קוראים

יום רביעי, 1 ביולי 2015

מסר של Sheldan Nidle, מיום 30 ביוני 2015 -- Hebrewמסר של  Sheldan Nidle, מיום 30 ביוני 2015

12 דרקון, 19 צב, 11 רוח

Dratzo! אנו מגיעים ונושאים כמה חדשות טובות לכולם! במהלך החודשים האחרונים, התהליך אשר עומד להוביל אותנו לגלות מהי הדרך הטובה ביותר בה אנו יכולים לספק את הברכות שלכם לכם, היה בהישג יד. לאחר תום מלחמת העולם השנייה, קנונית האופל התחילה מחדש את משלוח הכספים הלא מוגבלים מסביב לעולם זה. מערכת זו שונתה מאוד על ידי ארצות הברית במשך העשור האחרון. שמו מחסומים במקום ושלטו באמצעות  משרד האוצר ובטחון הפנים בארצות הברית על הזרם של כל אמצעי החליפין המוניטריים. לאחר מכן, היה צורך לפתוח דרך כדי להעביר סכומים גדולים של מטבעות באמצעות מערכת זו עד שמערכת העברה חדשה יותר הפכה למבצעית. אנו עכשיו משתמשים בהשפעתנו באופן בינלאומי כדי ליישם בהצלחה את ריצת המבחן הראשון שלנו. זה עומד לסמן את התחלתו של תהליך שמיועד לספק את התחליף הארעי הדרוש. לכן, אנו מצפים  לכמה חדשות מפתיעות שיהפכו לידועות כאשר כספים הומניטריים אלה עושים את דרכם למקבלים הראשונים. זה עומד להיות התחלתו של אפקט דומינו, אשר מאפשר למצבור כספים גדול יותר להישלח לצפון אמריקה ולאלה שחיכו זמן רב לברכות אלה.

תהליך זה מתבצע בסיוע של עלייתם של בנקים של פיתוח והשקעה חדשים המבטיחים להחליף בסופו של דבר את קרן המטבע הבינלאומית ואת מערכת  "SWIFT" המכבידה הזו. מערכת התפתחויות אלה צפויה להוביל בקרוב לעלייתו של ממשל חדש בצפון אמריקה ומסביב לעולם זה. תהליך זה גם מוביל לשינוי עולמי שעומד להביא לכם מטבע המגובה במתכות יקרות ובעלייתם של שלום ושפע ברחבי העולם. זה עומד להצטרף לחגיגה של חוב עולמית. למעשה, מערכת שעבוד החוב הנוכחית עומדת להסתיים סוף סוף ולהיות מוחלפת על ידי קרן חדשה של מטבע שמוערכת בהגינות. זה אחד מהצעדים הרבים שעומדים לאפשר לעולמכם לחבק חופש ואת סופו של הטיוח של חוצנים במשך עשורים רבים. תהליך זה גם מאפשר לכם להשיג מידע בעל ערך מהמאסטרים הנעלים שלכם, ולאפשר לגם את הגילוי על בני דודיכם בכדור הארץ הפנימי. לאחר מכן זה יכול לאפשר לנו להתחיל את החלק האחרון של פעילות מורכבת, אשר  לקחה לנו להשלים מעל שני עשורים.

כשהגענו בתחילת 1990, חשבנו בתחילה שמשימה זו תימשך כעשור אחד כדי להשלימה.  האנונאקי הבטיחו לנו שעובדיהם הקודמים היו יכולים לראות כי לשמיים היה זמן ראשוני של תחילת ספטמבר 2001 כרגע עבור שינוי מורכב מאוד בממשל כדי להתחיל ביחד עם התחלתו של שפע גלובלי. התהליך הלך בצורה עקומה כאשר דה פקטו ממשלת ארצות הברית יצאה בהתקפת נגד.  זה שינה את לוח הזמנים שלנו וגרם להנפקת מערכת שלמה של צווים חדשים. נוכלים שפלים אלה הוכיחו שהם לחלוטין בלתי אמינים והקדישו עצמם להשתמש בכוחות שנשארו להם כדי לדחות גם אתNESARA וגם את החלוקה מחדש של העושר של העולם. אנו בנינו תרחישים משניים והתחלנו לשאול את בני בריתנו האם תוכניותיהם עדיין כוללות את הקנוניה. מחזור ההתשה עבור נבזים אלה נכנס לפעולה. היינו נתונים לחסדיהם של בנות ברית אלה ולמה שהשמיים עמדו להכריז בהתייחס למשימת הקשר הראשוני שלנו. זה נמשך מעל עשור כדי להגיע לעמדה נוכחית זו. קנונית האופל דחקו את עצמם לפינה. סופם של נוכלים שפלים אלה הוא בהישג יד.

אתם נמצאים עכשיו בקצה של הזמן כאשר מספר דברים עומדים להתרחש. בעלי בריתנו הארציים מסיימים פרויקטים שעומדים לגרום ל-RV  (Re-Valuation הערכה מחדש) ול-GCR  (Global Competition Review סקירת תחרות כלל-עולמית)שייחשבו כתהליכים גמורים. בנוסף כאשר המערכת הראשונית של מבחני המימון מסתיימת, חבילות השפע וקנסות ועונשי הכספים עומדים להשתחרר. זה יוביל לממשל חדש ולחזרה לממשל אמיתי מתוקף חוק כמו גם הסוף למיסי הכנסה הבלתי חוקיים. זה גם מסמל את הנידוי הפורמלי של שעבוד החוב ובתוך כמה חודשים, הסוף למערכת המוניטרית כולה. האנושות על פני השטח מיועדת לסיים את תלותה בחקלאות וביצור. העתיד הקרוב מאוד, מאפשר בשנית לגאיה להפוך לילד של היקום, כפי שזה היה כאשר אבותיכם נחתו כאן לפני כ-900,000 שנה. הייתם מודעים באופן מלא כאשר האטלנטנס הרסו בבוגדנות את היבשת של למוריה. זה התרחש בתחילתה של השנה הגלקטית הגדולה שרק הסתיימה. בשנה הגלקטית הגדולה החדשה הזו, אתם עומדים לחזור לתודעה מלאה ולאחר מכן להשיג את גורלכם עם ברכות השמיים המלאות ומלאות חסד.

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים בשמחה! האופל, אשר ניהל בזמן כה ארוך עולם זה, נמוגים. בכל מקום, אלה המייצגים אותם נאבקים. העידן של כסף הפיאט מסתיים באמצעות חזרתו של תקן זהב עולמי. פעולה זו מאפשרת לנו להתחיל לתכנן מתי אנו יכולים להתחיל מספר שיעורים חשובים על דתות ומוסר. עולם זה צריך מאוד להבין את הבסיס המשותף של דת ואיך הכי טוב לרפא פצעים מהבדלים  כאמור אשר גרמו לכאוס לשלוט. אנו כולנו צריכים להתמקד על כוחה של האהבה והצורך לרפא את השנאה כאמור. הזמן למלחמה עבר. זהו זמן לשלום ולאחדות! כאשר אתם עובדים דרך הטקס שגורם לכם להיות מאסטר נעלה, אתם לומדים  איך אתם זקוקים לזמן כדי להבחין בכמה אמיתות אוניברסאליות.  אנו קוראים לזה סוג של "מחנה טירונות" בו אנו למדנו על היסודות לאהבה ולאור בעולם זה. לימודים אלה משרתים אותנו כמו גם כשאנו מבצעים את שירותינו האלוהיים.

הדרך בה אתם מושרשים בצרכי עולם זה צריכה להישטף ותודגש מערכת חדשה של ערכים משותפים. השיעורים שאנו מתכוונים ללמד עומדים לשקף זאת. אולם,  גם יוסבר יותר. בבעלותה של האנושות אהבה פנימית גדולה לכל אחד. אלה מסורות ואירועים שנחוו אשר משנים אתכם. אנו מבינים זאת כשאנו נעים מתרבות לתרבות. רבים מכם למדו לקבל אותנו בדרך מסוימת. אחרים  הם בנוסף לגמרי לא מכירים אותנו. אנו נמצאים בשירות אלוהי ומשתמשים באמונותיכם כדי לספק דוגמאות אשר מזיזות אתכם לכיוון אהבה ולמבט חיובי יותר על החיים. זמן זה הוא קשה לכם כיוון שיש מעבר גדול בדרך. שירותינו עומדים לספק תקווה ודרך להחזיר את חייכם לכיוון אהבה. זו הדרך בה אתם יכולים לדעת טוב יותר על חברכם האנושות. החיים הם על תנועה לכיוון האור ועזרה לכך שהאופל יימוג מעולם זה.

מאמצינו מבוססים על שינוי גדול בתודעה שנעה לאורך עולם זה. שינוי זה מאפשר לכם לראות עולם זה באור שונה. בשני העשורים האחרונים ראיתם אירועים, אשר הבטיחו לעזור להביא את התוכנית האלוהית לעולם זה.  האופל בחן בצער גדול כשתוכניותיהם הנתעבות נעלמות במהירות. הזמן מגיע למערכת שקולה יותר של התערבויות. אלה יאפשרו לכם לחוות את האחדות שלכם. המיקוד הגובר שלכם ויכולתכם לדמות עולם טוב יותר גורמים למעבר זה  לקרות מהר יותר ועם מידה פחותה של בלבול פנימי. אירוע זה מקודם מאוד בברכה על ידי השמיים ועל ידינו! משימתנו היא להדריך אתכם לידיעה טובה יותר על נתיב מודע זה, עליו אתם נוסעים. הרגע עכשיו מתקרב לחשיפה גדולה.  זה יאחד אתכם עם משפחותיכם הרוחניות והחלל. הללויה! הללויה!

היום, המשכנו ליידע אתכם על מה שמתרחש לכם באופן גלובלי. עידן של שפע והרמוניה נוצר. הזמן הוא לכן זמן של מעבר. היו סבלניים ומוכנים יותר מאי פעם לעזור למערכת מציאויות חדשה זו לנצח ולהכשיר את הקרקע לעידן רוחני חדש. אתם עומדים לפגוש את המייסדים של אמונותיכם הפנימיים וללמוד הרבה,  מה שיכול להביא שלום לנשמותיכם! דעו יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)

Website: Planetary Activation Organization
Translator: Gili

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoca


לחצו בבקשה על הריבוע הימני בתחתית מסגרת הוידיאו כדי לקבל את הכתוביות .

AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

JERUSALEM -01:00H on 14:02:20

http://24timezones.com/

Sheldan Nidle Interviewed by Maarten Horst

Hino SLPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects


Sheldan Nidle Free Webinar