קוראים

יום חמישי, 24 בינואר 2013

22.01.2013מסר של  Sheldan Nidle, מיום 22 בינואר 20137 אדם, 0 Yax, 9 אדם.


Dratzo! אנו חוזרים! עולמכם עדיין לכוד במצב שהינו באמצע המציאות כשהשמיים מוכנים לאותת את האור הירוק שחיכיתם לו זמן רב. אנו מקימים צוותי קישור מיוחדים אשר יפקחו על מה שעומד להתרחש בקרוב. ההודעות הקרבות שיינתנו על ידי הממשל החדש שלכם יסמנו את סופה של תקופה ארוכה של שליטת האופל, במהלכה היו מלחמות, מהפכים כלכליים ושאר צורות נפוצות של חוסר הרמוניה המאפיינות את העליות והמורדות של משטרים רבים במהלך המסלול של צורתו הישנה של ממשל. זה עומד להיות מוחלף על ידי מנהלת ביניים אשר תכין את הדרך לאחד שייבחר כדין ויקבע חוקים חדשים וחוקי עזר בהתייחס לתקנים התפעוליים הכלליים של הראשונה מבין הממשלות דה יורה החדשות שלכם. בחוקים החדשים נכללים המערכות הפיננסיות והמוניטריות החדשות המבוססות על מטבע קשה, חוקים פתוחים של בנקאות וסגירת התאגידים הבנקאיים הגדולים רבי השירותים. נוסף על כך, תיפתח הדרך לקבלת גילוי פורמלי שיוכרז, וההוראות הרבות של NESARA יוצגו וייושמו. זה ייצור יחסים חדשים בין האנשים לבין הממשל הלאומי שלהם.

המערכת הבנקאית החדשה תסיים את התקופה הארוכה של השעבוד לחוב. במקומה תהיה מערכת אשר מכבדת את החופש והריבונות החיוניים שלכם. זה מחייב חוקים אל-כשל המתוכננים להגן על ריבונותכם, לסגור את המפלגות הפוליטיות החד-צדדיות ולתת חסות לעלייתו של ציבור בוחרים משכיל ואחראי. כל חבר מציבור בוחרים זה הינו אדם אשר צריך ללמוד לבטא את השקפתו בהתבסס על לימוד מקיף של הנושאים בעולם מסביבו.  ממשלות, עד עתה, גם הוליכו שולל את ציבור הבוחרים וגם השתמשו ברטוריקה מעוותת בזהירות המתוכננת להסוות את הפעילויות בהן למעשה עסקו.  למעשה, האמת הוסתרה מהציבור על ידי כל האמצעים האפשריים.  עכשיו, אתם עדים לתפנית בנהלים התפעוליים הניהוליים. הממשל החדש שלכם עומד להיבנות על אמון, ועל הנחת היסוד שהציבור בוחן במבט בוחן קפדני את נושאי המשרה הציבורית הנבחרים. המכשיר העוצמתי ביותר שלכם יהיה שקיפות פנימית הנבנית בחוקים החדשים, וזה דורש את מעורבותכם גם ככלבי שמירה וגם כיועצים. אלה הם לגמרי יחסים חדשים באחריות אשר מסמנים את התחלתו של טיולכם המרגש לחברה הגלקטית.

אחד מתחומי האחריות היותר חיוניים של ממשל חדש זה הינו גילוי. זוהי פעולה בודדת אשר פותחת את קווי התקשורת של האגארטה, המסטרים הנעלים שלכם, וכמובן אותנו. עולמכם נפתח עם הודעה זו! ואלה אשר בחנו אתכם במשך זמן רב יכולים עכשיו להתקדם בגלוי. כפי שאתם יכולים לדמיין, אנו מחכים בקוצר רוח לרגע מיוחד זה. סוף כל סוף אנו יכולים להסביר לכם מה כולל הקשר הראשון, ולהכיר לכם את החבורה המבורכת שלנו במסע זה לתודעה מלאה. לאף אחד מכם אין מושג כלשהו על הפוטנציאל האמיתי הפנימי שלכם. אכן, על כל אחד מכם מעיקות אמונות מעכבות המושרשות בכם מאז תקופת הילדות ואילך. החונכים שלנו מחכים לעזור לכם לנוע מעבר לתפיסות מוגבלות אלה של מציאות וללמוד מי אתם באמת.  ברגע שיסודות אלה ברורים, אתם תרחיבו את השכלתכם כך שתכלול את האמת לגבי ההיסטוריה האחרונה שלכם, וכאן אתם עשויים לגלות דברים אשר יכעיסו אתכם. אולם, חשוב לזכור שאתם אף פעם לא לבד, ואלה האמצעים שיינקטו כדי לתקן את המצבים ואת האירועים אשר הינם הסיבה למצוקתכם.

הזמן הקרוב הינו זמן של שפע, שמחה ושיתוף פעולה הרמוני. שלום יחליף מלחמה, ופרוק נשק כללי יסיים את הדאגה בגין אלימות המונית. כשתודעתכם גדלה, אתם תחוו צורך בקהילה אמיתית ולהקמה מחדש של אינטראקציה מכובדת בין אנשים והממשלה. זה דורש חליפין המבוססים על יושרה הנראית לעין של כל אחד מהצדדים. צרכי מימוש הכוח המקובלים כרגע בעולמכם צריכים להיות משודרגים באופן כלל-עולמי. חטיבה תוחלף באיגוד; תחרות בשיתוף פעולה; ודעה קדומה בקבלה. באידיאלים מעין אלה דגלו לעיתים קרובות בעבר, אבל עכשיו כולם צריכים להבינם וליישמם. אחד מתפקידנו הוא לעזור לכך יחד עם הצגת הטכנולוגיות שיכולות לקחת את מערכות התקשורת שלכם לרמה הבאה היותר בטוחה. כשאתם פותחים את המודעות שלכם ומתחילים להרגיש יותר בטוחים בחייכם, אתם תיטו לחקור דרכים חדשות של חשיבה והוויה אשר הינן יותר מיושרות לרמות החדשות של תודעה המציפה את החברות שלכם.

נמסטה! אנו המסטרים הנעלים שלכם! עכשיו ממש אנו בוחנים את שותפינו הממתינים בקוצר רוח לשמיים שישמיעו את הקרן הקדושה ויתחיל עידן חדש עבור האנושות. האופל, למרות מזימותיו הרבות לשבש דברים, לא היה מסוגל למנוע את החברות המקודשות של כדור הארץ מלהשלים את המשימות שהוקצו להן. ממשל חדש, באופן דומה, נמצא במקום, מוכן ליטול פיקוד כאשר יישמעו הצלילים המקודשים.  אנו מברכים את השמיים על כך שהניעו כל אחד לנקודה בה הם מעלים את המודעות שלהם של כמה באמת קרובה התקופה החדשה. אנו מוכנים לשמוע את ההודעות השונות הרבות אשר יכניסו את המחויבות שלנו לתנועה. חלקנו במשימה מבורכת זו הוא להנחות אתכם לאמיתות האלוהיות האלה אשר כנראה "אבדו" במשך אלף שנה. הדרכות אלה יהיו המבשרים של אחרים אשר יאירו את נתיבכם לתודעה מלאה.

הממשל החדש יכריז על שחרורכם מצורות רבות של עבדות בלתי חוקית שנכפה עליכם על ידי עובדי קנונית האופל. עבדות ושלילת סמכותו של ההמון היתה רכיב עיקרי בכלכלת החובות, אשר יצרה מעמד קטן אמיד בצורה קיצונית אשר תלוי בשביל קיומה של הסכמה בשתיקה של כולכם. תושבים אלה של האופל הפעילו די כוח, אבל זה שום דבר בהשוואה לכוחם של השמיים ושל אורם הגדול! הביטוי של האור הנוכחי הוא להתמיר את המציאות שלכם ולעצב אותה חדשה אלוהית. השמיים קבעו זמן ספציפי, בהתבסס על התנועות של פיסיות ונקיפה  אלוהית של מערכת השמש הזו. הנקודה המקודשת הזו היא די קרובה ומאוד בקרוב מאוד רגע נהדר עומד להתרחש! אז ספירה של חיים נהדרת זו תהייה עדה לנס גדול והאור המקודש של השמיים ירקוד סביבה ויתמיר את הכול!

זוהר אלוהי זה יעניק עידן חדש לאנושות. אתם תכירו מחדש את הממלכות היפות של האגרטן שלכם ומשפחות המרחב שלכם. שושלת היוחסין הגדולה של השמיים עומדת להופיע ולהכריז לכולם על האמיתות הגדולות שלהם.  וזו תהיה רק ההתחלה! יהיה לכם כה הרבה ללמוד מאיתנו וממשפחת המרחב שלכם. תלמדו אמיתות רבות לגבי המקור שלכם והאופי של שירותכם המקודש לשמיים. הרהרו על מציאויות חדשות אלה, הרגישו את ההדהוד שלהן בתוככם, ואפשרו להן להלהיב אתכם כשאתם מתכוננים לחזרתכם לתודעה מלאה. למעשה, אתם עומדים להרוויח מחדש את הכנפיים המלאכיות שלכם. כמלאכים פיסיים, אתם תיקחו שורה שלמה של תחומי אחריות חדשים, וזו תהיה משימתנו ללמד ולחנך אתכם בדברים הרבים אשר יצרו את הבסיס לשירותכם האלוהי. תפקידנו הוא להיות המפקחים האוהבים שלכם כשאנו מכינים אתכם למה שעומד לקרות.

היום נתנו לכם מסר נוסף כדי לסייע לכם לקדם את הבנתכם על מה שנעשה כדי לחלץ אתכם מממלכות האופל ולהחזירכם אל האור. הבורא שמח עם מה שמתרחש והצווים המקודשים של AEON מוכנים להתמיר את המציאות שלכם לנצח! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת!  Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)Website: Planetary Activation Organization

Translation: Gili Weizmanאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar