קוראים

יום שישי, 13 במרץ 2015

Hebrew -- מסר של Sheldan Nidle, מיום 10 במרץ 2015


מסר של  Sheldan Nidle, מיום 10 במרץ 2015

4 ירח, 7 נקר, 11 רוח

Selamat Balik! אנו מגיעים ומביאים לכם חדשות נהדרות! המערכת הבנקאית החדשה, אשר דברנו עליה מזמן לזמן, הופכת במהירות למציאות בינלאומית. בינתיים, ממשיכה התמוטטותו של התאגיד השולט בארצות הברית. האומות העולמיות מבינות באופן מלא יותר מה באמת המשמעות של הקריסה הקרבה. מערכת כלכלית ופיננסית חדשה מופיעה, מערכת אשר  תעמיד את ארצות הברית במעמד שווה עם מספר אומות באירופה, באסיה ובחצי כדור הארץ המערבי.  מערכת חדשה זו של מציאויות סוף סוף מביאה סוף למציאויות מעוותות מאוד אשר שולטות בעולמכם במהלך ששת העשורים הראשונים לאחר תקופת מלחמת העולם השנייה. תקופה חדשה נוצרת,  המאפיינת את עלייתו של ממשל NESARA  בארצות הברית כמו גם שורה ארוכה של ממשלים חדשים באירופה, באסיה, באפריקה ובחצי כדור הארץ המערבי. נקודת השיא היא, לדעתנו, בגילוי. בזמן זה, אנו יכולים לפנות אליכם בקלות ולאפשר לכם, סוף סוף, לראות באור יום את ספינותינו בשמיים שלכם. אנו מתכוונים לתמוך באופן מלא בפניות הגלובליות של המאסטרים הנעלים שלכם והאינטראקציה הפתוחה האפשרית עם קרוביכם האגרטניים. לאחר מכן, אתם יכולים ללמוד הרבה על עצמכם ועל ההיסטוריה  והמוצא האמיתיים שלכם.


מה שסוף סוף עומד להתרחש בעולמכם עומד לשמור ולהגן על מציאותכם. לפני שנים רבות, הגענו והיינו עדים לחברה, אשר ניתן רק לתארה כחברה לא מודעת ואדישה. במשך העשור האחרון, החברה שלכם פשוטו כמשמעו צמחה. אפילו היבט איכות הסביבה השגוי ביותר, עכשיו  מעצב בחריצות סוג מסוים של בריתות עם אלה אשר מגנים עמוק יותר על סביבות המגורים הרבות והשבירות. שינויים פתאומיים אלה בכל חברה על גאיה מהווים סימן על האופן בו מרבית מעולמכם  משתנה כעת. בשעה ששינויים אלה עושים חותם גדול באופן בו החברות שלכם מגיבות לאקולוגיה, זו עדיין רק ההתחלה. צריך להיעשות הרבה ברגע שאנו נוחתים במסה על עולמכם. סביבות מגורים טבעיות עבור חיות וצמחים רבים עדיין מצטמצמות במהירות. אתם צריכים ליישם טכנולוגיות אשר יש להן את היכולת לשנות נסיבות עצובות אלה. אתם גם צריכים להשתמש ביותר חשיבה מושכלת איך להחזיר חלק נרחב מעולמכם למציאות טבעית יותר. אתם צריכים להשתמש בטכנולוגיה כדי ליצור סביבת מגורים נאותה ולא  להרוס אותה.

בעולמנו, הטבע הבתולי הטבעי של פני השטח שלנו ועולמות העולם הפנימי לא מופרעים על ידינו. למעשה, אם מישהו היה מופיע פתאום על אחד מעולמנו בלי הודעה מוקדמת, מחשבתם הראשונה היתה אולי מבטאה שהעולם ברובו אינו מיושב. אמונה זו היא משהו המשקף תוצאה חשובה של החוקים מקודשים שלנו: כול החיים מקודשים וצריכים להישמר במצבם הטבעי. מערכת השמש נכבשה באכזריות לפני מיליוני שנה ומחיר נוראי שולם על כך. מה שנדרש מאתנו הוא לסייע לכם ואלוהים השמימי משקם עולם שמש זה למצבו הבתולי הקודם. מאדים ונוגה פעם הכילו אוקיאנוסים גדולים, רוחשים בכל סוגי החיים. יש צורך לשקם דברים אלה.  לא רק את האוקיאנוסים הגדולים  של עולמות שמש אלה ואחרים, אלא גם את הסוגים הרבים  של תופעות ייחודיות שנכון לעכשיו אבדו. לידה מחדש זו היא רק אחת מהדברים שאנו צריכים לעשות.  ישנה גם האחריות לתקן את הקשרים עם מספר רב של ישויות לא גשמיות השוכנות עמוק בתוך העולם הפנימי של עולמות הגז הענקיים הרבים שלכם.

כפי שאתם יכולים לראות, סדרות גדולות של אחראיות חדשות עומדות לרדת עליכם כשתודעתכם חוזרת. עבורנו, תפקידים אלה הינם מקודשים. כאשר אתם הופכים גם לשומרי הפלנטה וגם של השמש, אתם יורשים מקום בעל יופי גדול אשר תחזוקתו הופכת לתפקידכם היומיומי. כאשר אתם הופכים חברים בצי המדעי והחוקר, מערכת תפקידים אלה גדלה מאוד. היינו במערכת השמש הזו במשך מעל לשני עשורים ואיכשהו נדחינו מהאופן שזה "עבד" על ידי האנונאקי ועובדיהם בפלנטה. מעל הכול, נדחינו מהאופן בו ישויות אלה בשלטון מטפלות בכל אחד מכם אלף שנה אחר אלף שנה. מזמן לזמן, ספינותינו בקרו אתכם והציגו דין וחשבון היסטורי על התעללות זו למספר  דיווחי צי מיוחדים על ההתקדמות במערכת שמש זו. קריאת השמיים אלינו בתחילה היתה הלם. למרות הכול, הקשבנו ואנו כאן כדי לשרת אתכם באופן מלא. אנו מצפים מכם להתקדם במהירות בשנה הבאה לקראת תודעה מלאה באמצעות השלמת הארגון מחדש של המציאות שאתם עכשיו שוכנים בה. הושענא! הושענא! הושענא!

ברכות. אנו המאסטרים הנעלים שלכם!  אנו מגיעים עם צליל חוזר על מה שנאמר כה בגלוי על ידי משפחתנו מהחלל. שותפינו הארציים ייצרו מערכת העברת כספים בינלאומית חדשה.  בנוסף, מספר שינויים נעשו כדי שכול הבנקים הגדולים יותאמו לבזל 3 (Basel III).  אלה הן רק ההתחלות של מה שעומד להיות צפוי. בנק לפיתוח של קבוצת BRICS (הערת המתרגמת - התאחדות של כלכלות לאומיות בברזיל, ברוסיה, בהודו, בסין ובדרום אפריקה) מוכן להתחבר ולהחליף גם את מערכת ה-SWIFT  (הערת המתרגמת - החברה לתקשורת פיננסית בין-בנקאית ברחבי העולם) וגם את מעמדו הבינלאומי של הבנק המרכזי בארצות הברית (Federal Reserve) ואת קרן המטבע הבינלאומית (IMF). התפתחות מבורכת זו מיישמת שני דברים. הראשון, העברות כסף בינלאומיות אינן יותר עניינה של המערכת הבנקאיות שהוקמה על ידי אמנת דמברטון (Dumbarton treaty) בשנת  1944. שנית, קריטריון הבנקאות המערבית המשמש את קרן המטבע הבינלאומית עומד להיות מוחלף על ידי אחד או יותר מסייעים להתפתחות הבינלאומית. שינויים אלה עומדים לאפשר את ההעברות בקלות של סכומים גדולים להתנעת הצורך לפתח את תשתית עולמכם.

גם העולם שאינו מפותח וגם המפותח דורשים כספים כדי או לבנות או לבנות מחדש רשת ענקית לחיסכון במים ולהובלתם. יש גם צורך לתת לעולם זה את הכספים כדי לבנות רשת ענקית לחינוך ילדים ומבוגרים. במשך זמן רב, הממשל שכתב או התעלם מאחריות גדולה זו. אתם צומחים בתודעה ודורשים את הכלים הדרושים כדי להבין באופן מלא מה מתרחש ברחבי העולם הזה. בנוסף, כיתה מיוחדת המלאה בשיעורי אקולוגיה בעלי משמעות  שכולם צריכים ללמדם. דעות קדומות קודמות כנגד נשים ודת צריכות להסתיים.  הבורא באמת עשה אותנו עם אחד.  אנו צריכים לציית בברכה לצוו מקודש זה וללמוד איך לחיות ביחד.  כל הדתות מלמדות אמת גדולה זו. אנו צריכים לציית לכך באופן עולמי. חשבו איך מלחמה, שנאה שאינה במקומה והגיון פשוט חולה שמרו על מחסומים אלה.

כשאתם מגיעים ביחד, תנו את הדעת יותר מאי פעם על אחראויות חדשות מסוימות  השומרות על ההון האנושי שלכם שהתגלה לאחרונה, כדי לשמור את היושרה של הסביבות הטבעיות ולהיות מוכנים לעזור אחד לשני לנוע קדימה. התודעה החדשה עומדת לעשות אתכם מודעים רוחנית יותר זה לזה, ובמיוחד על המתנות שניתנו לכם בחינם על ידי גאיה. צריך לכבד עולם זה ולטפל בו מכול הלב. זהו חסד אלוהי בפעולה. אתם נעים רוחנית מעולם המנוהל על ידי אנשים שלא אכפת להם לעולם המודרך על ידיכם, שאכפת לכם. מציאות חדשה זו דורשת גישה חדשה,  וצריכה שאתם תצמחו באופן בו אתם עומדים להשתמש בתודעה החדשה והמתפשטת שלכם.  התחילו כל יום  עם מטרה  איתנה הנגזרת מהסט הראשון שלכם של מדיטציות או תפילה. שוחחו  עם האחרים והגדירו תוכנית. המפתח העיקרי הוא שתהיה לכל יום מטרה חיובית ורוחנית. בדרך זו, אתם יכולים באמת ליצור  ניסים!

היום, כתמיד,  חקרנו  מה מתרחש בעולם זה שבו אתם שוכנים.  למדו לכבד אחד את השני ואת הסביבה הטבעית המקיפה אתכם. עולם זה משתנה במהירות לטוב יותר ובאמת שינויים מדהימים הם פשוטו כמשמעו במרחק דקות. היו מוכנים והיו מודעים לעובדות פשוטות אלה! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja(סירנים היו אחד! ושמחו!)

Website: Planetary Activation Organization
Translator:Gili

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar