קוראים

יום שישי, 4 באפריל 2014

01.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 1 באפריל 2014

12 מגשר חלומות, 9 קוף, 10 האדמה

Dratzo! עולמכם משתנה. אירועים המתממשים עומדים לשנות את המאד מהות של  מהו עולמכם. בשעה זו, אתם גרים בגלובוס מלא עם חובות שמנוהלים על ידי קבוצת משרתים מאוד אפלה וחמדנית. כל אחד מהם מרגיש באופן עמוק שכיבושיהם הרבים דורשים הכרה. אנשי אופל אלה נהנים ביסודיות מעמדתם הנוכחית שהחברה הביאה אותם אליה. המחשבה לוותר עליה מביאה להם תחושה פנימית של זעם עמוק.  שותפינו השונים לוחצים אותם אל הקיר, ונותנים להם רק אופציה אחת, דהיינו להיכנע. מציאות זו לא יכולה להיות יותר אחת אשר נותנת זכויות מיוחדות למעטים השולטים על רבים. האור מגיע ומביא עימו יום חדש! יום חדש זה מכיל צדק גלובלי ביחד עם שפע כללי. הממשל ינוהל תחת אחריותם של האנשים. תאגידים ובנקים גדולים ולא חוקיים עומדים להתפרק ומחליפיהם מוגבלים לרצונם של האנשים. הדרכים הישנות יתפוגגו במהירות. מציאות חדשה תשתלט.

כשניתן ביטוי לממלכה חדשה זו, אתם עומדים ללמוד הרבה מהמאסטרים הנעלים שלכם. אתם עומדים לגלות גיאוגרפיה חדשה הכוללת את האדמות של כדור הארץ הפנימי. האגרטנס עומדים להציג את עצמם לכם. הגילויים הרבים שעומדים להיות מוצהרים הם רק ההתחלה של מה שהחונכים החדשים עומדים ללמד אתכם. אתם עומדים ללמוד במהירות הרבה על תודעה מלאה. אנו חיינו במצב נהדר זה מאז לידתנו. לפני כ-13 עד 16,000 שנים ניסויים רעים הפכו אתכם לישויות שתודעתם מוגבלת שאלו אתם, אפילו עד עצם היום הזה. הקשר הראשוני מיועד בעיקר לסיים תהליך מיוחד שהשמיים התחילו לפני עשורים רבים. אנו מגיעים, לכן, להדריך אתכם באהבה חזרה להנאות הכלולות בתודעה מלאה. לאחר מכן, אתם  יכולים סוף סוף להיזכר מי אתם באמת ומדוע אתם התגלמתם בזמן זה. ביליונים של חונכים, כפי שאנו מכנים את המורים החדשים שלכם, עומדים להראות לכם את הדרך. כל סט של הוראות עומדת להיות הזרז לפוטנציאל הענק שעכשיו נח חבוי מכם.

פגישה קרובה זו איתנו עומדת להיות סדרות של אתגרים יומיים המיועדים לפתוח את המיינד שלכם ואת ליבכם למציאותיות החדשות. כל אחד מאיתנו בילה זמן רב בהרכבת סילבוס אשר מציג את העצמי האמיתי שלכם. אתם פיתחתם אישיות אשר מתוכננת רק לאפשר לכם לשרוד. אמונתכם, ואפילו הדמיונות שלכם, מבוססים על סט כוזב זה של מציאותיות חיצוניות.  אנו מתכוונים לפצח זאת לרווחה ולאפשר לכם לראות מי אתם באמת. אנו מצפים מידה גדולה של התנגדות מצידכם כשאתם מתחילים להיפתח ולאחר מכן לאפשר לישות אמיתית זאת להיחשף.  קבורה עמוק בתוככם היא אהבה וצורך עמוק להיות נאהבים ומוערכים. חסר לכם כבוד אמיתי בחייכם היומיומיים.  זה עומד עכשיו להשתנות.  אתם סוף סוף תאפשרו לישות אמיתית זאת להציג את עצמה. חקירתנו, והעובדה שאנו יכולים לקרוא בקלות את המיינד שלכם, עושה זאת קשה להמשיך את האישיות הישנה שלכם. אתם עומדים ליהנות מהחירויות ומהשפע החדשים שלכם, אבל אתם גם עומדים להתמודד בדרך מאוד אוהבת על ידינו.

צמיחה מנטלית ורגשית היא המפתח להעלות תודעה. הבסיס הוא אהבה. חושיכם וחוכמתכם עומדים להדריך אתכם למה שאתם יודעים שהינו נכון. אנו מתעמתים תוך שימוש בכלים הנמצאים בדינמיקה של נוזלים ומשתמשים באלה כדי לבנות בכם מימוש שקט של מי אתם באמת. זה יתרחב כשאתם גדלים באור זה, מרגישים תמיכה אמיתית ורואים אמפתיה אמיתית למי שאתם באמת.  לפני זמן רב, בילדות המוקדמת ביותר שלכם, אתם אפשרתם לכך ללכת עמוק פנימה כשאתם הבנתם מה שנדרש כדי לשרוד במציאות נוכחית זו. אנו מתכוונים להתמיר אמונה בסיסית זו ולהכין אתכם לתודעה מלאה. כל אחד מכם הוא ישות אוהבת, טובת לב ויקרה. התחפושת שאתם שמים עליכם צריכה להישטף והאישיות האמיתית שלכם סוף סוף תתגלה. כולכם עוברים דרך תהליך זה בשלוש השנים הראשונות של חייכם. עכשיו זה עומד להשתנות ואלה שיכולים לקבל בקלות את השינוי שלכם לתוך תודעה מלאה, יוצגו. זו באמת המשמעות של הקשר!

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים היום עם מסר של אהבה ושל אור. אמריקה עומדת על סף תהום גדולה. לפני עשורים, ניתן לה הסיכוי  להחזיר גלובוס זה מחשיכה לאור. חופש חדש זה עמד להביא שפע עצום לכולם. סיכוי זה בוזבז על ידי אלה אשר, מאז המהפכה האמריקאית, עבדו באופן בלתי נלאה לערער את המאוד סיבות שניתנו בהכרזת העצמאות לקיומה של אומה זו. הנהגה זו רצחה את לינקולן, והקימה ממשלה דה-פקטו הבנויה על תאוות בצע ורודנות, ולאחר מלחמת העולם השנייה עוצבה "מלחמה קרה" אשר שמרה אומה זו ועולם זה כנועים לחשיכה שהיתה כה עמוקה שכמעט הצליחה בכוונותיה. בכל זאת, האור עלה, והזוהר העמוק שלו מסיר חשיכה זו. האהבה המקודשת של השמיים ממלאה גלובוס זה בדרך חדשה, ותומכיה עומדים להציג אתכם למציאות חדשה!

אור מקודש זה יביא לכם בתחילה שפע חדש ביחד עם מציאות פיננסית חדשה. מציאות זו תייצר ממשל חדש. אלה אשר משרתים את האופל עכשיו צריכים שיקבצו אותם וישימו אותם בצד כשמציאות חדשה נוצרת מסביבכם. שותפינו ובני בריתם החדשים עובדים כדי לגרום למתנה גדולה זו של חופש וריבונות אישית. כולם דורשים חופש. בכך, אנו מתכוונים למצב שהינו מעל הישרדות ובריאות המאפשר לכם לחשוב בבהירות וליישם את השיעורים של ליבכם לחייכם. יש לנו הרבה מה לעשות ואנו עומדים לעשות עבודה אלוהית זו ביחד. אתם עומדים להיות מסוגלים שתהיה לכם את כל הטכנולוגיה שאתם צריכים כדי להתמיר את הסביבה ברחבי עולמכם. אנו יכולים ללכת בחופשיות ביניכם וללמד אתכם לגבי המאוד טבע של ממלכה זו. במשך זמן מדי ארוך, הובלתם על ידי סמכות אפלה אשר סמכה על שקרים וחצאי אמיתות כדי לעשות מניפולציות עליכם מדי יום.

עכשיו, אתם עומדים לשמוע ולראות את האמת! זהו זמן לגלות עולם שהיה חבוי מכם על ידי האופל. כשהאופל מחליק מן העין, בבעלותו תכסיסים לשמור עליכם. היו חכמים, ילדיי המבורכים, אתם מחפשים רק את האור. התרחקו מאלה אשר משתמשים בפחד וברודנות כדי לשלוט עליכם. היו חזקים. אהבה ואור הם כוחות גדולים של הרוח. הביאו אנרגיה אלוהית זו פנימה ואפשרו לרבים לפרוץ את החשיכה ולספק מציאות חדשה. לפני מאות שנים, החופש נולד כאן בזרם מיוחד של מילים ומחשבות. הכוונה המקורית של מסמך זה היא שיראו אותו לכולם. זה הבסיס, זו התכנית המקודשת. השתמשו בו כדי ליצור ממשל ולבטא בחוכמה את ריבונותכם האישית. זמן בלתי רגיל זה נועד ללדת חלום נפלא זה ולסיים את בידודכם מחברכם, גם בתוך וגם מסביבכם. הושענא!

היום, אנו מתקרבים לעולם חדש. אנו משתמשים באנרגיות הקולקטיביות הגדולות שלנו לקראת מתן ביטוי למציאות חדשה. אנו מאפשרים את אלה אשר עבדו בחריצות כדי ליצור עולם חדש המלא באור, באהבה, בחופש ובשפע. הזמן מגיע לשינויים ולאיחוד מחדש גדול עם כל האנושות! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


 Translation: Gili 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar