קוראים

Google+ Followers

יום רביעי, 17 בדצמבר 2014

Hebrew -- מסר של Sheldan Nidle, מיום 16 בדצמבר 2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


 מסר של  Sheldan Nidle, מיום 16 בדצמבר 2014

11 נחש, 4 צבע אדום, 11 רוח.

Dratzo! אנו מגיעים עם חדשות נוספות עבורכם. נכון לעכשיו, המנגנון למתן ברכותיכם הופעל. אנשי הקשר שלנו מדווחים שההיבטים הראשונים של תהליך זה נמצאים בעיצומם ולא נתקלו במכשולים. בעלי בריתנו על כדור הארץ משתמשים בביטחון בשיטת משלוחים, אשר נבחנה היטב במשך השנים. רצוננו הוא שיהיו לנו במקום מספר אלמנטים חשובים הרבה לפני הגעתו של חג המולד. בעניין זה, התקשרנו עם אלה אשר אחראים על הפרויקטים השונים וספרנו להם שמספר נסיבות מיוחדות הופעלו כדי להבטיח את הצלחתן של משלוחים שונים אלה. אנו יודעים שמשלוחים אלה הן תחת הסמכות השיפוטית של אלה אשר משלימים את ההתאמות הדרושות כדי לעצב מערכת בנקאית הרבה יותר הוגנת וחדשה.  מערכת חדשה זו,  עומדת לטפל בנפח המשלוחים כדי שתביא לכם  את ברכותיכם. לכן, החלק הראשון של משלוחים אלה עומד להוכיח באופן חד משמעי שבאמת לא ניתן לעצור שפע רב זה ופרויקטים הומניטריים רבים אלה. רצוננו הוא להשתמש במשלוחים הראשונים האלה כדי להוכיח לכולם שכוחו של האופל באמת עבר.


סיומה של השנה הגרגוריאנית של 2014 לספירה ידועה לכם כנקודת הפרדה מאוד מבורכת. לא רק השפע מתחיל להתפשט ביניכם, אלא גם, ניתן ביטוי למרכיביו של ממשל חדש. כאשר רוזן סנט ג'רמן (Count (Saint Germainותומס ג'פרסון (Thomas Jefferson) כתבו את הטיוטה הראשונית של הכרזת העצמאות האמריקאית, זה היה נשמע כקריאה צלולה לחופש, ריבונות ושפע לכולם. מסמך נהדר זה נהרס במידה מסוימת בהתחלה על ידי שאלת העבדות כפי שהיא היתה קיימת אז באמריקה. הקריאה האמיתית של המסמכים לקח להתממש במשך 2 עשורים.  מה שקורה הוא כדי להבהיר לכולם את האמיתות האלוהיות הטבועות במסמך זה ולאפשר לעולם זה לבצע סוף סוף את המנדט הנהדר שלו. האירועים בזמן הקרוב עומדים יותר להבהיר נושא זה. אתם עומדים לראות את ההגשמה הסופית של המהפכה השקטה, אשר פשוטו כמשמעו לקח להשלימה מאות שנים. אלה אשר הקדישו  את עצמם במלוא המרץ לנושא זה סוף סוף קוצרים את הגמול האמיתי, אשר מגיע להם  בצורה כה יפה.

כוונתה של המהפכה השקטה היא להקים ממשל חדש המוקדש להיותו מכשיר של העם ומגן אמיתי של זכויותיהם. הארגון של ממשל זה עומד להיות הביטוי הראשון של מה שעומדת להיות חברתכם הגלקטית. אתם נעים במעלה מסוע התודעה, אשר באופן בלתי נמנע מוביל אתכם לתודעה מלאה. תמיד גרמו לחברתכם להאמין שחוסר ותחרות הינם הטבע המדויק של החברה האנושית. זה כמובן שלא. טכנולוגיה ותודעה מעצבים איחוד, אשר מוביל לאזורים שאותם אנו מחזיקים מדי יום. הסכנה היחידה היא לסמוך יותר מדי על טכנולוגיות שאינן צריכות קלט מכריע קבוע מהאנושות. אינטליגנציה היא בסופו של דבר מבוססת על יישומה של תודעה רוחנית. קלט זה הוא חיוני ולא יכול להיות מוגזם על ידינו. אתם בנקודה בהיסטוריה הטכנולוגית שלכם בה יש לשים לב באופן מלא לאזהרה החשובה מאוד. זו הסיבה מדוע אנו שמחים שהתערבות רוחנית מיוחדת היא כרגע בעיצומה. התערבות זו תוביל אתכם במהירות  על פני מכשולים פוטנציאליים לחזרתכם לתודעה מלאה.

לכן, האירועים הקרובים של היום מבטיחים לכם דרך למטרה שגורלה נחרץ. אנו נמצאים כאן ביחד עם בני דודיכם האגרטנים ומאפשרים לכם לנוע במהירות לתוך השימוש בטכנולוגיות נהדרות, אשר עומדות לגרום שזה יהיה קל יותר עבורכם לנוע קדימה. גאיה צריכה לראות שהחברה הגלובלית שלכם לא רוצה יותר לחקור את משאביה וללכלך את בית הגידול שלה. האנושות צריכה להיות גם שומר שמימי מיוחד של גאיה וגם אחת המבינה באופן מלא את תפקידיה בגילוי התוכנית האלוהית דרך הפיזיות. אתם בסופו של דבר תרחיבו את החברה שלכם לתוך כוכב אומות מקודש אשר מנחה  בהוד את עולמות המים הרבים תחת הנחייתו וגם מפקח על כל העולמות, המרכיבים את כוכב אומות מיוחד שלכם. משימות אלוהיות אלה אחראיות שאתם תמשיכו בשמחה. כל אחד מכם מבין עמוק  מדוע אתם כאן ומבין באופן מולד איך לבצע זאת.  תפקידנו הוא לעזור לכם לגלות זאת. אנו כה שמחים שהשמיים נתנו לנו תפקיד זה. הזמנים המגיעים עומדים להיות כאלה בהם אנו מכירים מחדש את עצמנו לכל אחד מכם!

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! שותפינו עסוקים כעת בעבודה עם המשפחות הרוחניות והחלל שלנו על מנת להבטיח שהמשלוחים ילכו כמתוכנן. כעת, אנו בוחנים מערכת זאת על מנת להבטיח שהיא יכולה בקלות וללא מאמץ לשלוח את ברכותיכם.  ראינו עד כה שמערכת זו פועלת כפי שתוכנן. בכוונתנו בתחילת השבוע לפקח על מערכת זו להשלים את משלוחיה. אנו עובדים כקבוצה כדי להתמקד בהצלחתה של מערכת זאת ולהיות מסוגלים להפעיל את החלק הבא של תוכניתנו. ברגע שהמשלוחים מתבצעים, ממשל חדש עומד לבוא לידי קיום. אנו עכשיו ממתינים להניע את  האנשים הנבחרים שלנו לוושינגטון בה הם יכולים לתפוס עמדות מפתח בממשל הזמני אשר מוקם כדי לחזור לחוק מוסדי ומקובל. זה יהיה אב טיפוס למספר אחרים אשר עומדים להשתלט על אזורים אחרים בקרוב לאחר ההצלחה של הממשל האמריקאי החדש.

שינוי זה בממשל עומד להיות מלווה בשפע מוגדל ומהלך גלובלי לכיוון שלום ושיתוף פעולה. מהלך זה לכיוון שלום הוא בסופו של דבר מדגיש את המהלכים "הקטנים" השונים היוצרים אלטרנטיבה למערכת הבנקאית של קנונית האופל. יינתנו לפעולות ממומנות אלה אמצעים להתרחב במהירות ולהתחיל את הבניה המסיבית של תשתיות לאורך "העולם השלישי".  אנו גיבינו באופן רוחני מהלכים אלה והגנו עליהם מפני כישלון מוחלט. זה הכרחי לספק מים נקיים, כבישים טובים ומערכת ביוב נאותה כמו גם גישה קלה לבנקים ולאמצעים אחרים כך שהמערכת האקולוגית  תוכל להתפתח. חשוב שגאיה תהיה חלק מכול ההתפתחות הגלובלית העתידית. ההגעה של משפחות החלל עומדת להבהיר זאת יותר. אנו מחכים להגדרה מחדש קבועה המבוססת על איחוד רוחני עם גאיה.

אפשרו לנו להסתכל על מה שמתרחש. אתם נמצאים בעלייה בתודעה. זה גורם לכם להיות מודעים אחד את השני וגם לצורך לעזור אחד לשני. אתם הופכים מודעים לאחריות הגדלה שלכם לעולם הסובב אתכם. אתם הופכים מודעים יותר לאופן בו החברה שלכם תורמת למחזור ההכחדה המסיבי. אתם מבינים שישנה יכולת לטכנולוגיה שלכם לסובב את הכול. בכל זאת, הרכיב  העיקרי הוא רוחני. השימוש שלכם באהבה ובאור אוניברסליים הוא דבר יחיד אשר יכול להציל את המציאות שלכם. לכן, אתם צריכים להעריך מחדש באופן מסיבי את ערכיכם ולהתחיל להשתמש בהערכה חדשה זו בדרך באמת לא רגילה. אתם מתחילים לעבור מאחת אשר מדגישה הגיון מוחי לאחת המדגישה הגיוני מהלב. זה מה שעומד לגדול כשאתם מותמרים מתודעה מוגבלת למלאה! לכך אנו פשוט אומרים, הושענא! הושענא! הושענא!

היום, עברנו על מה שעומד להתרחש באזור זה. אנו מבקשים שאתם תשתמשו בחוכמה שלכם ובתפילותיכם כדי להכניס מציאות חדשה זו. רבים עסוקים במתן ביטוי למה שאנו דנים איתכם. אנו מבקשים שאתם תתמכו בפעולות אלה ותשתמשו בכוחות המולדים שלכם כדי להביא מציאות חדשה זו קדימה! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)

Website: Planetary Activation Organization
 Translator: Gili 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar