה האלוהית בגלקסיה המופלאה ביותר שלנו.

נמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! ממשיכה הצעדה לכיוון מציאות חדשה מבורכת. שותפינו המקודשים נמצאים בנקודה בה, בעזרת ברכת השמיים, ניתן במהירות לתת ביטוי לעולם חדש. האישור המקודש יינתן בקרוב. השמיים יכריזו על יום מקודש ומציאות זו תתגשם סוף סוף. הובא לידיעת האופל שעבודתנו עד היום, תסתיים במהירות באותו יום. זה כולל ממשל חדש וסדרת שידורים שיציגו לכם את אותן נשמות שעבדו באומץ כה רב כדי לאפשר את עולמכם החדש.  ההצלחה של המחויבות השאפתנית מאוד הזו תלויה גם בתרומה של האגרטנס ועל רשת של צוותים ממשפחות החלל שלנו. אנו המאסטרים הנעלים מכירים תודה לכול מה שנעשה כדי להכינכם לחייכם כישויות מודעות במלואן. החניכה שניתנה לכם גם תשרת אתכם היטב, כיוון שהיא הכינה אתכם למה שיביא הקשר הראשון.

חניכתכם לתודעה מלאה מחייבת אותנו לבוא פיסית ביניכם ולהתחיל ללמד אתכם כדי שתבינו כיצד פועלת ממלכה זו של מודעות מוגבלת. אנו עצמנו למדנו על כך כשפילסנו דרכנו למעלה לתוך המצבים הגבוהים יותר של תודעה. זה חשוב עבורכם לדעת איך המימד השלישי עובד כיוון שהוא מתווה את הבסיס לחכמה גדולה יותר של איך פועלים המימדים הגבוהים יותר. יידע זה מאפשר לכם להתכונן למה שתביא המטמורפוזה שלכם. אתם עוברים ממצב בו אתם מוקפים באמונות מסתוריות רבות למצב שקוף במלואו ובאמת מדהים! זהו מעבר שכל אחד מאתנו עשה. עכשיו זהו תורכם, והדרכה תינתן לכם באדיבות כך שתאפשר לכם להשיג יעד מקודש זה.

מה שעומד להתרחש בקרוב על פני השטח של ממלכתם הינו יותר מאשר רק מטמורפוזה; זה עומד להיות מבצע גדול שדרכו אתם תשלבו את החלקים השונים הרבים שלכם לתוך אחדות מאוד מפוארת, באופן אישי וקולקטיבי. תהליך זה יבטל חוויה קולקטיבית שנמשכה כ-13,000 שנים ומהווה השיא של הבטחה מקודשת שניתנה על ידי השמיים. האופל וקללותיו הרבות מספור יימוגו.  עידן חדש של אור יזרח ויגיע בשנית הזמן של הנביאים המקודשים של הבורא. כל אחד מכם הינו נביא בפוטנציאל ומושיע המבשר חדשות טובות! אתם תצרו חברה המבוססת על אורכם הגדול, אשר יזרח בשיא התהילה ובמגוון שירותים לבורא. אתם תצטרפו אלינו, כשאנו נדריך אתכם לאורך נתיבים מקודשים אלה שהוקצו לנו על ידי העבודה הנהדרת של השמיים והתוכנית האלוהית. 

היום, סקרנו מה עומד להתרחש בקרוב. ממלכתכם על פני השטח הינה על סף איחוד עם השלמתה הפנימית, כדור הארץ הפנימי. ממלכה מאוחדת חדשה זו עומדת להיות איזור ההערכות למטמורפוזה שלכם לתוך תודעה מלאה ולצורך בריאה של אומת-כוכב חדשה. אנו שמחים ומחכים בסבלנות שזמן נהדר זה יבוא לידי ביטוי. דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת!  Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)
Translation: Gili Weizmanיום שבת, 12 בינואר 2013

08.01.2013
מסר של  Sheldan Nidle, מיום 8 בינואר 2013


6 מראה, 6Chen , 9 אדם

Selamat Balik! אנו חוזרים! אירועים רבים בעולמכם מחכים לזמן האלוהי הנכון עבור השמיים לתת פורמלית אור ירוק. אנו, גם כפופים לאילוץ זה. האלוהים הגיע לנקודה בה הצווים של הבורא דורשים עמידה בסדרות של נקודות שינוי חדשות.  עד אז, האופל מוחזק בבדיקה על ידי שרפים מיוחדים שמונו למשימה מקודשת זו. כתוצאה מכך, אנו עכשיו עסוקים בהיוועצות עם השותפים המקודשים שלנו על כדור הארץ ובשמיים כדי לשתף פעולה לגבי מה שיבוא בהמשך. הודרכנו לבצע דברים ברצף מסוים כדי להבטיח לכל אחד שהשלבים הבאים יתרחשו ללא עיכוב. אנשי הקשר שלנו יצרו קשר עם כל אלה המעורבים בעולמכם ווידאו שרשת תקשורת מוצקה קיימת בין כל הצדדים. האופל מאוד מתוסכל מכמה מעט הוא מסוגל לעשות ואנו מתכוונים לשים אותם לגמרי מחוץ לעסקים  ברגע של נקודת השיגור הנבחרת.  המעצרים הרבים והנהלים למהר ולהחליק את התוצאות של מועד השיגור למעשה נמצאים במקומם. הרגע החזוי מאד קרוב. אנו מוכנים לפעול כאשר רגע זה מתרחש, כך שהיו סבלנים ודאו שהכול מוכן!

הפלנטה שלכם השלימה את פעולות ההכנה לצורך השינוי בקוטב המגנטי אשר ישנה את עולמכם מממלכה דו-קוטבית לקוטביות באמת אחת. שינויים אלה יסנכרנו את שדות האנרגיה של כדור הארץ הפנימי עם החיצוני. גאיה מאוד נרגעה כי שינויים אלה של השדות החשמליים, המגנטיים ושל כוח הכבידה יכולים להתרחש בקרוב, כיוון שהם מהווים את ההכנות האחרונות לאיחוד מחדש של הממלכות החיצוניות והפנימיות שלה. נוסף לכך, שינויים אלה יאפשרו לממלכת המימד החמישי של אגרטה להתפשט בכל מערכת השמש. ההתפתחויות המשונות שהיינו עדים להן לאחרונה בכל מערכת השמש היו פשוט סימנים של מה שיבוא לידי ביטוי בקרוב כשהיא חוזרת למצב המימד החמישי הקודם שלה. גם השמש תשנה את צבעיה ואת עצמת האנרגיה שלה. שינויים אלה מעידים כי מערכת השמש שלכם מתכוננת לשינוי המימדי שלה כשהיא חוזרת לתפוס את מקומה במערכת רבת הכוכבים של סיריוס. שינויים אלו נחזו על ידי המאיה כמו גם מספר של מערכות יומן אחרות, כגון זו של  מצרים העתיקה (הארץ של קימי).

הפדרציה הגלקטית שמה במקום מספר ישויות הולוגרפיות בחוגים הפיננסיים והממשלתיים אשר תפקידם יבטיח שהכל ימשיך לנוע קדימה. מטרתנו היא לשמור על רמה של נורמליות בחברות שלכם וולגרום לזה להיראות כאילו שום דבר משתנה.  זה מתוכנן להיות פאסאדה זמנית, כשבמציאות הרבה השתנה ומוכן בקרוב להיחשף. זה נעשה לטובת היציבות כי בעבר ב-1990, למדנו שעולמכם אינו מסוגל לטפל באירועים מפתיעים גדולים, או אפילו בשינוי גדול בהיקף מצטבר. לכן הקמנו מספר אמצעים שהינם תחליף ארעי אשר יבטיחו את הופעת הנורמליות וישמרו בסוד את מה שעומד להתרחש. עד שנגיע לנקודת השיגור, דעו ששינוי גדול הינו באופק הקרוב אשר ילבלב באופן טבעי ואורגני כאשר רגע הקסם מגיע. היבט חשוב של כל זאת הם השינויים הפיסיים, המנטליים, הרגשיים והרוחניים שלכם אשר אותם השמיים עכשיו האיצו, כיוון שיש צורך לסנכרן אותם גלובלית עבור השלב הבא שיתגשם.

המועצה הראשית של האגרטן והמאסטרים הנעלים מתאמים את מערכת ההודעות שיבואו בעקבות אלה הראשונות שייעשו על ידי הממשל החדש. מספר שידורים אלה נועדים להכריז באופן פורמלי על נוכחותנו הנדיבה ועל אופי המשימה שלנו.  זה יתרחש כאשר המאסטרים הנעלים יתחילו לחנך אתכם לגבי המקורות הרוחניים  ואלה מחוץ לפלנטה האמיתיים שלכם. במשך עידנים האופל רקח מערכת של פרשנויות מוטעות בכוונה בגין תורתם של המאסטרים הנעלים והגיע הזמן לתקן מושגים מעוותים אלה ולאפשר לכם לרכוש אמיתות חיוניות ומקודשות.  הן תעזורנה לכם להבין טוב יותר את האופי של הפיסיות ויחסיה לשמיים. אתם מתקרבים לרגע בו תסיימו את המטרפוזה שלכם לתוך ישויות אור מודעות במלואן באמצעות תאי האור המותאמים אישית לכם והמחכים לכם באגרטה. זהו הרגע בו אתם מותמרים להיות השותפים הרוחניים והפיסיים האמיתיים שלנו! זה יהיה רגע של חגיגה גדולה ושמחה מוחלטת! וזו ההתחלה של הפרויקט המקודש שהוענק לכם כדי להביא שלום אין סופי לגלקסית שביל החלב!

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! הרבה אירועים נפלאים התרחשו מאז קריסת הזמן של חודש דצמבר. שינויים מסיבים אלה במציאות שלכם היו התוצאה של הנבואה המבורכת של הבורא ואנו עכשיו ערוכים להוסיף מידע עליהם. ההוראות לאלה אשר מהווים את החברות הסודיות המקודשות הרבות של הגלובוס כוללות שני חלקים עיקריים: הרשת העצומה של נאמנות בגין מתכות יקרות אשר נמצאת בליבה של המערכת הפיננסית החדשה שלכם; ומספר המדינות ההולך ומתרחב אשר חתמו באופן פורמלי על החוזה העיקרי של פריס ועל הנספח המאוחר יותר שנחתם לאחר מכן במונאקו.  מסמכים אלה מבוססים על ההסכמים שאומתו חוקית על ידי בתי המשפט הבינלאומיים ועל ידי המועצות השונות המקומיות העתיקות. מועצות אלה שהוסמכו על ידי החכמים, אשר קידשו את עלייתם של הממשלים החדשים דה יורה, ואלה מוכנים להחליף את המשטרים הנוכחיים דה פקטו וכך מתחיל עידן חדש באמת מדהים עבור כל האנושות.

מצפה לנו חזרתם של משפחות הרוחניות והמרחב שלנו. האגרטנס הינם האבות הלמוריאנים שלנו. ספינות אם גדולות שונות ממדינות הכוכבים שבהן התיישבו למוריה, מוכנות להחזיר את תושביהן לעולמות הבית המקוריים שלהם. רבים מכם התגלמתם בעולם זה כדי להכין את האנושות לחזרתה לתודעה מלאה. עכשיו, כשזה נעשה, העצמי המודע במלואו שלכם צריך לחזור ולעזור להסביר לחבריכם מה התרחש על כדור הארץ! מרביתנו יישארו ויתערבבו בשמחה עם עמיתנו בלמוריה ואז ביחד, נתפשט לאורך מערכת השמש, מעצבים באהבה מדינת כוכבים חדשה. אירוע רב חסד זה הינו ההתחלה של התהילה שתוכננה עבורנו על ידי הבורא.  אנו נישאר כמנטורים שלכם ונוביל אתכם באהבה ובאור להשלמתן של המשימות המקודשות שלנו.

כפי שאתם יכולים לראות, הרבה מונח לפנינו עבור כולנו. אנו מוכנים להתחיל במערכת חדשה של תחומי פעילות אשר ייצרו שלום קבוע עבור הגלקסיה הזו ומקום מיוחד בפדרציה הגלקטית עבור מדינת הכוכבים החדשה שלכם. אנו נלהבים בגין העובדה שאלפי השנים של עבודה רוחנית עומדות להיות המבשרות של משימה מפוארת ביותר.  האנושות מתאחדת מחדש כדי לעצב את האמצעים לשלום ובסופו של דבר להיהפך למקום המפגש העיקרי עבור גלקסיות רבות בו נדון בביצוע התוכנית האלוהית ברחבי מגזר זה של פיסיות. לפני זמן רב, כאשר כל אחד מאתנו  השיג את נקודת ההארה שלנו, הובטח לנו שעבודתנו המיוחדת צריכה להוביל לרגע הכי מהולל בהיסטוריה שלנו. ברכות הגבוהות ביותר לשמיים ובמיוחד לאנושות  בגין ההתגברות על כל המכשולים שהוקמו על ידי האופל!

היום המשכנו את הדיון שלנו על מה שהתרחש ברחבי עולמכם. אלה אשר חיים ועובדים בעולמכם נותנים ביטוי לאירועים השונים שהזכרנו. הגעתם לנקודה בה אתם סוף סוף רואים שההתערבות האלוהית מתרחשת, אשר מיועדת להתמרה חיובית של המציאות שלכם ולהוביל לתקופה חדשה של שלום, שפע וקשר ראשון! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת!  Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)Translation: Gili Weizmanיום רביעי, 9 בינואר 2013

01.01.2013

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 1 בינואר 2013


12 הלך שמיים, 19 Mol, 9 האדם

Dratzo!Taj Jai Dan! (שחר שמח חדש!) אנו חוזרים! עידן חדש מפציע עבור האנושות! הרשו לנו להתחיל עם תיאור קצר על מה שהתרחש עד עתה. בעלי בריתנו הסודיים המקודשים, בסיועם של המאסטרים הנעלים שלכם, הקימו מערכת פיננסית חדשה והחלו להדריך אנשי מפתח שונים בהפצת מטבעות קשים מגובים הקשורים עם מערכת בנקאית חדשה זו. בינתיים, אלה אשר צריכים לאייש עמדות כדי להחליף את הפקידים במערכת הפוליטית החברתית הישנה במשטרים הנוכחיים דה פקטו מכינים את ההודעות אשר יתמירו את עולמכם "כהרף עין". יתר על כן, הצבא וקבוצות המיליציה המונחים לכיוון האור צפויים לסיים הפיכה חוקית אשר תגרום למינוי מתוקף חוק  של סדרות של ממשלות חדשות בשלטון. ברגע שזה נעשה, ההודעות ישודרו ושישה רכיבים עיקריים של ה- NESARA יהפכו לחוק. בתחילה, פעולות אלה: ישקמו את החוקה; יוודאו את ייסודו של המשפט המקובל; וימסדו את השימוש במערכת של מטבעות קשים מגובים חדשים ברחבי העולם. אלה יהיו הכספים שיפעילו את המערכת הבנקאית החדשה וייסדו שפע גלובלי.

בנקים יוחכרו מחדש ותאגידים יפורקו ויוחלפו בשותפויות בעלות אחריות חברתית. בנקים ותאגידים גדולים יפורקו. יושם דגש על מסמכים חדשים המפרטים את הדרישה החוקית לשקיפות מלאה בין מוסדות שונים אלה והציבור. אנשים יתבקשו ליידע את עצמם ולהיות חלק חיוני מתהליך זה.  יפצירו בשותפויות חדשות אלה להכיר בצורך לסייע לגאיה ולעבוד לקראת תיקון הבעיות הרבות שנוצרו כתוצאה מחוסר זהירות גלובלית במשך עשרות שנים.  גופים אלה יוסדרו באופן פומבי וחייבים לפעול הדדית עם קהילותיהם שהינן עכשיו משגשגות כדי להביא לידי סיום את הזיהום התעשייתי ולקדם במרץ את העידן של אנרגיה נקיה המשתמשת בטכנולוגיות של נקודת האפס וקרן אור. בכוונתנו לסייע לכם בכך שניתן לכם טכנולוגיה אשר לוקחת את היכולות האינטראקטיביות שלכם לרמה חדשה ואשר מתירה לקהילות שלכם להתרחק מתאגידים חקלאיים ושאר תעשיות "מסורתיות" אשר יכולות להזיק לגאיה ולמערכת האקולוגית המגוונת והשברירית שלה.

העדיפות הראשונה שלכם היא להעשיר את חיי הקהילה שלכם ולהפגין את אהבתכם לעולם הבית שלכם. אנו מהפדרציה הגלקטית מכירים בשני ההיבטים הרוח והחומרי של אדמת חיינו. כל היבט, בין אם האוקיאנוס, השמיים או מסת היבשה הוא מאוד יקר לנו. אבותיכם המודעים במלואם מימשו אהבה זו כל יום ואפילו אלה כביכול הפרימיטיביים בעולמכם שומרים על קדושת מהותה. נקודת מבט זו הופכת להיות שלכם. מדעניכם רק התחילו לתפוס את האמת על אמונה מרכזית זו של הבריאה, ואפילו האקולוגיה (תורת הסביבה) והמדעים הביולוגיים הקשורים מכירים בקושי בהשקפה בסיסית מעין זו.  כשאתם גדלים בתודעה, אתם מתחילים לחוש את החיים הכלולים בכל דבר מסביבכם. אתם הופכים לקהילת של דיילי כדור הארץ לעולם הבית היפה שלכם, קהילה אשר מוקירה את עולם חייכם ומכירת תודה לכול מה שהיא מספקת עבורכם. אתם מתחילים להבחין ביופי הנהדר סביבכם ומבינים את תפקיד המפתח שאתם משחקים כדי לתמוך בבריאה נהדרת זו. אתם מתחילים באמת להאמין שכול החיים הם מקודשים ובקשר בל יינתק בתלות הדדית.

אחדות זו הינה גורם מאוד מבוסס הבא לידי ביטוי בפיזיות של הבורא. נראה כי תוכנית מקודשת זו משולבת במהלך כל הבריאה. בכל מקום שנלך, אנו רואים את הפגנתה של אחדות חוקתית זו.   היא נראית בדרך בה פועלת מערכת השמש; בדרך בה כל חלק של החיים תלוי באחר. זה נראה בדרך בה השמיים פועלים כה באדיבות בהדדיות עם הפיזיות.  בכל מקום, ניתן לצפות בקצב זה העוטף את הכל. זהו המקור של שמחה אינסופית לנו ואנו יודעים שאתם חשים עמוקות את האמת במה שאנו אומרים. אתם מגלים במידה הולכת וגוברת שצריך להכיר ברבים מהאמיתות המקודשות הכלולות בפילוסופיות שלכם. אתם גם מתחילים לראות שמשתמשים בדוגמה (אמונה או הנחה המקבלים אותה כאמת מוחלטת) זו להגן על אמיתות אחרות מהמודעות שלכם. אתם מחפשים את מה שהוא אמת ומה שמהדהד עמוק בתוככם. חיפוש זה כרוך במודעות גדלה של המהות אשר "מתקתקת זאת" ומעל הכול, אתם יודעים שנדרש משהו מאוד חדש. זו הסיבה מדוע אנו הגענו, בידיעה שאתם צריכים תשובות לשאלות אלה. תפקידנו הוא לספק אותן, באמצעות השימוש ביכולותינו להניע אתכם, יחד עם עזרת השמיים, לתוך תודעה מלאה.

נאמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! הגענו עכשיו לפעול כמנטורים מקודשים לכל האנושות. הגענו לתת ביטוי, במועד המקודש, למציאות החדשה מלאת הפלאות. לפני זמן רב, כל אחד מאיתנו התחיל בחיפוש גדול כדי לממש את הפוטנציאל שלנו במלואו ובעזרת ברכתו העצומה של הבורא, לגלות מחדש את נתיבנו לתודעה מלאה. מסע זה היה ארוך ומפרך ומלא בדורות של כיוונים מוטעים; ואז לבסוף, רגע גדול של תהילה מוחלטת! כשגילינו מי אנו, למדנו מה נלקח מאיתנו. אז התחלנו במשימה להביא במהירות את האנושות לפלאות שלקח לנו להשיגן במשך כה הרבה מחזורי חיים. בקשנו מהשמיים למצוא את הדרך שזה יתרחש, וגילינו שתוכנית מעין זו כבר קיימת! מה שכרגע מתרחש בכל רחבי ממלכתכם הינו ההתחלה של משהו באמת יוצא דופן: אתם פוגשים את משפחותיכם הרבות, והם ינחו אתכם תוך זמן קצר להארה ההמונית שלכם.

תודעה מלאה הינה ברכה ענקית! היא מאפשרת לכם לחוות ולבטא כל רגע מקודש, ולחקור כל פעולה בפיזיות בשלמותה. זוהי אחריות ענקית ואין לקחתה בקלות, כיוון שזה יכול להמם את הנשמה הפיזית שלכם אם אתם לא מוכנים לכך כיאות. זו הסיבה מדוע יש צורך במנטור כשיר לצורך מטמורפוזה זו נוסף על טכנולוגיות ספציפיות. השמיים יודעים זאת, ושלחו אותנו, אלה שבבעלותם איכויות הכי מרשימות אלה. אנו מברכים בנועם הזדמנות זו להגשים מטרות נהדרות אלה עבור האנושות. הזמן  מתקרב, ועכשיו אתם עברתם מבחן מאוד חשוב! השאר הוא פשוט תזמון. לוח זמנים אלוהי קיים, ואתם כאנשים שבקרוב עומדים להפוך לא רק מסוגלים לקבל בברכה את משפחותיכם הרבות לעולם זה, אלא גם, להפוך בשמחה לאחד מהם!

ברכות גדולות אלה מהשמיים הן רק ההתחלה של משהו נהדר! אנו גאים להיות מיועדים להדריך אתכם דרך ארץ פלאות זו ומתכוונים להתחיל את הייעוץ הפורמלי ברגע שהשלטון הלא חוקי מוחלף. בסביבה החדשה שהינה יותר רוחנית, יכול להתרחש גילוי ואנו יכולים להופיע לפניכם. יציגו לכם מחדש את האמיתות המקודשות הרבות כשהן מהוות חלק מנתיבכם האלוהי להארה. התעלות, או "לבישת השכמייה של תודעה מלאה", דורשת הדרכה מתוזמנת בקפידה. אתם תלמדו להיהפך לריקוד המהווה את הממלכות הנהדרות של הבריאה. זה משהו שאנו בקיאים בו ויכולים ללמד אתכם בקלות. ברגע שאתם מתחילים, אתם תרכשו במהירות רמת מומחיות מסוימת, אשר אתם יכולים אז להתבסס עליה כשאתם צופים בשינוי בעולמכם, בהרחבת תודעתכם והגידול הדרמטי של הפעילות ההדדית שלכם עם הממלכות האלוהיות!

היום, המשכנו את הדיון שלנו לגבי מה שמתרחש ברחבי עולמכם. כל יום מקרב אתכם לגורלכם האלוהי. אתם עומדים בקרוב לפגוש את המשפחות במרחב ובפנים כדור הארץ ולחזור לתודעה מלאה! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת!  Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)

Website: Planetary Activation OrganizationTranslation: Gili WeizmanesotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar