קוראים

Google+ Followers

יום שישי, 16 בינואר 2015

Hebrew -- מסר של Sheldan Nidle, מיום 13 בינואר 2015


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federationמסר של  Sheldan Nidle, מיום 13 בינואר 2015

13 הלך שמיים,  11 אינסופי, 11 רוח

Selamat Jalwa! (היו בשמחה אינסופית!) אנו מגיעים עם חדשות נוספות! השריד האחרון של התנגדותו של האופל הוא במערכת הבנקאית שלו. פרחחים אלה מעכבים את הפצתן של ברכותיכם  בהיותם כביכול מוכנים שלא כיאות להכין את כספיכם. אנו הורינו לבעלי בריתנו הארציים לקבוע מועדים סופיים ולפקח באופן אישי על השלבים האחרונים בתהליך זה. בנוסף, בעלי בריתנו מספרים לנו שצריכים להכין עבורכם מנהלי עושר רבים. אנו אחוזי בחילה מגילויים אלה והורינו לבעלי בריתנו להיות קפדנים מאוד ולדרוש שיותר להם למנות צוות  שיש צורך בו כדי להבטיח שתהליך זה ילך חלק במידת האפשר.  אנו מוכנים להשתמש בטכנולוגיה שלנו כדי להבטיח  שמערכת נהלים סופיים  אלה תושלם ללא עיכוב נוסף . אנו גם פקחנו על הפירוק הקרב של מספר ממשלות גדולות. עולמכם היה תחת האגודל של מספר יחידים מהאופל שהינם עשירים מאוד וממוקמים היטב מאז שהאנונאקי עזבו מציאות זו לפני כ-20 שנה. מאמצינו עכשיו  ממוקדים על הכנת מציאות זו לסילוקם הסופי של שליחי אופל עוצמתיים אלה.

אנו עובדים בזהירות עם סוכנויות ידועות בציבור שונות כדי לעצור  יחידים עוצמתיים מאוד אלה בזמן הנכון. בסופו של דבר, האופל, היה אחראי על מציאות זו כ-13 אלף שנה.  כאשר יחידים שונים אלה נעצרים, השולט האחרון של מציאות זו יהיה "מחוץ לעסקים". זה יכול לאפשר לממשלות לשחרר הצהרות רשמיות לגבי האופן בו המערכת הפיננסית החדשה עומדת לפעול באופן גלובלי. מערכת חדשה זו עומדת להיות המעבר מהעולם הקשה אותו אתם מכירים לעולם המלא באנרגיות של האור. בשפע הודעות זה נכללת הודעה אשר מכשירה את הקרקע להגעתנו. בהודעותינו, אנו מתכוונים להכשיר את הקרקע עבור המאסטרים הנעלים והגעתם הרשמית של האגרטנים. ברגע שאתם מודעים באופן מלא, אומה כוכב חדשה עומדת להיווצר. היא תהיה מורכבת מישויות גשמיות וגם מישויות שלא גשמיות. אתם עומדים ללמוד הרבה על חיים פיזיים. אהבתכם עומדת להתעלות לתוך השמחה הגלקטית. באותו זמן, חוכמתכם  תגדל באופן גדול ואתם תלמדו על השמיים ועל המאוד אופי של שירות אלוהי.


ידידיי, זהו זמן עבור השתקפות והשראה. אנו רואים את עצמנו כשליחים מיוחדים שנשלחו לחלק זה של הגלקסיה שלנו כדי להשגיח עליכם, וברגע האלוהי הנכון לנחות ולהתחיל סדרות מסיביות של חונכות - כדי להכינכם להתמרה הענקית אשר הינה ההעברה לתודעה מלאה. החברות שלנו מבוססות על אמת וקבלה עצמית מלאה. אנו שוקלים בדיקה  של הפיסיות שהינה הישגינו הגדול ביותר. כל אחד מאתנו בילה זמן כחלק ממשימת הבדיקה לחלק מסוים בגלקסיה זו או חצה מרחב ובדק את הפלאות של גלקסיות אינסופיות הסובבות אותנו. במהלך מחזורי החיים הארוכים שלנו אנו רכשנו שורה שלמה  של חוכמה חדשה והוספנו אבנים יקרות אלה לידע  גדל  יותר מאי פעם. לכן, לכל אחד מאתנו יש מחסן גדול של אמיתות לגבי מציאות זו ואחרות רבות מאוד. לקחנו את החונכים שלנו והתאמנו אותם אליכם. ברגע שנבחרו, כל חונך ליווה את הצוות הרפואי שלכם כשהוא עשה את סיבוביו הליליים.

חונכות היא במידה רבה המשימה החשובה ביותר שאנו יכולים לבצע. כל אחד מכם הוא או זרע מכוכב או ישות אשר סבלה חיים רבים על פני שטח עולם זה. תוך זמן קצר, אתם עומדים להיות מוצגים לנו. אנו לוקחים פגישה זו ברצינות. יש לכם לפייס אנסמבל ענק של קרובים מהעבר. יש לקחת בחשבון גם את חייכם הרבים בעבר.  ברגע שאתם קבלתם כל זאת, אנו צריכים להשתמש ביכולתנו כדי להכין אתכם ללמוד בצנעה על מי הייתם ומה באמת מדובר במחזור חייכם הנוכחי.  זהו באמת תהליך מיוחד מאוד, אותו אנו עומדים לחלוק אחד עם השני. כל אחד מאתנו עומד לגדול במשותף מחוויות אלה. אתם חלק חשוב מחברה זו. אתם עומדים להוסיף את "הטעם" שלכם לאופן בו החברה הגלקטית החדשה הזו עומדת להיוולד. לכן, אתם צריכים לאפשר לנו במשותף ליצור את העצמי המודע באופן מלא שלכם. המלאכים שלכם  ומארחים שמימיים אחרים עומדים לסייע לנו בתהליך מקודש זה. תהליך זה הינו הקדמה למה שאתם עומדים להשלים בחברה הגלקטית החדשה הזו. זו באמת עומדת להיות תקופה חדשה עבור האנושות!

 נמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים עם חדשות חשובות על מה שמתרחש כיום בעולמכם. כפי שצוין במסרים קודמים, ברכותיכם קרובות מאוד למשלוח מסיבי, אשר יאפשר לממשל העיקרי שלכם להשתנות. האומה הראשונה שנקבע לה  מועד לאירוע חשוב זה היא אמריקה. צוין לפני זמן רב שאמריקה היא הנקודה בה קנוניה  לא קדושה זו היתה הראשונה לטעום את הקשיים של תבוסה. השמיים שלחו בחסד שליחים מיוחדים כדי לעזור לנו בכך. חברינו באגרטה  סיפקו לנו בנוסף משאבים מקודשים. אלה יאפשרו לעולם זה לגרש נבזים אלה מכוחם ולאפשר את ההקמה מחדש של חוק מקובל ומוסדי באמריקה.  זו רק תחילתו של תהליך אשר עומד להיות מופץ לאורך גלובוס זה , ולהביא לכם חופש ושפע! אנו מברכים את חברינו, ומעל הכול, את השמיים. אנו מברכים את השמיים ואת כולם על כך שגילו את האמצעים לשנות אזור זה מחשיכה לאור נהדר!

שינוי גדול זה מתרחש לכם ברוחני ובפיסי. השמיים משתמשים בדרכים כדי לאפשר לאזור  האופל לשעבר את המעבר אל האור. אנו מודים ומברכים אתכם  בכך שאתם אוחזים בחזיון, ומאפשרים לנו להשתמש באנרגיות שלנו  יחד עם זו שלכם. ביחד, אנו כוח נהדר עבור הטוב, אשר לא ניתן להביסו. אתם עומדים לראות בקרוב את התוצאות של מה שנעשה במשותף. האופל  נאלץ לאפשר לבעלי בריתנו להפיץ את העושר שהאופל גנב במשך כמה מאות שנים אחרונות ולתת לכם את החופש שלכם באמצעות סיום כל החובות ושחרורכם משעבוד חובות מאוד חכם. תהליך זה עומד להביא לכם ממשל, אשר  הינו המעבר ממניפולציה של אמת ושליטה מרושעת לחופש נהדר. זה גם יסמן את תנועתכם מבידוד גלקטי לאיחוד עם המשפחות הרוחניות והחלל.

אנו אומרים זאת כדי להזכיר לכם  שאנו עומדים להכניס שוב את המציאויות הרוחנית והפיזית כשגרירים אמיתיים. אנו עומדים להתחבר מחדש עם אלה אשר במשך תקופה ארוכה הגנו עלגאיה ושירתו אותה כהיררכיה הרוחנית שלה. כשאתם נותנים ביטוי בשנית לשמחות של תודעה מלאה, אתם עומדים להכיר מחדש את עצמכם עם ישויות נהדרות אלה. במשך אלף שנה, הסתכלנו בהם לצורך הדרכה בנוהלי הריפוי והסיוע הרוחני שלנו. חוכמתם והשמחה הנהדרת שלהם היא נחמה גדולה לנו. עכשיו, זהו בקרוב זמן עבורכם לפגוש ישויות של אור גדולות אלה. הם ייעצו לשמיים על הדרך הטובה ביותר להזיז כל אחד מכם  לרגע הנהדר ביותר של זיכרון. אתם עומדים לראות כמה מדהימים  ישויות אלה באמת! אנו עוזבים אתכם עכשיו, בידיעה  רק כמה קרובים אתם לברכותיכם הנהדרות הרבות! ובכן, אנו מבקשים  שוב את סבלנותכם בכל העניינים האלה. הללויה! הללויה! הללויה!

היום, המשכנו אתכם את מסרינו. אנו מבקשים מכם להמשיך להיות סבלניים ומקווים  שאתם באמת זוהרים בתוככם! קבלו את העובדה שזמן נהדר של ניסים עומד להתגבר לשיא! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת!Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)

Website: Planetary Activation Organization
Translator: Gili

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar