קוראים

Google+ Followers

יום ראשון, 13 באפריל 2014

08.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 8 באפריל 2014


6 הלך שמיים, 12 קוף, 10 אדמה

Dratzo! דברים הומים מסביב לעולמכם! אירועים רבים שהתרחשו מפחידים את מנהיגי קנונית האופל. האירועים מאלצים עכשיו אנשים יהירים אלה להתרכך ולאפשר את עלייתה של מערכת מוניטארית גלובלית חדשה. במקביל להתפתחות זו הוקמה מערכת פיננסית בינלאומית חדשה. סדרת אירועים קשורים אלה יוצרת גלי הלם המאיימים את המאוד קיומם של ממשלות רבות מושחתות ולשעבר כל יכולות. טריז הולך וגדל המופיע עכשיו יגרום להם בקרוב לאפשר את הופעתו של ממשל חדש. תופעה זו שבאה לידי ביטוי תאפשר בסופו של דבר שיתרחש גילוי יסודי על קיומנו. האופל יכול לראות בקלות ששליטתו במשך אלפי שנים רבות מסתיימת במהירות. היא תוחלף בשלטון המבוסס על מוסר, ריבונותכם ושפע הולך ועולה. בממלכה חדשה זו, אתם עומדים ללמוד דברים רבים שהוסתרו מכם; ביניהם מקורותיכם מהחלל החיצון וקיומם בעבר של יבשות שנפלו של אטלנטיס ומו (Mu).

עובדות חדשות אלה עומדות לזעזע אתכם כך שתגיעו להבנה מסוימת של מי אתם באמת. השאר עומד להגיע כאשר המאסטרים הנעלים ואחיהם מכדור הארץ הפנימי פונים אליכם. כל הדברים האלה נועדו להכינכם לעובדה שאתם עומדים לחזור תוך זמן קצר לתודעה מלאה. אלה ששמרו זאת בזהירות מכם הבינו שאמיתות אלה שהתגלו עמדו לגרום ל"מהפיכה" אשר מחזירה אתכם במהירות למאוד קצה של תודעה מלאה. לכן, מספר שקרים גדולים הוצאו לפועל כדי להסתיר זאת מכם. מניפולציות אלה כללו ניסוח מחדש של דתותיכם, שינוי בסיסו של המדע המודרני ויצירת מערכת מוניטארית המבוססת על מחסור.  "דגלים כוזבים" אינסופיים אלה יתוקנו על ידי מה שמתרחש מסביב לעולמכם. בנות בריתנו מעצבים את היסודות עבור מערכת פיננסית חדשה ומכינים את המכניזם לעלייתה של מציאות חדשה. אירועים אלה עכשיו באים לידי ביטוי בשברי שברים מסביב לעולמכם, והם רק ההתחלות!

מערכת העובדות החדשה שלכם מסגלת מחדש את התפיסות הבסיסיות שלכם על עולמכם.  קחו את אלה ביד והיו מוכנים ליישמם בחברות הרבות שלכם. הסיבה העיקרית לכך היא להרים אתכם הרבה מעל רמת ההישרדות ולשחרר אתכם ממשטר ומקנוניה עולמית אשר מטרתה להכחיש את זכויות מלידה הטבעיות שלכם. סופרו לכם שקרים במתכוון. עכשיו עומדים להסירם ולהחליפם באמיתות אשר יהפכו את מרבית מה שאתם יודעים לחסר תועלת. קחו את מה שלמדתם והיו מוכנים להרחיב זאת כאשר המאסטרים הנעלים פונים אליכם. מערכת הידע החדשה הזו היא רק ההתחלה של מה שאתם באמת צריכים לדעת על עצמכם ועל אבותיכם המקוריים, המהגרים הרבים מהכוכבים! ישויות מודעות אלה הגיעו לכאן לסייע לגאיה ולדאוג  למערכת עצומה נהדרת ומשולבת של מערכות אקולוגיות. לאחר מכן, גאיה התאחדה והיה בבעלות ממלכה מודעת במלואה גם על וגם מתחת פני השטח שלה. עולם לא רגיל זה שהוליד גלקסיה זו ובא לנוח לפני עידנים באזור החיים של השמש שלכם.

תהליך ההגנה והשמירה שגם נכלל במגוון של מערכות אקולוגיות, הוסיף לחוסנה של גאיה. התוצאות הראשוניות היו די מבטיחות. המתיישבים הראשונים זכו לחידושה של גאיה ושל מערכות החיים שלה שהביאו שמחה גדולה לכולם. תהליך זה הוטה זמנית על ידי עלייתה של המושבה הבת החדשה של אטלנטיס. שליטי מושבה בת זו הושפעו במידה רבה מהכמרים ומהכוהנות של רצף האנצ'רה. ניתן היה להשוות זאת לאגדות על נפילתה הגדולה של האנושות בתוך החשיכה. אגדות אלה לא אפשרו להבין באופן מלא את העבודות שכפו עליהם האנונאקי וקבוצות של משרתיהם. האמת עומדת עכשיו לפתור בלבול זה! שיעורי היסטוריה המגיעים עומדים להכין אתכם להבין מדוע אתם עכשיו בתודעה מוגבלת ואיך אתם עומדים לחזור למצב הטבעי של תודעה מלאה. הצעד הסופי במסע זה עומד להיעשות על ידי השמיים ומשפחות החלל וכדור הארץ הפנימי שלכם.

נאמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! שותפינו השונים ובני בריתם משלימים פעולות שעומדות להביא לכם ריבונות, שפע וחופש. בשלב הנוכחי, כל אחד מכמה אירועים שמובאים לידי ביטוי מוכנים לשנות באופן משמעותי את העולם בו אתם חיים. האופל היה אחראי מאז שהאטלנטים עזבו למיקום שלהם בבטא סנטורי (Beta Centauri). הם השאירו מאחוריהם את אלה אשר הפעילו בהצלחה מניפולציה על פני השטח של מציאות זו כמעט 13 אלפי שנים. שלטון זה מגיע לסיומו כשמוסדות חדשים נולדים. בשעה שזה קורה, אנו התבוננו כשהשמיים התאימו וכיילו מחדש את הגוף המנטלי הרגשי והפיסי שלכם. כשכל אחד מהם ישיג רטט גבוה יותר, אתם תהפכו למסוגלים לספוג תפיסות חדשות ולחשוב מחדש על הבסיס של האמונות העיקריות השונות שלכם. באמצעות התמרות קטנות אלה אתם לאחר מכן מוכנים לקבל את מה שאנו צריכים לספר לכם.

אנשים יקרים מבורכים, אתם במאוד קצה של מציאות חדשה. מרבית מה שאתם יודעים ניתן לכם בחידות. האופל התעקש להסביר לכם שחידות מוזרות אלה הינן אמיתות. למעשה, הן מערבבות רק חצאי אמיתות. בכוונתנו להציג לכם את החידה פתורה במלואה, בהשמטת כל המסתורין. ברגע שאתם קולטים מסרים אלה, אתם יכולים לראות מי אתם באמת, ומה הייתם פעם. פעולות אלה הן רק ההתחלה של מה שאנו עומדים לומר. אתם צריכים להיות סמוכים ובטוחים על יעדכם במסע הגדול. הרבה נכתב על ידי רבים, בניסיון לחשוף מה שהאופל בלגן בצורה מתועבת. בהשמטת המסתורין, אתם יכולים לאחר מכן לראות כמה ייחודיים ונפלאים אתם באמת. במסגרת חדשה זו, אנו יכולים להציג לכם על מה מדובר באמת בתהליך ההתעלות!

אתם נכנסים לממלכה המלאה בפלא ובניסים! זה דורש מכם להתמקד עמוקות ובתשומת לב באלוהות, ובמשמעות האמיתית של שירות אלוהי. באופן זה, נושאים רבים מקבלים משמעויות עמוקות שלא חוויתם בעבר. אופן זה דורש רמה מיוחדת של אימון כדי לאפשר לכם לראות ולתאר בקווים כלליים בבהירות מה אתם צריכים לעשות כדי להשלים את מטרותיכם הפנימיות והחיצוניות. כל זה קשור כך שאתם יכולים לגלות במהירות איך מחוברים הממלכות הרוחניות והפיסיות. תובנה זו מאפשרת לכם לפעול בהדדיות כקולקטיב מאוד נהדר ולשאוף למטרותיכם המשותפות והאינדיבידואליות. אתם הופכים לחברים גם באחים ובאחיות של האור בשמיים וגם בכדור הארץ. אתם חוזרים למשימות המקודשות שהביאו אתכם לפני שנים רבות לממלכה המפוארת ביותר הזו!

היום, בחנו בקצרה מה שמתרחש מסביבכם. היו מוכנים לקסמים ולניסים גדולים שיקרו. אנו מעצבים את האירועים שעומדים להתמיר את מציאות פני השטח שלכם, כך שבסופו של דבר יתאפשר לגאיה להפוך  בשנית שתי ממלכות שלה לאחת! הזמן לחגיגה נוצר מסביבכם! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!) Translation: Gili 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar