קוראים

Google+ Followers

יום חמישי, 27 בפברואר 2014

25:02:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


מסר של  Sheldan Nidle, מיום 25 בפברואר 2014

3 קוף, 14 קרן שמש, 10 אדמה

Dratzo! אנו חוזרים! מתרחש הרבה ברחבי הגלובוס שלכם. קנונית האופל נאבקת כדי לשמור על כוחה ורואה שמאמצים אלה הינם לשווא. האור, שעכשיו מיוצג על ידי המשפחות הקדמוניות וחברות מקודשות סודיות רבות, הגיע והציג תביעות מוצלחות לעושר ולכוח של האופל. אנו עוזרים ומסייעים למתקפה משפטית זו. אנו מגיעים לסופה של ההוללות הבלתי קדושה של האופל ולהכניס זמן חדש, המלא עם שפע והשחרור שלכם מהשעבודים הנתעבים שבוצעו לכם על ידי האופל. המאסטרים הנעלים, הפועלים בהתאם לצווי האלוהות של השמיים, הקימו את האמצעים שבאמצעותם האופל ייכנע לאור. תהליך זה הוא בעיצומו ומשיג את אבן הדרך המשמעותית הראשונה שלו. המכשיר העיקרי של שעבודכם הינו העושר, ובעיקר ההמצאה הזוועתית ביותר שלהם, "כסף פיאט"( "fiat money"). המצאה בוגדנית זו יצרה אינפלציה מיותרת והפעילה מניפולציה של פניקה או "התרסקויות" במשך מאות שנים. כל פעם, התרגילים הנתעבים האלה העשירו את ליבת קנונית האופל בשעה שיצרו אירועים  אשר חיזקו עוד יותר את כוחם העולה.


התוצאות של מניפולציות אלה הובילו למלחמה, מוות ופילוג. אנו נמצאים בעיצומו של סיום קרוסלה מוזרה זו והחלפתה ביציבות אלוהית המאפשרת לכם לראות בברור מה אמיתי ומה לא. כשאתם מתחילים להרחיב תהליך זה כדי שיכלול את הפלאות שהינם גאיה והמערכות האקולוגיות המדהימות שלה, אתם מגלים את המטרה האמיתית להיותכם על כדור הארץ. אתם ישות מיוחדת שכוונתה להיות מתווכת מסורה באופן שלם ומוחלט. יש לכם את היכולת לתקן את אותם דברים המאיימים על מערכות אקולוגיות אלה ולספק את אותם דברים אשר יכולים למעשה לסייע לכל ישות אשר מתגוררת על פני גלובוס זה. נוסף על כך, אתם על סף של גילוי מחדש של אחיכם התת-קרקעיים. כדור הארץ הפנימי הוא במציאות ממלכה של המימד החמישי. זה המקום בו אתם עומדים לחזור ולחדש את המעטפת המיוחדת של להיות ישות מודעת באופן מלא. אמת זו עכשיו רוטטת בתוך כל תא של גופכם. אנו כאן לסייע לתהליך זה, ולהתמיר בהתאם להדרכתם של השמיים, את המציאות הבעייתית הנוכחית שלכם.

ההתמרה מתחילה עם שינויים עצומים לגוף הפיזי, המנטלי והרגשי שלכם, ותסתיים עם התמרה רוחנית אשר מחזירה אתכם לתודעה מלאה. האופל מבין זאת. עם זאת, אין הוא יכול להביא את עצמו לוותר על הכוח שהיה בשליטתו במשך אלף שנים. כוח זה נעקר מידיהם באמצעות המצב הנורא שקבוצה זו מוצאת את עצמה כרגע בתוכו. האופל מנסה למצוא משאבים חדשים של עושר ואיכשהו להתנדנד מחוץ לחלום בלהות הנוכחי שלו. התהליך הוא בעיצומו כך שזה מאלץ אותם ללכת במורד הדרך אשר מובילה לצוק מאוד גבוה. כמו למינג, הם הולכים לקפוץ מעליו במהירות לתוך תהום מסוכנת.  כלומר כאשר אנו יכולים להתקין את החופש והשפע שהם הגורל האמיתי שלכם. זה יוביל במהירות למציאות חדשה ולהיכרות מחודשת עם המשפחות הרוחניות והמרחב שלכם.

אירועים קורים אפילו כשאנו מדברים, כי הם ההתחלה של התהליך שתיארנו כאן.  כדי לתקן עולם זה, אנו צריכים לאכוף איפוס של המטבע בעולם ובעקבותיו  לחזור במהירות למערכת המבוססת על מתכות יקרות. נכלל בכך גם ארגון מחדש של האופן בו העולם הפיננסי פועל מבחינה בינלאומית. תיקונים חיוביים אלה יהיו הבסיס לשחרור של כספי השפע וטכנולוגיות אשר יתחילו היפוך של הזיהום הפלילי של סביבתכם שנעשה על ידי קנונית האופל ועבדיה הרבים. אירועים אלה מבשרים את הרגע בו המאסטרים הנעלים יכולים סוף סוף לדבר בציבור באופן חופשי על מספר נקודות חיוניות אשר משפיעות על מרבית מליבת תפיסותיכם. השיעורים שלהם יכינו אתכם עבור החונכים שלנו ועבור שיחותיהם אתכם לגבי הנתיב לתודעה מלאה, והאגרטנס יופיע ויסבירו מי אתם באמת ומה השמיים מצפים מכם.

הושענא! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אמנו האהובה היא בעיצומם של שינויים פיזיים גדולים. גאיה מכינה את הממלכות על פני השטח שלה לעיצוב מחדש הגדול! היופי שיינתן לו ביטוי בקרוב, מברך את האנושות. אנו עכשיו מתבוננים כשאנשי האופל משלימים עם העובדה שמתרחש כרגע שינוי בכוח. במשך זמן ארוך כסף היה הליבה של דרכיהם. שותפינו לוקחים מכשיר זה מהם. בעקבות שינוי זה במטבע, תהיה חזרה למטבעות המגובות במתכות יקרות. זה מיועד לחסל את התכסיסים והתכניות השונות שהאופל השתמש בהם כדי להפעיל מניפולציה על המטבעות הרבים שלהם. יהיו גם סדרת של תקנות בנקאיות חדשות אשר ימנעו כמה "תכסיסים" שבנקים בינלאומיים גדולים משתמשים בהם ביומיום. אלה יקדימו את השחרור למעשה של כספי השפע ועלייתו של ממשל חדש. ממשל חדש זה יכשיר את הקרקע לחזרה הכללית של המשפט המקובל.

בשעה שכל זה מתרחש, אתם עומדים לקבל את הצעדים הבאים בהתמרה הפיזית שלכם לתודעה מלאה. צ'קרת הראש העיקרית תהיה מוכנה להצגתן של 2 צ'קרות חדשות. זה יכול לגרום לכאבי ראש מוגברים, טשטוש כללי של הראייה ורמות שונות של חוסר שיווי משקל ובחילה. קבוצה נוספת של קשיים יכולים לכלול עייפות כללית והדרדרות גדולה יותר בזיכרון. סימפטומים רבים אלה הם זמניים. ברגע שהחלקים השונים נקבעים במקומם, מחלות אלה ייעלמו באופן הדרגתי. המוח שלכם יכול אז "להיות מופעל מחדש" על ידי צוותים רפואיים כך שאתם יכולים לחוות יכולת גדולה יותר לזכור אירועים ולעבוד על כל בעיה מנטלית המוצגת לכם. אנו אומרים זאת כדי להכינכם כיאות למה שעומד לקרות. אנו כולנו ניתן לכם שיעורים לאחר שהממשל החדש מוכנס לתפקידו!

שיעורים חדשים אלה הם ביסודם כדי לתקן את מה שהאופל הזין אתכם במשך כמה אלפי שנים האחרונות. תודעה מלאה תחבר אתכם לגאיה ולרשומות האקאשיות של האנושות. אתם תהיו זקוקים לידע קודם על מה שבאמת קרה מאז האמנזיה הנוכחית שלכם.  דרישות הרוח הן שהאמת תהיה ידועה ותחלקו אותה ביניכם. זו אחת מהאחראיות הרבות שלנו לכם. אתם צריכים להיות מסוגלים להעריך ממלכה זו ולהחליט מה הינו טוב, רלבנטי או רק צריך להיפטר ממנו. אנו צריכים להקים את הקולקטיב המתפתח שלנו ולהכין אתכם  בכל דרך אפשרית לתודעה מלאה. בנוסף, אתם צריכים להיות מודעים לאגרטה ולהגעתם של משפחות הרוח והמרחב שלכם. יש לברך איחוד גדול זה המשנה ממלכה זו. זה מאפשר לכם לעצב חברה גלקטית אמיתית! הללויה! הללויה! הללויה!

היום, אנו הרחבנו על אירועי היום! הרבה מתרחש עכשיו כדי להפיל את האופל ועבדיו שהם תסבוכת הדומה לתמנון וכן את המוסדות בעלי צורת חשיבה דומה, כך שהפעולות להביא לכם שפע ולאפשר ממשל חדש יכולות לבוא לידי ביטוי! אנו אכן חיים בזמן של פלאות ואירועים בהשראת השמיים! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!
  Translation: Gili Weizman אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar