קוראים

Google+ Followers

יום רביעי, 27 באוגוסט 2014

26.08.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 26 באוגוסט 2014

Dratzo!  אנו חוזרים עם נושאים טובים רבים לדבר עליהם! הנושא החשוב ביותר הוא הזרימה הגוברת של המזומנים ברחבי עולמכם. המשפחות העתיקות התחילו את התשלומים, אשר עומדים להוביל לחליפין עולמי של קרנות שערוך ואיפוס מטבעות עיקרי. בנוסף לאירועים אלה, ישנו תשלום של מזומנים מתוכניות השפע ומפרויקטים הומניטריים עולמיים. נושאים אלה נבנים סביב 2 אירועים אחרים. הראשון, ישנה הכרזה על חגיגה עולמית או מחילת חובות, והשני, עלייתן של ממשלות GESARA רבות, המתחילות עם האחת בארצות הברית. ממשלות חדשות שונות אלה עומדות לסלול את הדרך לא רק לשפע, אלא גם לרגע הגילוי. ברגע שאתם מגלים שאנו קיימים, אתם יכולים להתכונן להודעות מבני דודיכם בכדור הארץ הפנימי ומאתנו. הפלנטה החייה שלכם היא חלל ויש לה ליבה מאד מיוחדת או שמש מרכזית.  השמש הפנימית זו אחראית לזוהר הקוטבי שאתם רואים מדי לילה בחלקים הקיצוניים הצפוניים והדרומיים על פני השטח של עולמכם. תופעה זו היא חלק ממסתורין רב, אשר קיים ברחבי עולמכם. אנו כאן להסביר אותו לכם.

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar